สรุปเหรียญรางวัล สพป. สระบุรี เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลสระบุรี 25 3 3 0 31
2 หน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์) 15 7 5 0 27
3 อนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์ 13 9 3 0 25
4 บ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ ๒) 13 6 2 0 21
5 บ้านธารทองแดง 13 4 1 0 18
6 อนุบาลเสาไห้ 12 9 2 0 23
7 วัดห้วยบง(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ ๓) 11 7 3 0 21
8 อนุบาลศาลาแดง 11 7 1 0 19
9 อนุบาลบ้านหมอ(พัฒนราษฎร์) 10 14 7 0 31
10 ชุมชนวัดหนองโนใต้ 10 3 2 0 15
11 วัดหนองสีดา 10 3 2 0 15
12 เกตุพิชัยวิทยา สระบุรี 9 3 2 0 14
13 อนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง) 8 8 5 1 21
14 ชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์) 8 7 4 0 19
15 ท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๘) 8 6 2 0 16
16 อนุบาลยุววิทยา 8 5 0 0 13
17 อนุบาลรัศมี 8 3 2 0 13
18 อนุบาลวัดพระพุทธบาท 8 2 2 0 12
19 วัดจันทบุรี(พิมพ์ประชานุเคราะห์) 8 1 5 0 14
20 บ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) 7 6 4 1 17
21 วัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) 7 5 6 1 18
22 วัดโคกหนามแท่ง 7 2 4 0 13
23 วัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 6 5 1 0 12
24 บ้านพุซาง 6 4 2 0 12
25 วัดสุวรรณคีรี 6 3 0 0 9
26 วัดแพะโคก 6 2 4 0 12
27 วัดหนองคณฑี(พลานุกุล) 5 8 4 0 17
28 วัดตรีบุญญาราม 5 5 2 1 12
29 วัดหนองยาวสูง 5 3 0 0 8
30 กองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 5 2 1 0 8
31 อนุบาลบุญเกื้อวิทยา 5 2 0 0 7
32 บ้านซับครก 4 6 1 0 11
33 วัดเจ้าฟ้า(ยอดวิทยานุกูล) 4 3 2 0 9
34 วัดหนองบัว 4 3 1 0 8
35 เกตุพิชัยวิทยา 4 1 0 0 5
36 วัดไก่เส่า(พันธุ์พิทยาคาร) 3 5 2 1 10
37 วัดโพธิ์(นาควิทยานุสรณ์) 3 4 3 1 10
38 บ้านหนองจาน 3 3 2 1 8
39 วัดเขาวง 3 3 0 0 6
40 บ้านม่วงฝ้าย 3 2 1 0 6
41 วัดบ้านโพธิ์(มิตรภาพที่ ๑๓๒) 3 2 1 0 6
42 วัดบ้านโคก(มงคลประชาสรรค์) 3 2 0 0 5
43 วัดโคกเสลา 3 2 0 0 5
44 วัดพุแค 3 1 4 0 8
45 วัดม่วงน้อย 3 1 2 0 6
46 มัธยมอนุกูลวิทยา 3 1 1 1 5
47 วัดห้วยหวาย 3 1 0 0 4
48 วัดมหาโลก(มหาโลกวิทยาคาร) 3 0 0 0 3
49 วัดสุนันทาราม 3 0 0 0 3
50 อนุบาลหนองโดน(สนิทประชากร) 2 4 4 0 10
51 บ้านเขารวก(ร่วมมิตรพัฒนา) 2 4 3 0 9
52 วัดบ้านยาง 2 4 2 0 8
53 บ้านเขาพลัด 2 3 3 0 8
54 วัดสมุหประดิษฐ์(วันครู ๒๕๐๑) 2 3 2 0 7
55 วัดสุนทรเทพมุนีมิตรภาพที่ ๑๘๘ 2 3 2 0 7
56 บ้านห้วยหินขาวมิตรภาพที่ ๒๑๓ 2 2 3 0 7
57 ราษฏร์ศึกษา 2 2 0 1 4
58 วัดหนองกะธาตุ 2 2 0 0 4
