หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 005 โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์) 19 34 26
2 006 โรงเรียนชุมชนบ้านตลาดน้อย(ประชานุกูล) 1 1 1
3 007 โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 18 62 31
4 008 โรงเรียนชุมชนหนองโดน(ประมาณราษฎร์บริบาล) 8 11 8
5 009 โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๘) 18 43 29
6 010 โรงเรียนธารเกษม 2 6 2
7 012 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ๒ 3 8 5
8 013 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดสระบุรี(พิบูลสงเคราะห์ ๒) 4 10 8
9 018 โรงเรียนบ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) 23 65 37
10 019 โรงเรียนบ้านคุ้งเขาเขียว(สำเภาราษฎร์บำรุง) 5 17 10
11 020 โรงเรียนบ้านซับครก 11 26 16
12 021 โรงเรียนบ้านซับชะอม 1 1 1
13 022 โรงเรียนบ้านธารทองแดง 18 45 30
14 023 โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ ๒) 21 42 26
15 024 โรงเรียนบ้านป่าไม้พระฉาย 2 5 3
16 025 โรงเรียนบ้านพุกร่าง(พลอุปถัมภ์) 2 12 6
17 026 โรงเรียนบ้านพุซาง 12 26 19
18 027 โรงเรียนบ้านม่วงฝ้าย 6 19 12
19 028 โรงเรียนบ้านสระลำใย 3 8 3
20 029 โรงเรียนบ้านสันประดู่(คำประชานุสรณ์) 7 17 14
21 030 โรงเรียนบ้านหนองกะเบา 3 4 4
22 031 โรงเรียนบ้านหนองจาน 9 15 12
23 032 โรงเรียนบ้านหนองบัว(ประชาสงเคราะห์) 4 7 6
24 033 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1 1 1
25 034 โรงเรียนบ้านหลังสวนประชาสามัคคี 3 9 6
26 035 โรงเรียนบ้านห้วยหินขาวมิตรภาพที่ ๒๑๓ 10 30 18
27 014 โรงเรียนบ้านเขาดินใต้ 5 12 9
28 015 โรงเรียนบ้านเขาพลัด 8 22 14
29 016 โรงเรียนบ้านเขารวก(ร่วมมิตรพัฒนา) 9 48 23
30 017 โรงเรียนบ้านเขาเลี้ยว 0 0 0
31 037 โรงเรียนประชาสงเคราะห์รังสรรค์ 3 9 6
32 038 โรงเรียนพระพุทธบาท 5 7 6
33 043 โรงเรียนวัดกุดนกเปล้า 2 21 7
34 054 โรงเรียนวัดจันทบุรี(พิมพ์ประชานุเคราะห์) 14 29 15
35 056 โรงเรียนวัดช้าง 6 19 12
36 057 โรงเรียนวัดดอนทอง(ราษฎร์ร่วมจิต) 0 0 0
37 059 โรงเรียนวัดตรีบุญญาราม 13 17 15
38 060 โรงเรียนวัดตะเฆ่(ม่วงงามนุเคราะห์) 4 11 4
39 061 โรงเรียนวัดตาลเสี้ยน(สีมาราษฎร์) 0 0 0
40 058 โรงเรียนวัดต้นตาล(ต้นตาลประชาสฤษฎิ์) 3 7 5
41 062 โรงเรียนวัดถนนเหล็ก 0 0 0
42 065 โรงเรียนวัดทุ่งสาริกา(ที-สาโรจน์อุปถัมภ์) 1 3 2
43 063 โรงเรียนวัดท่าช้าง(ท่าช้างประกฤติศึกษา) 7 19 13
44 064 โรงเรียนวัดท่าวัว 1 6 3
45 066 โรงเรียนวัดนายาว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๘) 2 5 2
46 067 โรงเรียนวัดนาร่อง 1 6 3
47 078 โรงเรียนวัดบำเพ็ญพรต(ประมาณราษฎร์วิทยานุสรณ์) 2 3 3
48 070 โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ 10 18 14
49 071 โรงเรียนวัดบ้านกล้วย 4 13 4
50 073 โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง(อิสระวิทยา) 1 3 2
51 075 โรงเรียนวัดบ้านยาง 10 16 13
52 076 โรงเรียนวัดบ้านรี 0 0 0
53 072 โรงเรียนวัดบ้านโคก(มงคลประชาสรรค์) 5 7 6
54 074 โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์(มิตรภาพที่ ๑๓๒) 6 13 10
55 077 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 2 3 3
56 080 โรงเรียนวัดปัญจาภิรมย์ 3 6 3
57 081 โรงเรียนวัดป่าคา 5 7 5
58 082 โรงเรียนวัดป่าสัก 2 4 3
59 079 โรงเรียนวัดป๊อกแป๊ก 2 4 2
60 083 โรงเรียนวัดพระพุทธฉาย 6 15 9
61 084 โรงเรียนวัดพระยาทด(สุชลิตวิทยา) 8 17 14
62 085 โรงเรียนวัดพุแค 8 21 15
63 089 โรงเรียนวัดมงคล 8 20 9
64 091 โรงเรียนวัดมหาโลก(มหาโลกวิทยาคาร) 3 5 3
65 092 โรงเรียนวัดมะขามเรียง 1 6 1
66 090 โรงเรียนวัดม่วงน้อย 6 13 6
67 093 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 15 64 29
68 094 โรงเรียนวัดลาดเขาปูน 3 4 3
69 095 โรงเรียนวัดวังเลน 5 12 5
70 096 โรงเรียนวัดศรีจอมทอง 3 5 4
71 098 โรงเรียนวัดสมุหประดิษฐ์(วันครู ๒๕๐๑) 7 15 12
72 099 โรงเรียนวัดสร่างโศก(อบศรีประชาอุปถัมภ์) 6 19 10
73 100 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1 2 1
74 101 โรงเรียนวัดสาธุประชาสรรค์ 10 20 15
75 102 โรงเรียนวัดสารภี 4 9 4
76 103 โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนีมิตรภาพที่ ๑๘๘ 7 19 13
77 104 โรงเรียนวัดสุนันทาราม 3 9 6
78 106 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี 13 26 20
