หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี อาคารสมโภช ห้อง ห้องเรียนสีเขียว 29 ต.ค. 2558 09.00
-
2 751 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์) ห้องประชุมเฟื่องฟ้า 30 ต.ค. 2558 09.00
-
3 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี อาคารบงกช ชั้น ชั้น 2 ห้อง พระพุทธศาสนา 29 ต.ค. 2558 09.00
-
4 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี อาคารบงกช ชั้น ชั้น2 ห้อง พระพุทธศาสนา 29 ต.ค. 2558 09.00
-
5 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์) ห้อง ประชุมเฟื่องฟ้า 30 ต.ค. 2558 09.00
-


นางสาวพาณี ทองนิล 0871155616 panee1996@hotmailcom
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]