สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สมุทรปราการ เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) 12 3 3 18 16 10 3 4 29
2 วัดราษฎร์บูรณะ 11 7 5 23 20 7 2 3 29
3 วัดกิ่งแก้ว 10 6 6 22 19 7 3 5 29
4 วัดศรีวารีน้อย 9 1 3 13 14 3 4 1 21
5 วัดสลุด 7 4 2 13 12 1 0 0 13
6 วัดนิยมยาตรา 7 1 1 9 13 2 0 0 15
7 วัดบางพลีใหญ่กลาง 6 7 5 18 18 11 8 1 37
8 วัดหนามแดง 6 1 2 9 15 9 4 2 28
9 รัตนโกสินทร์ 9 5 6 2 13 17 3 2 3 22
10 วัดบางพลีใหญ่ใน 5 3 4 12 15 2 2 2 19
11 คลองเจริญราษฎร์ 5 2 0 7 7 1 0 0 8
12 อนุบาลชุมชนบางบ่อ 4 7 6 17 17 9 2 0 28
13 คลองบางน้ำจืด 4 4 4 12 15 6 2 1 23
14 วัดบางโฉลงใน 3 3 3 9 10 3 3 2 16
15 ปากคลองชวดใหญ่ 3 2 1 6 8 2 0 0 10
16 ชุมชนวัดบ้านระกาศ 3 1 2 6 6 3 2 1 11
17 ตลาดบางพลีน้อย 3 1 2 6 5 8 6 1 19
18 วัดบางโฉลงนอก 3 0 0 3 4 2 4 1 10
19 สาธิตบางนา 2 3 0 5 6 0 5 1 11
20 สุเหร่าบางกะสี 2 2 1 5 5 5 3 1 13
21 คลองบางกะสี 2 1 0 3 3 3 1 1 7
22 เตรียมปริญญานุสรณ์ 2 0 2 4 8 4 4 4 16
23 วัดจรเข้ใหญ่ 2 0 1 3 3 2 1 1 6
24 วัดเกาะแก้ว 2 0 0 2 3 2 0 1 5
25 วัดบัวโรย 2 0 0 2 2 0 0 0 2
26 วัดเสาธงกลาง 1 8 1 10 9 4 3 2 16
27 ไทยรัฐวิทยา 71 1 1 0 2 3 2 4 4 9
28 วัดปานประสิทธาราม 1 1 0 2 2 0 0 0 2
29 คลองกันยา 1 0 1 2 5 3 3 1 11
30 วัดมงคลโคธาวาส 1 0 1 2 4 7 3 3 14
31 คลองบางแก้ว 1 0 0 1 4 2 5 1 11
32 คลองบางกะอี่ 1 0 0 1 1 3 5 2 9
33 คลองกระแชงเตย 1 0 0 1 1 0 1 1 2
34 ธนสิทธิ์อนุสรณ์ 0 3 1 4 6 4 3 1 13
35 สุเหร่าบ้านไร่ 0 2 1 3 4 2 3 2 9
36 คลองพระยานาคราช 0 2 0 2 5 5 7 4 17
37 หนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ 0 1 1 2 7 7 8 1 22
38 วัดเปร็งราษฎร์บำรุง 0 1 1 2 4 6 3 2 13
39 วัดบางเพรียง 0 1 1 2 3 7 6 3 16
40 บ้านท้องคุ้ง 0 1 1 2 2 4 4 2 10
41 ทรงวิทยาเทพารักษ์ 0 1 0 1 6 7 6 2 19
42 วัดเสาธงนอก 0 1 0 1 4 8 4 2 16
43 ไพรีขยาด 0 1 0 1 2 0 1 0 3
44 วัดราษฎร์นิยมธรรม 0 0 2 2 3 2 3 1 8
45 วัดหัวคู้ 0 0 2 2 1 1 0 0 2
46 ยินดีวิทย์ 0 0 1 1 4 1 2 1 7
47 พรหมพิกุลทอง 0 0 1 1 3 10 6 1 19
48 วัดลาดหวาย 0 0 1 1 1 6 4 2 11
49 วัดสุคันธาวาส 0 0 1 1 1 0 0 0 1
50 วัดบางบ่อ 0 0 0 0 4 3 5 2 12
51 คลองบางกระบือ 0 0 0 0 4 2 6 3 12
52 เกวลินวิทยา 0 0 0 0 2 4 3 4 9
53 คลองหลุมลึก 0 0 0 0 2 0 2 1 4
54 ประภามนตรี 3 0 0 0 0 1 3 10 3 14
55 ละมูลรอดศิริ 0 0 0 0 1 3 4 1 8
56 สามัคคีวิทยา 0 0 0 0 1 2 2 2 5
57 วัดมงคลนิมิตร 0 0 0 0 1 2 0 2 3
58 สุดใจวิทยา 0 0 0 0 1 0 5 0 6
59 วัดสีล้ง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
60 วัดโคธาราม 0 0 0 0 0 5 3 2 8
61 อนุบาลยินดีวิทย์ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
62 คลองลาดกระบัง 0 0 0 0 0 1 4 0 5
63 คลองบ้านระกาศ 0 0 0 0 0 1 2 1 3
64 คลองปลัดเปรียง 0 0 0 0 0 1 2 0 3
65 ตลาดปากคลองเจ้า 0 0 0 0 0 1 0 1 1
66 อนุบาลชลิดา 0 0 0 0 0 0 2 0 2
67 วัดสร่างโศก 0 0 0 0 0 0 0 2 0
68 วัดบางพลีน้อย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 128 89 72 289 364 226 195 99 785