หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 17 พ.ย. 2558
-
2 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 17 พ.ย. 2558
-
3 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 17 พ.ย. 2558
-
4 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 17 พ.ย. 2558
-
5 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 17 พ.ย. 2558
-
6 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 17 พ.ย. 2558
-
7 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 17 พ.ย. 2558
-
8 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 17 พ.ย. 2558
-
9 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 17 พ.ย. 2558
-
10 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ
-
-
11 500 การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ
-
-
12 501 การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ
-
-


นางศุกรรญา ทรัพย์สิน โทร 086-0545730
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]