สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สระบุรี เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลสระบุรี 13 7 6 26 25 7 4 4 36
2 วัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 10 6 3 19 11 9 6 1 26
3 ท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๘) 9 1 0 10 9 7 2 0 18
4 หน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์) 7 3 5 15 15 7 5 0 27
5 อนุบาลศาลาแดง 6 3 1 10 13 8 1 1 22
6 วัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) 5 3 2 10 8 5 6 2 19
7 ชุมชนวัดหนองโนใต้ 5 2 4 11 12 4 2 0 18
8 อนุบาลเสาไห้ 4 4 3 11 13 10 2 0 25
9 บ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ ๒) 4 4 3 11 13 6 2 0 21
10 อนุบาลรัศมี 4 2 2 8 9 3 2 1 14
11 วัดจันทบุรี(พิมพ์ประชานุเคราะห์) 4 0 2 6 8 1 5 0 14
12 บ้านพุซาง 4 0 1 5 6 4 2 0 12
13 อนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์ 3 3 0 6 13 9 3 0 25
14 วัดสุวรรณคีรี 3 3 0 6 9 4 0 0 13
15 วัดห้วยบง(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ ๓) 3 2 2 7 11 7 3 0 21
16 วัดราษฎร์บำรุง 3 2 2 7 4 7 3 1 14
17 อนุบาลวัดพระพุทธบาท 3 0 0 3 8 2 2 0 12
18 บ้านธารทองแดง 2 5 4 11 13 4 1 0 18
19 เกตุพิชัยวิทยา สระบุรี 2 5 0 7 9 3 2 0 14
20 บ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) 2 4 1 7 9 7 4 3 20
21 ชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์) 2 2 4 8 8 7 4 0 19
22 บ้านห้วยหินขาวมิตรภาพที่ ๒๑๓ 2 2 1 5 5 2 3 0 10
23 วัดสาธุประชาสรรค์ 2 2 1 5 4 4 1 1 9
24 อนุบาลบ้านหมอ(พัฒนราษฎร์) 2 1 4 7 12 16 8 1 36
25 วัดหนองยาวสูง 2 1 1 4 5 3 0 0 8
26 อนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง) 2 0 1 3 9 8 5 1 22
27 อนุบาลหนองโดน(สนิทประชากร) 2 0 0 2 4 4 4 1 12
28 วัดห้วยหวาย 2 0 0 2 3 1 0 0 4
29 วัดหนองสีดา 1 3 1 5 10 3 2 0 15
30 อนุบาลบุญเกื้อวิทยา 1 2 0 3 5 2 0 0 7
31 บ้านม่วงฝ้าย 1 2 0 3 3 2 1 0 6
32 วัดบ้านโคก(มงคลประชาสรรค์) 1 2 0 3 3 2 0 0 5
33 อนุบาลยุววิทยา 1 1 5 7 8 5 0 0 13
34 วัดแพะโคก 1 1 1 3 6 2 4 0 12
35 วัดโคกหนามแท่ง 1 1 0 2 7 3 4 0 14
36 โคกมะขามจั่นเสือสามัคคี 1 1 0 2 2 0 2 0 4
37 กองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 0 2 3 5 2 1 0 8
38 วัดบ้านโพธิ์(มิตรภาพที่ ๑๓๒) 1 0 2 3 3 2 1 0 6
39 วัดเจ้าฟ้า(ยอดวิทยานุกูล) 1 0 1 2 5 3 2 0 10
40 วัดมหาโลก(มหาโลกวิทยาคาร) 1 0 0 1 3 0 0 0 3
41 วัดบ้านยาง 1 0 0 1 2 4 3 1 9
42 บ้านเขารวก(ร่วมมิตรพัฒนา) 1 0 0 1 2 4 3 0 9
43 นิคมสร้างตนเองจังหวัดสระบุรี(พิบูลสงเคราะห์ ๒) 1 0 0 1 1 3 0 0 4
44 บ้านป่าไม้พระฉาย 1 0 0 1 1 1 0 0 2
45 วัดป่าสัก 1 0 0 1 1 0 0 1 1
46 วัดหนองกีบม้า 1 0 0 1 1 0 0 0 1
47 วัดโพธิ์(นาควิทยานุสรณ์) 0 3 2 5 3 5 3 1 11
48 วัดหนองคณฑี(พลานุกุล) 0 2 2 4 5 8 5 1 18
49 วัดไก่เส่า(พันธุ์พิทยาคาร) 0 2 1 3 4 5 2 3 11
50 วัดม่วงน้อย 0 1 1 2 3 1 2 0 6
51 วัดสุนันทาราม 0 1 1 2 3 0 0 0 3
52 วัดโคกเสลา 0 1 0 1 3 2 0 0 5
53 ราษฏร์ศึกษา 0 1 0 1 2 2 0 1 4
54 วัดหนองกะธาตุ 0 1 0 1 2 2 0 0 4
55 วัฒนานุกูลวิทยา 0 1 0 1 2 1 2 0 5
56 วัดพระพุทธฉาย 0 1 0 1 1 4 1 0 6
57 วัดโคกงาม 0 1 0 1 1 3 2 0 6
58 บ้านหนองบัว(ประชาสงเคราะห์) 0 1 0 1 1 2 1 0 4
59 วัดมะขามเรียง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
60 วัดพระยาทด(สุชลิตวิทยา) 0 1 0 1 0 6 2 0 8
61 วัดกุดนกเปล้า 0 1 0 1 0 0 2 0 2
62 เกตุพิชัยวิทยา 0 0 3 3 4 1 0 0 5
63 วัดหนองบัว 0 0 2 2 4 3 1 0 8
64 วัดตรีบุญญาราม 0 0 1 1 5 5 2 1 12
65 บ้านหนองจาน 0 0 1 1 3 3 2 1 8
66 วัดเขาวง 0 0 1 1 3 3 0 0 6
