ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 รัตนโกสินทร์ 9 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 คลองบางน้ำจืด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 86 ทอง 4
5 พรหมพิกุลทอง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 78 เงิน 5
6 เกวลินวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 78 เงิน 5
7 ทรงวิทยาเทพารักษ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 77 เงิน 7
8 วัดบางพลีใหญ่กลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 77 เงิน 7
9 วัดหนามแดง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 77 เงิน 7
10 คลองบางกระบือ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 76 เงิน 10
11 คลองกันยา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 66 ทองแดง 11
12 วัดราษฎร์บูรณะ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 65 ทองแดง 12
13 คลองบางกะอี่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 - -
14 วัดจรเข้ใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 - -
15 สุเหร่าบ้านไร่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 - -
16 หนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 99 ทอง ชนะเลิศ
2 รัตนโกสินทร์ 9 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 คลองบางน้ำจืด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 คลองบางกระบือ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 95 ทอง 4
5 ทรงวิทยาเทพารักษ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 94 ทอง 5
6 วัดเสาธงนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 78 เงิน 6
7 เกวลินวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 77 เงิน 7
8 วัดบางพลีใหญ่กลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 76 เงิน 8
9 อนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 75 เงิน 9
10 วัดราษฎร์นิยมธรรม สพป. สมุทรปราการ เขต 2 74 เงิน 10
11 หนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 73 เงิน 11
12 พรหมพิกุลทอง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 72 เงิน 12
13 คลองบางแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 71 เงิน 13
14 คลองปลัดเปรียง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 70 เงิน 14
15 ตลาดบางพลีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 70 เงิน 14
16 วัดนิยมยาตรา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 70 เงิน 14
17 วัดบางเพรียง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 70 เงิน 14
18 วัดศรีวารีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 70 เงิน 14
19 วัดหนามแดง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 70 เงิน 14
20 คลองกันยา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 65 ทองแดง 20
21 คลองบางกะอี่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 65 ทองแดง 20
22 คลองพระยานาคราช สพป. สมุทรปราการ เขต 2 65 ทองแดง 20
23 คลองลาดกระบัง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 65 ทองแดง 20
24 บ้านท้องคุ้ง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 65 ทองแดง 20
25 ประภามนตรี 3 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 65 ทองแดง 20
26 ละมูลรอดศิริ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 65 ทองแดง 20
27 วัดบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 65 ทองแดง 20
28 วัดลาดหวาย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 65 ทองแดง 20
29 วัดเสาธงกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 65 ทองแดง 20
30 วัดโคธาราม สพป. สมุทรปราการ เขต 2 65 ทองแดง 20
31 สาธิตบางนา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 65 ทองแดง 20
32 สามัคคีวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 65 ทองแดง 20
33 สุดใจวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 65 ทองแดง 20
34 เตรียมปริญญานุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 65 ทองแดง 20
35 ธนสิทธิ์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 - -
36 วัดบางพลีใหญ่ใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 - -
37 สุเหร่าบ้านไร่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดราษฎร์บูรณะ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 81 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดเสาธงกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 คลองเจริญราษฎร์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดบางโฉลงใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดมงคลโคธาวาส สพป. สมุทรปราการ เขต 2 83 ทอง 4
5 ปากคลองชวดใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 79 เงิน 5
6 วัดจรเข้ใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 79 เงิน 5
7 วัดบางพลีใหญ่ใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 79 เงิน 5
8 วัดเสาธงนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 77 เงิน 8
9 คลองกันยา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 76 เงิน 9
10 วัดบางพลีใหญ่กลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 76 เงิน 9
11 คลองบางน้ำจืด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 74 เงิน 11
12 ชุมชนวัดบ้านระกาศ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 74 เงิน 11
13 วัดมงคลนิมิตร สพป. สมุทรปราการ เขต 2 74 เงิน 11
14 ตลาดปากคลองเจ้า สพป. สมุทรปราการ เขต 2 72 เงิน 14
15 พรหมพิกุลทอง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 72 เงิน 14
16 รัตนโกสินทร์ 9 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 72 เงิน 14
17 คลองบางแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 71 เงิน 17
18 วัดเกาะแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 71 เงิน 17
19 อนุบาลยินดีวิทย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 71 เงิน 17
20 คลองพระยานาคราช สพป. สมุทรปราการ เขต 2 69 ทองแดง 20
21 ทรงวิทยาเทพารักษ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 69 ทองแดง 20
22 ยินดีวิทย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 69 ทองแดง 20
23 วัดหนามแดง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 69 ทองแดง 20
