หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. สมุทรปราการ เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 34 20 62.5% 7 21.88% 2 6.25% 3 9.38% 32
2 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว 35 19 55.88% 7 20.59% 3 8.82% 5 14.71% 34
3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 43 18 47.37% 11 28.95% 8 21.05% 1 2.63% 38
4 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 29 17 60.71% 9 32.14% 2 7.14% 0 0% 28
5 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 26 17 68% 3 12% 2 8% 3 12% 25
6 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) 34 16 48.48% 10 30.3% 3 9.09% 4 12.12% 33
7 โรงเรียนวัดหนามแดง 33 15 50% 9 30% 4 13.33% 2 6.67% 30
8 โรงเรียนคลองบางน้ำจืด 25 15 62.5% 6 25% 2 8.33% 1 4.17% 24
9 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 23 15 71.43% 2 9.52% 2 9.52% 2 9.52% 21
10 โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย 30 14 63.64% 3 13.64% 4 18.18% 1 4.55% 22
11 โรงเรียนวัดนิยมยาตรา 16 13 86.67% 2 13.33% 0 0% 0 0% 15
12 โรงเรียนวัดสลุด 13 12 92.31% 1 7.69% 0 0% 0 0% 13
13 โรงเรียนวัดบางโฉลงใน 21 10 55.56% 3 16.67% 3 16.67% 2 11.11% 18
14 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง 27 9 50% 4 22.22% 3 16.67% 2 11.11% 18
15 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 23 8 40% 4 20% 4 20% 4 20% 20
16 โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ 11 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
17 โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ 26 7 30.43% 7 30.43% 8 34.78% 1 4.35% 23
18 โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
19 โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 25 6 28.57% 7 33.33% 6 28.57% 2 9.52% 21
20 โรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์ 18 6 42.86% 4 28.57% 3 21.43% 1 7.14% 14
21 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ 17 6 50% 3 25% 2 16.67% 1 8.33% 12
22 โรงเรียนสาธิตบางนา 14 6 50% 0 0% 5 41.67% 1 8.33% 12
23 โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย 23 5 25% 8 40% 6 30% 1 5% 20
24 โรงเรียนคลองพระยานาคราช 21 5 23.81% 5 23.81% 7 33.33% 4 19.05% 21
25 โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 16 5 35.71% 5 35.71% 3 21.43% 1 7.14% 14
26 โรงเรียนคลองกันยา 12 5 41.67% 3 25% 3 25% 1 8.33% 12
27 โรงเรียนวัดเสาธงนอก 20 4 22.22% 8 44.44% 4 22.22% 2 11.11% 18
28 โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส 17 4 23.53% 7 41.18% 3 17.65% 3 17.65% 17
29 โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง 15 4 26.67% 6 40% 3 20% 2 13.33% 15
30 โรงเรียนวัดบางบ่อ 17 4 28.57% 3 21.43% 5 35.71% 2 14.29% 14
31 โรงเรียนคลองบางกระบือ 15 4 26.67% 2 13.33% 6 40% 3 20% 15
32 โรงเรียนคลองบางแก้ว 13 4 33.33% 2 16.67% 5 41.67% 1 8.33% 12
33 โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก 12 4 36.36% 2 18.18% 4 36.36% 1 9.09% 11
34 โรงเรียนสุเหร่าบ้านไร่ 16 4 36.36% 2 18.18% 3 27.27% 2 18.18% 11
35 โรงเรียนยินดีวิทย์ 8 4 50% 1 12.5% 2 25% 1 12.5% 8
36 โรงเรียนพรหมพิกุลทอง 20 3 15% 10 50% 6 30% 1 5% 20
37 โรงเรียนวัดบางเพรียง 20 3 15.79% 7 36.84% 6 31.58% 3 15.79% 19
38 โรงเรียนคลองบางกะสี 8 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
39 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 13 3 23.08% 2 15.38% 4 30.77% 4 30.77% 13
40 โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม 12 3 33.33% 2 22.22% 3 33.33% 1 11.11% 9
41 โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่ 11 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
42 โรงเรียนวัดเกาะแก้ว 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
43 โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง 12 2 16.67% 4 33.33% 4 33.33% 2 16.67% 12
44 โรงเรียนเกวลินวิทยา 16 2 15.38% 4 30.77% 3 23.08% 4 30.77% 13
45 โรงเรียนคลองหลุมลึก 8 2 40% 0 0% 2 40% 1 20% 5
46 โรงเรียนไพรีขยาด 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
47 โรงเรียนวัดบัวโรย 5 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
48 โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
49 โรงเรียนวัดลาดหวาย 15 1 7.69% 6 46.15% 4 30.77% 2 15.38% 13
50 โรงเรียนประภามนตรี 3 17 1 5.88% 3 17.65% 10 58.82% 3 17.65% 17
51 โรงเรียนคลองบางกะอี่ 14 1 9.09% 3 27.27% 5 45.45% 2 18.18% 11
52 โรงเรียนละมูลรอดศิริ 10 1 11.11% 3 33.33% 4 44.44% 1 11.11% 9
53 โรงเรียนสามัคคีวิทยา 9 1 14.29% 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 7
54 โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร 10 1 20% 2 40% 0 0% 2 40% 5
55 โรงเรียนวัดหัวคู้ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
56 โรงเรียนสุดใจวิทยา 7 1 16.67% 0 0% 5 83.33% 0 0% 6
57 โรงเรียนคลองกระแชงเตย 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
58 โรงเรียนวัดสีล้ง 5 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
59 โรงเรียนวัดสุคันธาวาส 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
60 โรงเรียนวัดโคธาราม 12 0 0% 5 50% 3 30% 2 20% 10
61 โรงเรียนอนุบาลยินดีวิทย์ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
62 โรงเรียนคลองลาดกระบัง 5 0 0% 1 20% 4 80% 0 0% 5
63 โรงเรียนคลองบ้านระกาศ 4 0 0% 1 25% 2 50% 1 25% 4
64 โรงเรียนคลองปลัดเปรียง 4 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
65 โรงเรียนตลาดปากคลองเจ้า 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
66 โรงเรียนอนุบาลชลิดา 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
67 โรงเรียนวัดสร่างโศก 3 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
68 โรงเรียนวัดบางพลีน้อย 5 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

นางศุกรรญา ทรัพย์สิน โทร 086-0545730
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]