สรุปเหรียญรางวัล สพป. สระบุรี เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลสระบุรี 25 7 4 4 36
2 หน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์) 15 7 5 0 27
3 อนุบาลเสาไห้ 13 10 2 0 25
4 อนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์ 13 9 3 0 25
5 อนุบาลศาลาแดง 13 8 1 1 22
6 บ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ ๒) 13 6 2 0 21
7 บ้านธารทองแดง 13 4 1 0 18
8 อนุบาลบ้านหมอ(พัฒนราษฎร์) 12 16 8 1 36
9 ชุมชนวัดหนองโนใต้ 12 4 2 0 18
10 วัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 11 9 6 1 26
11 วัดห้วยบง(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ ๓) 11 7 3 0 21
12 วัดหนองสีดา 10 3 2 0 15
13 อนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง) 9 8 5 1 22
14 บ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) 9 7 4 3 20
15 ท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๘) 9 7 2 0 18
16 วัดสุวรรณคีรี 9 4 0 0 13
17 อนุบาลรัศมี 9 3 2 1 14
18 เกตุพิชัยวิทยา สระบุรี 9 3 2 0 14
19 ชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์) 8 7 4 0 19
20 วัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) 8 5 6 2 19
21 อนุบาลยุววิทยา 8 5 0 0 13
22 อนุบาลวัดพระพุทธบาท 8 2 2 0 12
23 วัดจันทบุรี(พิมพ์ประชานุเคราะห์) 8 1 5 0 14
24 วัดโคกหนามแท่ง 7 3 4 0 14
25 บ้านพุซาง 6 4 2 0 12
26 วัดแพะโคก 6 2 4 0 12
27 วัดหนองคณฑี(พลานุกุล) 5 8 5 1 18
28 วัดตรีบุญญาราม 5 5 2 1 12
29 วัดเจ้าฟ้า(ยอดวิทยานุกูล) 5 3 2 0 10
30 วัดหนองยาวสูง 5 3 0 0 8
31 บ้านห้วยหินขาวมิตรภาพที่ ๒๑๓ 5 2 3 0 10
32 กองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 5 2 1 0 8
33 อนุบาลบุญเกื้อวิทยา 5 2 0 0 7
34 วัดราษฎร์บำรุง 4 7 3 1 14
35 บ้านซับครก 4 6 1 0 11
36 วัดไก่เส่า(พันธุ์พิทยาคาร) 4 5 2 3 11
37 อนุบาลหนองโดน(สนิทประชากร) 4 4 4 1 12
38 วัดสาธุประชาสรรค์ 4 4 1 1 9
39 วัดหนองบัว 4 3 1 0 8
40 เกตุพิชัยวิทยา 4 1 0 0 5
41 วัดโพธิ์(นาควิทยานุสรณ์) 3 5 3 1 11
42 บ้านหนองจาน 3 3 2 1 8
43 วัดเขาวง 3 3 0 0 6
44 บ้านม่วงฝ้าย 3 2 1 0 6
45 วัดบ้านโพธิ์(มิตรภาพที่ ๑๓๒) 3 2 1 0 6
46 วัดบ้านโคก(มงคลประชาสรรค์) 3 2 0 0 5
47 วัดโคกเสลา 3 2 0 0 5
48 วัดพุแค 3 1 4 0 8
49 วัดม่วงน้อย 3 1 2 0 6
50 มัธยมอนุกูลวิทยา 3 1 1 1 5
51 วัดห้วยหวาย 3 1 0 0 4
52 วัดมหาโลก(มหาโลกวิทยาคาร) 3 0 0 0 3
53 วัดสุนันทาราม 3 0 0 0 3
54 วัดบ้านยาง 2 4 3 1 9
55 บ้านเขารวก(ร่วมมิตรพัฒนา) 2 4 3 0 9
56 บ้านเขาพลัด 2 3 3 0 8
57 วัดสมุหประดิษฐ์(วันครู ๒๕๐๑) 2 3 2 0 7
58 วัดสุนทรเทพมุนีมิตรภาพที่ ๑๘๘ 2 3 2 0 7
59 ราษฏร์ศึกษา 2 2 0 1 4