24 สามัคคีวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 69 ทองแดง 20
25 อนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 69 ทองแดง 20
26 ไทยรัฐวิทยา 71 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 69 ทองแดง 20
27 คลองปลัดเปรียง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 68 ทองแดง 27
28 ตลาดบางพลีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 68 ทองแดง 27
29 สุดใจวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 68 ทองแดง 27
30 อนุบาลชลิดา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 68 ทองแดง 27
31 วัดบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 65 ทองแดง 31
32 วัดบางโฉลงนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 65 ทองแดง 31
33 วัดเปร็งราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 65 ทองแดง 31
34 อนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 65 ทองแดง 31
35 เตรียมปริญญานุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 65 ทองแดง 31
36 คลองบางกระบือ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 64 ทองแดง 36
37 ธนสิทธิ์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 64 ทองแดง 36
38 สุเหร่าบ้านไร่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 64 ทองแดง 36
39 ประภามนตรี 3 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 63 ทองแดง 39
40 วัดบางเพรียง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 63 ทองแดง 39
41 สุเหร่าบางกะสี สพป. สมุทรปราการ เขต 2 63 ทองแดง 39
42 คลองหลุมลึก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 - -
43 วัดศรีวารีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 - -
44 วัดโคธาราม สพป. สมุทรปราการ เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดบางโฉลงใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ยินดีวิทย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 86 ทอง 4
5 ปากคลองชวดใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 85 ทอง 5
6 วัดเปร็งราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 84 ทอง 6
7 วัดหนามแดง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 83 ทอง 7
8 คลองบางแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 82 ทอง 8
9 ทรงวิทยาเทพารักษ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 80 ทอง 9
10 ธนสิทธิ์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 78 เงิน 10
11 วัดเกาะแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 77 เงิน 11
12 วัดจรเข้ใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 76 เงิน 12
13 คลองบางน้ำจืด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 75 เงิน 13
14 วัดมงคลโคธาวาส สพป. สมุทรปราการ เขต 2 74 เงิน 14
15 คลองเจริญราษฎร์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 73 เงิน 15
16 เตรียมปริญญานุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 72 เงิน 16
17 คลองพระยานาคราช สพป. สมุทรปราการ เขต 2 71 เงิน 17
18 ชุมชนวัดบ้านระกาศ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 71 เงิน 17
19 อนุบาลยินดีวิทย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 71 เงิน 17
20 วัดเสาธงนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 68 ทองแดง 20
21 คลองกันยา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 67 ทองแดง 21
22 พรหมพิกุลทอง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 66 ทองแดง 22
23 ตลาดบางพลีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 65 ทองแดง 23
24 สุเหร่าบ้านไร่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 65 ทองแดง 23
25 หนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 65 ทองแดง 23
26 วัดบางเพรียง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 64 ทองแดง 26
27 วัดราษฎร์นิยมธรรม สพป. สมุทรปราการ เขต 2 64 ทองแดง 26
28 ไทยรัฐวิทยา 71 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 64 ทองแดง 26
29 คลองบางกระบือ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 63 ทองแดง 29
30 ประภามนตรี 3 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 63 ทองแดง 29
31 วัดบางพลีใหญ่กลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 63 ทองแดง 29
32 สุดใจวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 63 ทองแดง 29
33 บ้านท้องคุ้ง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 62 ทองแดง 33
34 วัดบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 62 ทองแดง 33
35 วัดบางพลีใหญ่ใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 62 ทองแดง 33
36 สุเหร่าบางกะสี สพป. สมุทรปราการ เขต 2 62 ทองแดง 33
37 รัตนโกสินทร์ 9 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 61 ทองแดง 37
38 อนุบาลชลิดา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 61 ทองแดง 37
39 คลองหลุมลึก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 - -
40 วัดศรีวารีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 - -
41 วัดเสาธงกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 - -
42 สามัคคีวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดจรเข้ใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดจรเข้ใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดบางพลีใหญ่ใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ
2 คลองบางกะสี สพป. สมุทรปราการ เขต 2 85.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดหัวคู้ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 79.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดบางพลีใหญ่กลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 77 เงิน 4
5 คลองบางน้ำจืด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 76.75 เงิน 5
6 วัดบางโฉลงใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 73.50 เงิน 6
7 พรหมพิกุลทอง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 72 เงิน 7
8 สุเหร่าบางกะสี สพป. สมุทรปราการ เขต 2 68.50 ทองแดง 8
9 ทรงวิทยาเทพารักษ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 68 ทองแดง 9
10 ธนสิทธิ์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 67.25 ทองแดง 10
11 คลองบ้านระกาศ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 67 ทองแดง 11
