หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. สระบุรี เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 40 25 62.5% 7 17.5% 4 10% 4 10% 40
2 โรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์) 27 15 55.56% 7 25.93% 5 18.52% 0 0% 27
3 โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 25 13 52% 10 40% 2 8% 0 0% 25
4 โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์ 25 13 52% 9 36% 3 12% 0 0% 25
5 โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง 24 13 56.52% 8 34.78% 1 4.35% 1 4.35% 23
6 โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ ๒) 21 13 61.9% 6 28.57% 2 9.52% 0 0% 21
7 โรงเรียนบ้านธารทองแดง 18 13 72.22% 4 22.22% 1 5.56% 0 0% 18
8 โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ(พัฒนราษฎร์) 37 12 32.43% 16 43.24% 8 21.62% 1 2.7% 37
9 โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 18 12 66.67% 4 22.22% 2 11.11% 0 0% 18
10 โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 27 11 40.74% 9 33.33% 6 22.22% 1 3.7% 27
11 โรงเรียนวัดห้วยบง(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ ๓) 21 11 52.38% 7 33.33% 3 14.29% 0 0% 21
12 โรงเรียนวัดหนองสีดา 15 10 66.67% 3 20% 2 13.33% 0 0% 15
13 โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง) 23 9 39.13% 8 34.78% 5 21.74% 1 4.35% 23
14 โรงเรียนบ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) 23 9 39.13% 7 30.43% 4 17.39% 3 13.04% 23
15 โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๘) 18 9 50% 7 38.89% 2 11.11% 0 0% 18
16 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี 13 9 69.23% 4 30.77% 0 0% 0 0% 13
17 โรงเรียนอนุบาลรัศมี 15 9 60% 3 20% 2 13.33% 1 6.67% 15
18 โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา สระบุรี 14 9 64.29% 3 21.43% 2 14.29% 0 0% 14
19 โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์) 19 8 42.11% 7 36.84% 4 21.05% 0 0% 19
20 โรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) 21 8 38.1% 5 23.81% 6 28.57% 2 9.52% 21
21 โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 13 8 61.54% 5 38.46% 0 0% 0 0% 13
22 โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท 12 8 66.67% 2 16.67% 2 16.67% 0 0% 12
23 โรงเรียนวัดจันทบุรี(พิมพ์ประชานุเคราะห์) 14 8 57.14% 1 7.14% 5 35.71% 0 0% 14
24 โรงเรียนวัดโคกหนามแท่ง 14 7 50% 3 21.43% 4 28.57% 0 0% 14
25 โรงเรียนบ้านพุซาง 12 6 50% 4 33.33% 2 16.67% 0 0% 12
26 โรงเรียนวัดแพะโคก 12 6 50% 2 16.67% 4 33.33% 0 0% 12
27 โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกุล) 19 5 26.32% 8 42.11% 5 26.32% 1 5.26% 19
28 โรงเรียนวัดตรีบุญญาราม 13 5 38.46% 5 38.46% 2 15.38% 1 7.69% 13
29 โรงเรียนวัดเจ้าฟ้า(ยอดวิทยานุกูล) 10 5 50% 3 30% 2 20% 0 0% 10
30 โรงเรียนวัดหนองยาวสูง 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
31 โรงเรียนบ้านห้วยหินขาวมิตรภาพที่ ๒๑๓ 10 5 50% 2 20% 3 30% 0 0% 10
32 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
33 โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
34 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 15 4 26.67% 7 46.67% 3 20% 1 6.67% 15
35 โรงเรียนบ้านซับครก 11 4 36.36% 6 54.55% 1 9.09% 0 0% 11
36 โรงเรียนวัดไก่เส่า(พันธุ์พิทยาคาร) 14 4 28.57% 5 35.71% 2 14.29% 3 21.43% 14
37 โรงเรียนอนุบาลหนองโดน(สนิทประชากร) 13 4 30.77% 4 30.77% 4 30.77% 1 7.69% 13
38 โรงเรียนวัดสาธุประชาสรรค์ 10 4 40% 4 40% 1 10% 1 10% 10
39 โรงเรียนวัดหนองบัว 8 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
40 โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
41 โรงเรียนวัดโพธิ์(นาควิทยานุสรณ์) 12 3 25% 5 41.67% 3 25% 1 8.33% 12
42 โรงเรียนบ้านหนองจาน 9 3 33.33% 3 33.33% 2 22.22% 1 11.11% 9
43 โรงเรียนวัดเขาวง 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
44 โรงเรียนบ้านม่วงฝ้าย 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
45 โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์(มิตรภาพที่ ๑๓๒) 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
46 โรงเรียนวัดบ้านโคก(มงคลประชาสรรค์) 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
47 โรงเรียนวัดโคกเสลา 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
48 โรงเรียนวัดพุแค 8 3 37.5% 1 12.5% 4 50% 0 0% 8
49 โรงเรียนวัดม่วงน้อย 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
50 โรงเรียนมัธยมอนุกูลวิทยา 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
51 โรงเรียนวัดห้วยหวาย 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
52 โรงเรียนวัดมหาโลก(มหาโลกวิทยาคาร) 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
53 โรงเรียนวัดสุนันทาราม 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
54 โรงเรียนวัดบ้านยาง 10 2 20% 4 40% 3 30% 1 10% 10
55 โรงเรียนบ้านเขารวก(ร่วมมิตรพัฒนา) 9 2 22.22% 4 44.44% 3 33.33% 0 0% 9
56 โรงเรียนบ้านเขาพลัด 8 2 25% 3 37.5% 3 37.5% 0 0% 8
57 โรงเรียนวัดสมุหประดิษฐ์(วันครู ๒๕๐๑) 7 2 28.57% 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 7
58 โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนีมิตรภาพที่ ๑๘๘ 7 2 28.57% 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 7
59 โรงเรียนราษฏร์ศึกษา 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
60 โรงเรียนวัดหนองกะธาตุ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
61 โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
62 โรงเรียนวัดวังเลน 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
63 โรงเรียนวัดหัวถนน 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
64 โรงเรียนพูลเจริญวิทยา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
65 โรงเรียนบ้านเขาดินใต้ 5 2 40% 0 0% 3 60% 0 0% 5