67 บ้านเขาพลัด 0 0 1 1 2 3 3 0 8
68 วัดหัวถนน 0 0 1 1 2 1 1 0 4
69 วัดโคกใหญ่ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
70 วัดใหม่สามัคคีธรรม 0 0 1 1 1 3 1 1 5
71 วัดบ้านกล้วย 0 0 1 1 1 1 2 0 4
72 ธารเกษม 0 0 1 1 1 0 1 0 2
73 บ้านสันประดู่(คำประชานุสรณ์) 0 0 1 1 0 3 4 0 7
74 วัดห้วยลี่ 0 0 1 1 0 1 2 0 3
75 บ้านซับครก 0 0 0 0 4 6 1 0 11
76 วัดพุแค 0 0 0 0 3 1 4 0 8
77 มัธยมอนุกูลวิทยา 0 0 0 0 3 1 1 1 5
78 วัดสมุหประดิษฐ์(วันครู ๒๕๐๑) 0 0 0 0 2 3 2 0 7
79 วัดสุนทรเทพมุนีมิตรภาพที่ ๑๘๘ 0 0 0 0 2 3 2 0 7
80 วัดวังเลน 0 0 0 0 2 1 2 0 5
81 พูลเจริญวิทยา 0 0 0 0 2 1 0 0 3
82 บ้านเขาดินใต้ 0 0 0 0 2 0 3 0 5
83 หรเทพ(รุ่้งเรืองประชาสามัคคี) 0 0 0 0 2 0 1 0 3
84 วัดมงคล 0 0 0 0 1 3 3 1 7
85 วัดช้าง 0 0 0 0 1 3 2 0 6
86 พระพุทธบาท 0 0 0 0 1 3 1 0 5
87 ชุมชนหนองโดน(ประมาณราษฎร์บริบาล) 0 0 0 0 1 2 4 1 7
88 วัดท่าช้าง(ท่าช้างประกฤติศึกษา) 0 0 0 0 1 2 4 0 7
89 วัดสร่างโศก(อบศรีประชาอุปถัมภ์) 0 0 0 0 1 2 3 0 6
90 บ้านคุ้งเขาเขียว(สำเภาราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 1 2 2 0 5
91 วัดส้มป่อย 0 0 0 0 1 2 1 0 4
92 วัดโพธิ์ทอง 0 0 0 0 1 1 2 0 4
93 บ้านสระลำใย 0 0 0 0 1 1 1 0 3
94 วัดศรีจอมทอง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
95 วัดหนองมน(ลอยเคลือบประชานุกูล) 0 0 0 0 1 0 2 0 3
96 วัดบำเพ็ญพรต(ประมาณราษฎร์วิทยานุสรณ์) 0 0 0 0 1 0 1 0 2
97 วัดบ้านชุ้ง(อิสระวิทยา) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
98 วัดบ่อพระอินทร์ 0 0 0 0 0 6 3 1 9
99 วัดตะเฆ่(ม่วงงามนุเคราะห์) 0 0 0 0 0 2 2 0 4
100 วัดหนองหว้า 0 0 0 0 0 2 2 0 4
101 บ้านหนองกะเบา 0 0 0 0 0 2 1 0 3
102 วัดลาดเขาปูน 0 0 0 0 0 2 1 0 3
103 วัดปัญจาภิรมย์ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
104 วัดบ้านใหม่ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
105 วัดหนองคล้า(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๑๕๓) 0 0 0 0 0 2 0 0 2
106 วัดหนองพันเรือ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบ ๑๖๗) 0 0 0 0 0 2 0 0 2
107 วัดป่าคา 0 0 0 0 0 1 4 0 5
108 วัดสารภี 0 0 0 0 0 1 3 0 4
109 วัดเขาดิน 0 0 0 0 0 1 2 1 3
110 นิคมสงเคราะห์ ๒ 0 0 0 0 0 1 2 0 3
111 บ้านหลังสวนประชาสามัคคี 0 0 0 0 0 1 2 0 3
112 ประชาสงเคราะห์รังสรรค์ 0 0 0 0 0 1 2 0 3
113 วัดต้นตาล(ต้นตาลประชาสฤษฎิ์) 0 0 0 0 0 1 2 0 3
114 วัดโคกโพธิ์(โอภาสราษฎร์สามัคคี) 0 0 0 0 0 1 2 0 3
115 วัดนายาว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๘) 0 0 0 0 0 1 1 0 2
116 วัดป๊อกแป๊ก 0 0 0 0 0 1 1 0 2
117 สว่างรัตน์พิฉายศึกษา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
118 บ้านหนองใหญ่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
119 วัดหนองเขื่อนช้าง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
120 บ้านพุกร่าง(พลอุปถัมภ์) 0 0 0 0 0 0 2 0 2
121 วัดหนองหัวโพ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
122 ชุมชนบ้านตลาดน้อย(ประชานุกูล) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
123 บ้านซับชะอม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
124 วัดทุ่งสาริกา(ที-สาโรจน์อุปถัมภ์) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
125 วัดท่าวัว 0 0 0 0 0 0 1 0 1
126 วัดนาร่อง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
127 วัดหนองจิก 0 0 0 0 0 0 0 1 0
128 วัดหนองนางปุ๋ย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
129 วัดสว่างอารมณ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 130 99 88 317 431 338 228 36 997