59 วัฒนานุกูลวิทยา 2 1 2 0 5
60 วัดวังเลน 2 1 2 0 5
61 วัดหัวถนน 2 1 1 0 4
62 พูลเจริญวิทยา 2 1 0 0 3
63 โคกมะขามจั่นเสือสามัคคี 2 0 2 0 4
64 บ้านเขาดินใต้ 2 0 2 0 4
65 หรเทพ(รุ่้งเรืองประชาสามัคคี) 2 0 1 0 3
66 วัดโคกใหญ่ 2 0 0 0 2
67 วัดราษฎร์บำรุง 1 4 3 0 8
68 วัดมงคล 1 3 3 0 7
69 วัดโคกงาม 1 3 2 0 6
70 วัดช้าง 1 3 2 0 6
71 วัดใหม่สามัคคีธรรม 1 3 1 1 5
72 พระพุทธบาท 1 3 1 0 5
73 วัดพระพุทธฉาย 1 3 1 0 5
74 นิคมสร้างตนเองจังหวัดสระบุรี(พิบูลสงเคราะห์ ๒) 1 3 0 0 4
75 ชุมชนหนองโดน(ประมาณราษฎร์บริบาล) 1 2 4 1 7
76 วัดท่าช้าง(ท่าช้างประกฤติศึกษา) 1 2 4 0 7
77 วัดสร่างโศก(อบศรีประชาอุปถัมภ์) 1 2 3 0 6
78 บ้านคุ้งเขาเขียว(สำเภาราษฎร์บำรุง) 1 2 2 0 5
79 บ้านหนองบัว(ประชาสงเคราะห์) 1 2 1 0 4
80 วัดสาธุประชาสรรค์ 1 2 1 0 4
81 วัดส้มป่อย 1 2 1 0 4
82 วัดโพธิ์ทอง 1 1 2 0 4
83 วัดบ้านกล้วย 1 1 1 0 3
84 บ้านสระลำใย 1 1 1 0 3
85 วัดศรีจอมทอง 1 1 1 0 3
86 บ้านป่าไม้พระฉาย 1 1 0 0 2
87 วัดหนองมน(ลอยเคลือบประชานุกูล) 1 0 2 0 3
88 ธารเกษม 1 0 1 0 2
89 วัดบำเพ็ญพรต(ประมาณราษฎร์วิทยานุสรณ์) 1 0 1 0 2
90 วัดป่าสัก 1 0 0 1 1
91 วัดหนองกีบม้า 1 0 0 0 1
92 วัดมะขามเรียง 1 0 0 0 1
93 วัดบ้านชุ้ง(อิสระวิทยา) 1 0 0 0 1
94 วัดบ่อพระอินทร์ 0 6 3 1 9
95 วัดพระยาทด(สุชลิตวิทยา) 0 5 1 0 6
96 บ้านสันประดู่(คำประชานุสรณ์) 0 3 4 0 7
97 วัดตะเฆ่(ม่วงงามนุเคราะห์) 0 2 2 0 4
98 วัดหนองหว้า 0 2 2 0 4
99 บ้านหนองกะเบา 0 2 1 0 3
100 วัดลาดเขาปูน 0 2 1 0 3
101 วัดปัญจาภิรมย์ 0 2 0 0 2
102 วัดบ้านใหม่ 0 2 0 0 2
103 วัดหนองคล้า(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๑๕๓) 0 2 0 0 2
104 วัดหนองพันเรือ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบ ๑๖๗) 0 2 0 0 2
105 วัดป่าคา 0 1 4 0 5
106 วัดสารภี 0 1 3 0 4
107 วัดเขาดิน 0 1 2 1 3
108 วัดห้วยลี่ 0 1 2 0 3
109 นิคมสงเคราะห์ ๒ 0 1 2 0 3
110 บ้านหลังสวนประชาสามัคคี 0 1 2 0 3
111 ประชาสงเคราะห์รังสรรค์ 0 1 2 0 3
112 วัดต้นตาล(ต้นตาลประชาสฤษฎิ์) 0 1 2 0 3
113 วัดโคกโพธิ์(โอภาสราษฎร์สามัคคี) 0 1 2 0 3
114 วัดนายาว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๘) 0 1 1 0 2
115 วัดป๊อกแป๊ก 0 1 1 0 2
116 สว่างรัตน์พิฉายศึกษา 0 1 1 0 2
117 บ้านหนองใหญ่ 0 1 0 0 1
118 วัดหนองเขื่อนช้าง 0 1 0 0 1
119 วัดกุดนกเปล้า 0 0 2 0 2
120 บ้านพุกร่าง(พลอุปถัมภ์) 0 0 2 0 2
121 วัดหนองหัวโพ 0 0 1 1 1
122 ชุมชนบ้านตลาดน้อย(ประชานุกูล) 0 0 1 0 1
123 วัดทุ่งสาริกา(ที-สาโรจน์อุปถัมภ์) 0 0 1 0 1
124 วัดท่าวัว 0 0 1 0 1
125 วัดนาร่อง 0 0 1 0 1
126 วัดหนองจิก 0 0 0 1 0
127 วัดสว่างอารมณ์ 0 0 0 0 0
รวม 397 313 215 16 941