หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายพิชัย ตุ้งประโคน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาดเขาปูน รองประธานกรรมการ  
2 พาณี ทองนิล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 กรรมการและเลขานุการ  
3 นายมงคลฤกษ์ ขำละม้าย ครูโรงเรียนวัดมงคล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
4 นายมงคลฤกษ์ ขำละม้าย ครูโรงเรียนวัดมงคล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

นางสาวพาณี ทองนิล 0871155616 panee1996@hotmailcom
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]