สรุปเหรียญรางวัล สพป. สมุทรปราการ เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดราษฎร์บูรณะ 20 7 2 3 29
2 วัดกิ่งแก้ว 19 7 3 4 29
3 อนุบาลชุมชนบางบ่อ 17 9 2 0 28
4 รัตนโกสินทร์ 9 17 3 2 3 22
5 คลองบางน้ำจืด 15 6 2 1 23
6 วัดบางพลีใหญ่ใน 15 2 2 2 19
7 วัดศรีวารีน้อย 14 3 4 1 21
8 วัดบางพลีใหญ่กลาง 13 10 7 1 30
9 วัดสลุด 12 1 0 0 13
10 วัดหนามแดง 10 9 4 2 23
11 อนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) 10 7 3 3 20
12 วัดนิยมยาตรา 10 2 0 0 12
13 วัดเสาธงกลาง 9 4 3 2 16
14 วัดบางโฉลงใน 9 3 2 1 14
15 เตรียมปริญญานุสรณ์ 8 4 4 4 16
16 ปากคลองชวดใหญ่ 8 2 0 0 10
17 หนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ 7 7 8 1 22
18 คลองเจริญราษฎร์ 7 1 0 0 8
19 ทรงวิทยาเทพารักษ์ 6 7 6 2 19
20 ธนสิทธิ์อนุสรณ์ 6 4 3 1 13
21 ชุมชนวัดบ้านระกาศ 6 3 2 1 11
22 สาธิตบางนา 6 0 5 1 11
23 ตลาดบางพลีน้อย 5 8 6 1 19
24 คลองพระยานาคราช 5 5 7 4 17
25 คลองกันยา 5 3 3 1 11
26 วัดเสาธงนอก 4 8 4 2 16
27 วัดมงคลโคธาวาส 4 7 3 3 14
28 วัดเปร็งราษฎร์บำรุง 4 6 3 2 13
29 สุเหร่าบางกะสี 4 5 3 1 12
30 วัดบางบ่อ 4 3 5 2 12
31 คลองบางกระบือ 4 2 6 3 12
32 คลองบางแก้ว 4 2 5 1 11
33 วัดบางโฉลงนอก 4 2 4 1 10
34 สุเหร่าบ้านไร่ 4 2 3 2 9
35 ยินดีวิทย์ 4 1 2 1 7
36 พรหมพิกุลทอง 3 10 6 1 19
37 คลองบางกะสี 3 3 1 1 7
38 ไทยรัฐวิทยา 71 3 2 4 4 9
39 วัดราษฎร์นิยมธรรม 3 2 3 1 8
40 วัดจรเข้ใหญ่ 3 2 1 1 6
41 วัดเกาะแก้ว 3 2 0 1 5
42 วัดบางเพรียง 2 7 6 3 15
43 บ้านท้องคุ้ง 2 4 4 2 10
44 เกวลินวิทยา 2 4 3 4 9
45 คลองหลุมลึก 2 0 2 1 4
46 ไพรีขยาด 2 0 1 0 3
47 วัดบัวโรย 2 0 0 0 2
48 วัดปานประสิทธาราม 2 0 0 0 2
49 วัดลาดหวาย 1 6 4 2 11
50 ประภามนตรี 3 1 3 10 3 14
51 คลองบางกะอี่ 1 3 5 2 9
52 ละมูลรอดศิริ 1 3 4 1 8
53 สามัคคีวิทยา 1 2 2 2 5
54 วัดมงคลนิมิตร 1 2 0 2 3
55 วัดหัวคู้ 1 1 0 0 2
56 สุดใจวิทยา 1 0 5 0 6
57 คลองกระแชงเตย 1 0 1 1 2
58 วัดสีล้ง 1 0 0 1 1
59 วัดสุคันธาวาส 1 0 0 0 1
60 วัดโคธาราม 0 5 3 2 8
61 อนุบาลยินดีวิทย์ 0 2 0 0 2
62 คลองลาดกระบัง 0 1 4 0 5
63 คลองบ้านระกาศ 0 1 2 1 3
64 คลองปลัดเปรียง 0 1 2 0 3
65 ตลาดปากคลองเจ้า 0 1 0 1 1
66 อนุบาลชลิดา 0 0 2 0 2
67 วัดสร่างโศก 0 0 0 2 0
68 วัดบางพลีน้อย 0 0 0 0 0
รวม 342 222 193 96 853