60 วัดหนองกะธาตุ 2 2 0 0 4
61 วัฒนานุกูลวิทยา 2 1 2 0 5
62 วัดวังเลน 2 1 2 0 5
63 วัดหัวถนน 2 1 1 0 4
64 พูลเจริญวิทยา 2 1 0 0 3
65 บ้านเขาดินใต้ 2 0 3 0 5
66 โคกมะขามจั่นเสือสามัคคี 2 0 2 0 4
67 หรเทพ(รุ่้งเรืองประชาสามัคคี) 2 0 1 0 3
68 วัดโคกใหญ่ 2 0 0 0 2
69 วัดพระพุทธฉาย 1 4 1 0 6
70 วัดมงคล 1 3 3 1 7
71 วัดโคกงาม 1 3 2 0 6
72 วัดช้าง 1 3 2 0 6
73 วัดใหม่สามัคคีธรรม 1 3 1 1 5
74 พระพุทธบาท 1 3 1 0 5
75 นิคมสร้างตนเองจังหวัดสระบุรี(พิบูลสงเคราะห์ ๒) 1 3 0 0 4
76 ชุมชนหนองโดน(ประมาณราษฎร์บริบาล) 1 2 4 1 7
77 วัดท่าช้าง(ท่าช้างประกฤติศึกษา) 1 2 4 0 7
78 วัดสร่างโศก(อบศรีประชาอุปถัมภ์) 1 2 3 0 6
79 บ้านคุ้งเขาเขียว(สำเภาราษฎร์บำรุง) 1 2 2 0 5
80 บ้านหนองบัว(ประชาสงเคราะห์) 1 2 1 0 4
81 วัดส้มป่อย 1 2 1 0 4
82 วัดบ้านกล้วย 1 1 2 0 4
83 วัดโพธิ์ทอง 1 1 2 0 4
84 บ้านสระลำใย 1 1 1 0 3
85 วัดศรีจอมทอง 1 1 1 0 3
86 บ้านป่าไม้พระฉาย 1 1 0 0 2
87 วัดหนองมน(ลอยเคลือบประชานุกูล) 1 0 2 0 3
88 ธารเกษม 1 0 1 0 2
89 วัดบำเพ็ญพรต(ประมาณราษฎร์วิทยานุสรณ์) 1 0 1 0 2
90 วัดป่าสัก 1 0 0 1 1
91 วัดหนองกีบม้า 1 0 0 0 1
92 วัดมะขามเรียง 1 0 0 0 1
93 วัดบ้านชุ้ง(อิสระวิทยา) 1 0 0 0 1
94 วัดบ่อพระอินทร์ 0 6 3 1 9
95 วัดพระยาทด(สุชลิตวิทยา) 0 6 2 0 8
96 บ้านสันประดู่(คำประชานุสรณ์) 0 3 4 0 7
97 วัดตะเฆ่(ม่วงงามนุเคราะห์) 0 2 2 0 4
98 วัดหนองหว้า 0 2 2 0 4
99 บ้านหนองกะเบา 0 2 1 0 3
100 วัดลาดเขาปูน 0 2 1 0 3
101 วัดปัญจาภิรมย์ 0 2 0 0 2
102 วัดบ้านใหม่ 0 2 0 0 2
103 วัดหนองคล้า(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๑๕๓) 0 2 0 0 2
104 วัดหนองพันเรือ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบ ๑๖๗) 0 2 0 0 2
105 วัดป่าคา 0 1 4 0 5
106 วัดสารภี 0 1 3 0 4
107 วัดเขาดิน 0 1 2 1 3
108 วัดห้วยลี่ 0 1 2 0 3
109 นิคมสงเคราะห์ ๒ 0 1 2 0 3
110 บ้านหลังสวนประชาสามัคคี 0 1 2 0 3
111 ประชาสงเคราะห์รังสรรค์ 0 1 2 0 3
112 วัดต้นตาล(ต้นตาลประชาสฤษฎิ์) 0 1 2 0 3
113 วัดโคกโพธิ์(โอภาสราษฎร์สามัคคี) 0 1 2 0 3
114 วัดนายาว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๘) 0 1 1 0 2
115 วัดป๊อกแป๊ก 0 1 1 0 2
116 สว่างรัตน์พิฉายศึกษา 0 1 1 0 2
117 บ้านหนองใหญ่ 0 1 0 0 1
118 วัดหนองเขื่อนช้าง 0 1 0 0 1
119 วัดกุดนกเปล้า 0 0 2 0 2
120 บ้านพุกร่าง(พลอุปถัมภ์) 0 0 2 0 2
121 วัดหนองหัวโพ 0 0 1 1 1
122 ชุมชนบ้านตลาดน้อย(ประชานุกูล) 0 0 1 0 1
123 บ้านซับชะอม 0 0 1 0 1
124 วัดทุ่งสาริกา(ที-สาโรจน์อุปถัมภ์) 0 0 1 0 1
125 วัดท่าวัว 0 0 1 0 1
126 วัดนาร่อง 0 0 1 0 1
127 วัดหนองจิก 0 0 0 1 0
128 วัดหนองนางปุ๋ย 0 0 0 1 0
129 วัดสว่างอารมณ์ 0 0 0 0 0
รวม 431 338 228 36 1,033