66 โรงเรียนโคกมะขามจั่นเสือสามัคคี 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
67 โรงเรียนหรเทพ(รุ่้งเรืองประชาสามัคคี) 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
68 โรงเรียนวัดโคกใหญ่ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
69 โรงเรียนวัดพระพุทธฉาย 6 1 16.67% 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 6
70 โรงเรียนวัดมงคล 8 1 12.5% 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 8
71 โรงเรียนวัดช้าง 6 1 16.67% 3 50% 2 33.33% 0 0% 6
72 โรงเรียนวัดโคกงาม 6 1 16.67% 3 50% 2 33.33% 0 0% 6
73 โรงเรียนวัดใหม่สามัคคีธรรม 6 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 6
74 โรงเรียนพระพุทธบาท 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
75 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดสระบุรี(พิบูลสงเคราะห์ ๒) 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
76 โรงเรียนชุมชนหนองโดน(ประมาณราษฎร์บริบาล) 8 1 12.5% 2 25% 4 50% 1 12.5% 8
77 โรงเรียนวัดท่าช้าง(ท่าช้างประกฤติศึกษา) 7 1 14.29% 2 28.57% 4 57.14% 0 0% 7
78 โรงเรียนวัดสร่างโศก(อบศรีประชาอุปถัมภ์) 6 1 16.67% 2 33.33% 3 50% 0 0% 6
79 โรงเรียนบ้านคุ้งเขาเขียว(สำเภาราษฎร์บำรุง) 5 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
80 โรงเรียนวัดส้มป่อย 5 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
81 โรงเรียนบ้านหนองบัว(ประชาสงเคราะห์) 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
82 โรงเรียนวัดบ้านกล้วย 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
83 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
84 โรงเรียนบ้านสระลำใย 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
85 โรงเรียนวัดศรีจอมทอง 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
86 โรงเรียนบ้านป่าไม้พระฉาย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
87 โรงเรียนวัดหนองมน(ลอยเคลือบประชานุกูล) 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
88 โรงเรียนธารเกษม 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
89 โรงเรียนวัดบำเพ็ญพรต(ประมาณราษฎร์วิทยานุสรณ์) 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
90 โรงเรียนวัดป่าสัก 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
91 โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง(อิสระวิทยา) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
92 โรงเรียนวัดมะขามเรียง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
93 โรงเรียนวัดหนองกีบม้า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
94 โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ 10 0 0% 6 60% 3 30% 1 10% 10
95 โรงเรียนวัดพระยาทด(สุชลิตวิทยา) 8 0 0% 6 75% 2 25% 0 0% 8
96 โรงเรียนบ้านสันประดู่(คำประชานุสรณ์) 7 0 0% 3 42.86% 4 57.14% 0 0% 7
97 โรงเรียนวัดตะเฆ่(ม่วงงามนุเคราะห์) 4 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
98 โรงเรียนวัดหนองหว้า 4 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
99 โรงเรียนบ้านหนองกะเบา 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
100 โรงเรียนวัดลาดเขาปูน 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
101 โรงเรียนวัดปัญจาภิรมย์ 3 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
102 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
103 โรงเรียนวัดหนองคล้า(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๑๕๓) 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
104 โรงเรียนวัดหนองพันเรือ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบ ๑๖๗) 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
105 โรงเรียนวัดป่าคา 5 0 0% 1 20% 4 80% 0 0% 5
106 โรงเรียนวัดสารภี 4 0 0% 1 25% 3 75% 0 0% 4
107 โรงเรียนวัดเขาดิน 4 0 0% 1 25% 2 50% 1 25% 4
108 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ๒ 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
109 โรงเรียนบ้านหลังสวนประชาสามัคคี 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
110 โรงเรียนประชาสงเคราะห์รังสรรค์ 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
111 โรงเรียนวัดต้นตาล(ต้นตาลประชาสฤษฎิ์) 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
112 โรงเรียนวัดห้วยลี่ 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
113 โรงเรียนวัดโคกโพธิ์(โอภาสราษฎร์สามัคคี) 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
114 โรงเรียนวัดนายาว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๘) 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
115 โรงเรียนวัดป๊อกแป๊ก 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
116 โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
117 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
118 โรงเรียนวัดหนองเขื่อนช้าง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
119 โรงเรียนบ้านพุกร่าง(พลอุปถัมภ์) 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
120 โรงเรียนวัดกุดนกเปล้า 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
121 โรงเรียนวัดหนองหัวโพ 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
122 โรงเรียนชุมชนบ้านตลาดน้อย(ประชานุกูล) 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
123 โรงเรียนบ้านซับชะอม 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
124 โรงเรียนวัดทุ่งสาริกา(ที-สาโรจน์อุปถัมภ์) 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
125 โรงเรียนวัดท่าวัว 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
126 โรงเรียนวัดนาร่อง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
127 โรงเรียนวัดหนองจิก 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
128 โรงเรียนวัดหนองนางปุ๋ย 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
129 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

นางสาวพาณี ทองนิล 0871155616 panee1996@hotmailcom
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]