หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

[ ทั้งหมด   16 พ.ย. 2558   17 พ.ย. 2558   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 17 พ.ย. 2558

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 17 พ.ย. 2558
2 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 17 พ.ย. 2558
3 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 17 พ.ย. 2558
4 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 17 พ.ย. 2558
5 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 17 พ.ย. 2558
6 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 17 พ.ย. 2558
7 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 17 พ.ย. 2558
8 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 17 พ.ย. 2558
9 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 17 พ.ย. 2558
10 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 17 พ.ย. 2558
11 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 17 พ.ย. 2558
12 750 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 17 พ.ย. 2558
13 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 17 พ.ย. 2558
14 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 17 พ.ย. 2558
15 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 17 พ.ย. 2558
16 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 17 พ.ย. 2558

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 17 พ.ย. 2558
2 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 17 พ.ย. 2558
3 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 17 พ.ย. 2558
4 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 17 พ.ย. 2558
5 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 17 พ.ย. 2558
6 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 17 พ.ย. 2558
7 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 17 พ.ย. 2558
8 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 17 พ.ย. 2558
9 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 17 พ.ย. 2558

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 17 พ.ย. 2558
2 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 17 พ.ย. 2558
3 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 17 พ.ย. 2558

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 17 พ.ย. 2558
2 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 17 พ.ย. 2558

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

นางศุกรรญา ทรัพย์สิน โทร 086-0545730
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]