สรุปเหรียญรางวัล สพป. สมุทรปราการ เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดราษฎร์บูรณะ 20 7 2 3 29
2 วัดกิ่งแก้ว 19 7 3 5 29
3 วัดบางพลีใหญ่กลาง 18 11 8 1 37
4 อนุบาลชุมชนบางบ่อ 17 9 2 0 28
5 รัตนโกสินทร์ 9 17 3 2 3 22
6 อนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) 16 10 3 4 29
7 วัดหนามแดง 15 9 4 2 28
8 คลองบางน้ำจืด 15 6 2 1 23
9 วัดบางพลีใหญ่ใน 15 2 2 2 19
10 วัดศรีวารีน้อย 14 3 4 1 21
11 วัดนิยมยาตรา 13 2 0 0 15
12 วัดสลุด 12 1 0 0 13
13 วัดบางโฉลงใน 10 3 3 2 16
14 วัดเสาธงกลาง 9 4 3 2 16
15 เตรียมปริญญานุสรณ์ 8 4 4 4 16
16 ปากคลองชวดใหญ่ 8 2 0 0 10
17 หนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ 7 7 8 1 22
18 คลองเจริญราษฎร์ 7 1 0 0 8
19 ทรงวิทยาเทพารักษ์ 6 7 6 2 19
20 ธนสิทธิ์อนุสรณ์ 6 4 3 1 13
21 ชุมชนวัดบ้านระกาศ 6 3 2 1 11
22 สาธิตบางนา 6 0 5 1 11
23 ตลาดบางพลีน้อย 5 8 6 1 19
24 คลองพระยานาคราช 5 5 7 4 17
25 สุเหร่าบางกะสี 5 5 3 1 13
26 คลองกันยา 5 3 3 1 11
27 วัดเสาธงนอก 4 8 4 2 16
28 วัดมงคลโคธาวาส 4 7 3 3 14
29 วัดเปร็งราษฎร์บำรุง 4 6 3 2 13
30 วัดบางบ่อ 4 3 5 2 12
31 คลองบางกระบือ 4 2 6 3 12
32 คลองบางแก้ว 4 2 5 1 11
33 วัดบางโฉลงนอก 4 2 4 1 10
34 สุเหร่าบ้านไร่ 4 2 3 2 9
35 ยินดีวิทย์ 4 1 2 1 7
36 พรหมพิกุลทอง 3 10 6 1 19
37 วัดบางเพรียง 3 7 6 3 16
38 คลองบางกะสี 3 3 1 1 7
39 ไทยรัฐวิทยา 71 3 2 4 4 9
40 วัดราษฎร์นิยมธรรม 3 2 3 1 8
41 วัดจรเข้ใหญ่ 3 2 1 1 6
42 วัดเกาะแก้ว 3 2 0 1 5
43 บ้านท้องคุ้ง 2 4 4 2 10
44 เกวลินวิทยา 2 4 3 4 9
45 คลองหลุมลึก 2 0 2 1 4
46 ไพรีขยาด 2 0 1 0 3
47 วัดบัวโรย 2 0 0 0 2
48 วัดปานประสิทธาราม 2 0 0 0 2
49 วัดลาดหวาย 1 6 4 2 11
50 ประภามนตรี 3 1 3 10 3 14
51 คลองบางกะอี่ 1 3 5 2 9
52 ละมูลรอดศิริ 1 3 4 1 8
53 สามัคคีวิทยา 1 2 2 2 5
54 วัดมงคลนิมิตร 1 2 0 2 3
55 วัดหัวคู้ 1 1 0 0 2
56 สุดใจวิทยา 1 0 5 0 6
57 คลองกระแชงเตย 1 0 1 1 2
58 วัดสีล้ง 1 0 0 1 1
59 วัดสุคันธาวาส 1 0 0 0 1
60 วัดโคธาราม 0 5 3 2 8
61 อนุบาลยินดีวิทย์ 0 2 0 0 2
62 คลองลาดกระบัง 0 1 4 0 5
63 คลองบ้านระกาศ 0 1 2 1 3
64 คลองปลัดเปรียง 0 1 2 0 3
65 ตลาดปากคลองเจ้า 0 1 0 1 1
66 อนุบาลชลิดา 0 0 2 0 2
67 วัดสร่างโศก 0 0 0 2 0
68 วัดบางพลีน้อย 0 0 0 0 0
รวม 364 226 195 99 884