79 097 โรงเรียนวัดส้มป่อย 5 11 8
80 107 โรงเรียนวัดหนองกบ(ไทยกล้าประชานุกูล) 0 0 0
81 108 โรงเรียนวัดหนองกะธาตุ 4 10 8
82 109 โรงเรียนวัดหนองกีบม้า 1 3 2
83 111 โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกุล) 19 51 34
84 112 โรงเรียนวัดหนองคล้า(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๑๕๓) 2 3 2
85 113 โรงเรียนวัดหนองจิก 1 2 1
86 114 โรงเรียนวัดหนองทางบุญ 0 0 0
87 115 โรงเรียนวัดหนองนางปุ๋ย 1 1 1
88 116 โรงเรียนวัดหนองบัว 8 25 17
89 117 โรงเรียนวัดหนองพันเรือ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบ ๑๖๗) 2 4 4
90 118 โรงเรียนวัดหนองมน(ลอยเคลือบประชานุกูล) 3 7 6
91 120 โรงเรียนวัดหนองยาวสูง 8 15 8
92 119 โรงเรียนวัดหนองยาวใต้ 0 0 0
93 121 โรงเรียนวัดหนองสองห้อง 0 0 0
94 122 โรงเรียนวัดหนองสีดา 15 19 18
95 123 โรงเรียนวัดหนองสุทธะ 0 0 0
96 124 โรงเรียนวัดหนองหว้า 4 13 6
97 125 โรงเรียนวัดหนองหัวโพ 2 5 3
98 110 โรงเรียนวัดหนองเขื่อนช้าง 1 2 1
99 129 โรงเรียนวัดหัวถนน 4 13 8
100 126 โรงเรียนวัดห้วยบง(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ ๓) 21 48 30
101 127 โรงเรียนวัดห้วยลี่ 3 3 3
102 128 โรงเรียนวัดห้วยหวาย 4 9 6
103 131 โรงเรียนวัดอู่ตะเภา 0 0 0
104 046 โรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) 21 52 33
105 047 โรงเรียนวัดเขาดิน 4 9 6
106 048 โรงเรียนวัดเขาวง 6 12 11
107 055 โรงเรียนวัดเจ้าฟ้า(ยอดวิทยานุกูล) 10 20 11
108 086 โรงเรียนวัดแพะโคก 12 28 20
109 049 โรงเรียนวัดโคกงาม 6 6 6
110 052 โรงเรียนวัดโคกหนามแท่ง 14 28 16
111 051 โรงเรียนวัดโคกเสลา 5 15 6
112 050 โรงเรียนวัดโคกโพธิ์(โอภาสราษฎร์สามัคคี) 3 6 3
113 053 โรงเรียนวัดโคกใหญ่ 2 9 5
114 069 โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 27 53 39
115 087 โรงเรียนวัดโพธิ์(นาควิทยานุสรณ์) 12 20 16
116 088 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 4 8 8
117 130 โรงเรียนวัดใหม่สามัคคีธรรม 6 11 9
118 044 โรงเรียนวัดไก่เส่า(พันธุ์พิทยาคาร) 14 25 20
119 133 โรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์) 27 81 48
120 137 โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง) 23 56 39
121 138 โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ(พัฒนราษฎร์) 37 114 72
122 143 โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท 12 35 14
123 144 โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง 24 63 42
124 146 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 40 76 61
125 148 โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์ 25 67 45
126 149 โรงเรียนอนุบาลหนองโดน(สนิทประชากร) 13 22 18
127 147 โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 25 66 41
128 004 โรงเรียนโคกมะขามจั่นเสือสามัคคี 4 11 8
129 152 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 8 29 9
130 153 โรงเรียนนานาชาติเซนต์จอห์นแมรี 0 0 0
131 154 โรงเรียนบำรุงวิทยา 0 0 0
132 167 โรงเรียนพูลเจริญวิทยา 3 8 3
133 165 โรงเรียนมัธยมอนุกูลวิทยา 6 16 6
134 166 โรงเรียนราษฏร์ศึกษา 5 17 6
135 164 โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา 5 10 5
136 159 โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา 2 3 2
137 157 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร 0 0 0
138 158 โรงเรียนอนุบาลจันทรอัมพร 0 0 0
139 161 โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา 7 8 8
140 156 โรงเรียนอนุบาลปิยะพร 0 0 0
141 155 โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 13 28 13
142 160 โรงเรียนอนุบาลรัศมี 15 43 15
143 163 โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 5 11 5
144 162 โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา สระบุรี 14 58 22
145 168 โรงเรียนหรเทพ(รุ่้งเรืองประชาสามัคคี) 3 3 3
146 169 โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดบ้านอ้อย ) 0 0 0
147 170 โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดบ้านอ้อย ) 0 0 0
รวม 1037 2534 1580
4114

นางสาวพาณี ทองนิล 0871155616 panee1996@hotmailcom
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]