12 อนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 67 ทองแดง 11
13 อนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 66.25 ทองแดง 13
14 ประภามนตรี 3 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 65.50 ทองแดง 14
15 คลองกระแชงเตย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 63.50 ทองแดง 15
16 คลองลาดกระบัง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 63.50 ทองแดง 15
17 วัดบางเพรียง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 63.50 ทองแดง 15
18 สุดใจวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 63.50 ทองแดง 15
19 เกวลินวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 63 ทองแดง 19
20 วัดบางโฉลงนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 62.75 ทองแดง 20
21 วัดมงคลโคธาวาส สพป. สมุทรปราการ เขต 2 61.75 ทองแดง 21
22 หนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 60.75 ทองแดง 22
23 คลองบางแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 60.25 ทองแดง 23
24 ยินดีวิทย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 60.25 ทองแดง 23
25 ไทยรัฐวิทยา 71 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 59 เข้าร่วม 25
26 วัดบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 57.75 เข้าร่วม 26
27 เตรียมปริญญานุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 57.50 เข้าร่วม 27
28 บ้านท้องคุ้ง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 55.50 เข้าร่วม 28
29 วัดเสาธงนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 55.50 เข้าร่วม 28
30 คลองกันยา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 55.25 เข้าร่วม 30
31 วัดกิ่งแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 54.25 เข้าร่วม 31
32 วัดเสาธงกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดศรีวารีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดเสาธงกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดราษฎร์บูรณะ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 คลองกระแชงเตย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 82 ทอง ชนะเลิศ
2 คลองบางน้ำจืด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดบางโฉลงใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดหัวคู้ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 พรหมพิกุลทอง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 78 เงิน 5
6 สุเหร่าบางกะสี สพป. สมุทรปราการ เขต 2 78 เงิน 5
7 คลองลาดกระบัง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 77 เงิน 7
8 วัดกิ่งแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 77 เงิน 7
9 เตรียมปริญญานุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 77 เงิน 7
10 วัดบางเพรียง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 76 เงิน 10
11 หนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 76 เงิน 10
12 ทรงวิทยาเทพารักษ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 75 เงิน 12
13 อนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 75 เงิน 12
14 วัดมงคลโคธาวาส สพป. สมุทรปราการ เขต 2 73 เงิน 14
15 วัดบางโฉลงนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 71 เงิน 15
16 ธนสิทธิ์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 70 เงิน 16
17 คลองพระยานาคราช สพป. สมุทรปราการ เขต 2 69 ทองแดง 17
18 ยินดีวิทย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 38 เข้าร่วม 18
19 วัดเสาธงกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดบางพลีใหญ่กลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 84 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดหนามแดง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดนิยมยาตรา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 90.10 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดบางพลีใหญ่กลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 87.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดบางเพรียง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 85.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 82.10 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 81.80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สุเหร่าบางกะสี สพป. สมุทรปราการ เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดหนามแดง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 82 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดบางโฉลงใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดหนามแดง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดบางโฉลงใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 83 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดบางพลีใหญ่กลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 83 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดหนามแดง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 84 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดบางพลีใหญ่กลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดนิยมยาตรา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 78 เงิน ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 51 เข้าร่วม ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดกิ่งแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 54 เข้าร่วม ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดบางพลีใหญ่กลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดบางโฉลงใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 54 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนวัดบ้านระกาศ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดนิยมยาตรา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดหนามแดง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดบางพลีใหญ่กลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 84 ทอง 4
5 สุเหร่าบางกะสี สพป. สมุทรปราการ เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดบางพลีใหญ่กลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดหนามแดง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน