สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สมุทรปราการ เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดราษฎร์บูรณะ 11 7 5 23 20 7 2 3 29
2 วัดกิ่งแก้ว 9 6 6 21 19 7 3 4 29
3 วัดศรีวารีน้อย 9 1 3 13 14 3 4 1 21
4 วัดสลุด 7 4 2 13 12 1 0 0 13
5 รัตนโกสินทร์ 9 5 6 2 13 17 3 2 3 22
6 วัดบางพลีใหญ่ใน 5 3 4 12 15 2 2 2 19
7 คลองเจริญราษฎร์ 5 2 0 7 7 1 0 0 8
8 อนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) 5 1 2 8 10 7 3 3 20
9 อนุบาลชุมชนบางบ่อ 4 7 6 17 17 9 2 0 28
10 คลองบางน้ำจืด 4 4 4 12 15 6 2 1 23
11 วัดนิยมยาตรา 4 1 1 6 10 2 0 0 12
12 วัดบางพลีใหญ่กลาง 3 4 5 12 13 10 7 1 30
13 ปากคลองชวดใหญ่ 3 2 1 6 8 2 0 0 10
14 ชุมชนวัดบ้านระกาศ 3 1 2 6 6 3 2 1 11
15 ตลาดบางพลีน้อย 3 1 2 6 5 8 6 1 19
16 วัดบางโฉลงนอก 3 0 0 3 4 2 4 1 10
17 สาธิตบางนา 2 3 0 5 6 0 5 1 11
18 วัดบางโฉลงใน 2 2 2 6 9 3 2 1 14
19 คลองบางกะสี 2 1 0 3 3 3 1 1 7
20 วัดหนามแดง 2 0 2 4 10 9 4 2 23
21 เตรียมปริญญานุสรณ์ 2 0 2 4 8 4 4 4 16
22 วัดจรเข้ใหญ่ 2 0 1 3 3 2 1 1 6
23 วัดเกาะแก้ว 2 0 0 2 3 2 0 1 5
24 วัดบัวโรย 2 0 0 2 2 0 0 0 2
25 วัดเสาธงกลาง 1 8 1 10 9 4 3 2 16
26 สุเหร่าบางกะสี 1 2 1 4 4 5 3 1 12
27 ไทยรัฐวิทยา 71 1 1 0 2 3 2 4 4 9
28 วัดปานประสิทธาราม 1 1 0 2 2 0 0 0 2
29 คลองกันยา 1 0 1 2 5 3 3 1 11
30 วัดมงคลโคธาวาส 1 0 1 2 4 7 3 3 14
31 คลองบางแก้ว 1 0 0 1 4 2 5 1 11
32 คลองบางกะอี่ 1 0 0 1 1 3 5 2 9
33 คลองกระแชงเตย 1 0 0 1 1 0 1 1 2
34 ธนสิทธิ์อนุสรณ์ 0 3 1 4 6 4 3 1 13
35 สุเหร่าบ้านไร่ 0 2 1 3 4 2 3 2 9
36 คลองพระยานาคราช 0 2 0 2 5 5 7 4 17
37 หนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ 0 1 1 2 7 7 8 1 22
38 วัดเปร็งราษฎร์บำรุง 0 1 1 2 4 6 3 2 13
39 บ้านท้องคุ้ง 0 1 1 2 2 4 4 2 10
40 ทรงวิทยาเทพารักษ์ 0 1 0 1 6 7 6 2 19
41 วัดเสาธงนอก 0 1 0 1 4 8 4 2 16
42 วัดบางเพรียง 0 1 0 1 2 7 6 3 15
43 ไพรีขยาด 0 1 0 1 2 0 1 0 3
44 วัดราษฎร์นิยมธรรม 0 0 2 2 3 2 3 1 8
45 วัดหัวคู้ 0 0 2 2 1 1 0 0 2
46 ยินดีวิทย์ 0 0 1 1 4 1 2 1 7
47 พรหมพิกุลทอง 0 0 1 1 3 10 6 1 19
48 วัดลาดหวาย 0 0 1 1 1 6 4 2 11
49 วัดสุคันธาวาส 0 0 1 1 1 0 0 0 1
50 วัดบางบ่อ 0 0 0 0 4 3 5 2 12
51 คลองบางกระบือ 0 0 0 0 4 2 6 3 12
52 เกวลินวิทยา 0 0 0 0 2 4 3 4 9
53 คลองหลุมลึก 0 0 0 0 2 0 2 1 4
54 ประภามนตรี 3 0 0 0 0 1 3 10 3 14
55 ละมูลรอดศิริ 0 0 0 0 1 3 4 1 8
56 สามัคคีวิทยา 0 0 0 0 1 2 2 2 5
57 วัดมงคลนิมิตร 0 0 0 0 1 2 0 2 3
58 สุดใจวิทยา 0 0 0 0 1 0 5 0 6
59 วัดสีล้ง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
60 วัดโคธาราม 0 0 0 0 0 5 3 2 8
61 อนุบาลยินดีวิทย์ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
62 คลองลาดกระบัง 0 0 0 0 0 1 4 0 5
63 คลองบ้านระกาศ 0 0 0 0 0 1 2 1 3
64 คลองปลัดเปรียง 0 0 0 0 0 1 2 0 3
65 ตลาดปากคลองเจ้า 0 0 0 0 0 1 0 1 1
66 อนุบาลชลิดา 0 0 0 0 0 0 2 0 2
67 วัดสร่างโศก 0 0 0 0 0 0 0 2 0
68 วัดบางพลีน้อย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 108 82 69 259 342 222 193 96 757