สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สระบุรี เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลสระบุรี 12 5 6 23 25 3 3 0 31
2 ท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๘) 8 1 0 9 8 6 2 0 16
3 หน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์) 7 3 5 15 15 7 5 0 27
4 อนุบาลศาลาแดง 5 2 0 7 11 7 1 0 19
5 บ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ ๒) 4 4 3 11 13 6 2 0 21
6 อนุบาลเสาไห้ 4 3 3 10 12 9 2 0 23
7 วัดจันทบุรี(พิมพ์ประชานุเคราะห์) 4 0 2 6 8 1 5 0 14
8 บ้านพุซาง 4 0 1 5 6 4 2 0 12
9 วัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) 3 3 2 8 7 5 6 1 18
10 อนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์ 3 3 0 6 13 9 3 0 25
11 ชุมชนวัดหนองโนใต้ 3 2 3 8 10 3 2 0 15
12 วัดห้วยบง(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ ๓) 3 2 2 7 11 7 3 0 21
13 อนุบาลรัศมี 3 2 2 7 8 3 2 0 13
14 อนุบาลวัดพระพุทธบาท 3 0 0 3 8 2 2 0 12
15 บ้านธารทองแดง 2 5 4 11 13 4 1 0 18
16 เกตุพิชัยวิทยา สระบุรี 2 5 0 7 9 3 2 0 14
17 วัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 2 3 1 6 6 5 1 0 12
18 ชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์) 2 2 4 8 8 7 4 0 19
19 อนุบาลบ้านหมอ(พัฒนราษฎร์) 2 1 3 6 10 14 7 0 31
20 วัดหนองยาวสูง 2 1 1 4 5 3 0 0 8
21 วัดสุวรรณคีรี 2 1 0 3 6 3 0 0 9
22 วัดห้วยหวาย 2 0 0 2 3 1 0 0 4
23 วัดหนองสีดา 1 3 1 5 10 3 2 0 15
24 บ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) 1 3 0 4 7 6 4 1 17
25 อนุบาลบุญเกื้อวิทยา 1 2 0 3 5 2 0 0 7
26 บ้านม่วงฝ้าย 1 2 0 3 3 2 1 0 6
27 วัดบ้านโคก(มงคลประชาสรรค์) 1 2 0 3 3 2 0 0 5
28 อนุบาลยุววิทยา 1 1 5 7 8 5 0 0 13
29 วัดแพะโคก 1 1 1 3 6 2 4 0 12
30 โคกมะขามจั่นเสือสามัคคี 1 1 0 2 2 0 2 0 4
31 กองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 0 2 3 5 2 1 0 8
32 วัดบ้านโพธิ์(มิตรภาพที่ ๑๓๒) 1 0 2 3 3 2 1 0 6
33 อนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง) 1 0 1 2 8 8 5 1 21
34 วัดมหาโลก(มหาโลกวิทยาคาร) 1 0 0 1 3 0 0 0 3
35 บ้านเขารวก(ร่วมมิตรพัฒนา) 1 0 0 1 2 4 3 0 9
36 วัดบ้านยาง 1 0 0 1 2 4 2 0 8
37 วัดราษฎร์บำรุง 1 0 0 1 1 4 3 0 8
38 นิคมสร้างตนเองจังหวัดสระบุรี(พิบูลสงเคราะห์ ๒) 1 0 0 1 1 3 0 0 4
39 บ้านป่าไม้พระฉาย 1 0 0 1 1 1 0 0 2
40 วัดป่าสัก 1 0 0 1 1 0 0 1 1
41 วัดหนองกีบม้า 1 0 0 1 1 0 0 0 1
42 วัดโพธิ์(นาควิทยานุสรณ์) 0 3 1 4 3 4 3 1 10
43 วัดหนองคณฑี(พลานุกุล) 0 2 1 3 5 8 4 0 17
44 วัดม่วงน้อย 0 1 1 2 3 1 2 0 6
45 วัดสุนันทาราม 0 1 1 2 3 0 0 0 3
46 บ้านห้วยหินขาวมิตรภาพที่ ๒๑๓ 0 1 1 2 2 2 3 0 7
47 วัดโคกหนามแท่ง 0 1 0 1 7 2 4 0 13
48 วัดไก่เส่า(พันธุ์พิทยาคาร) 0 1 0 1 3 5 2 1 10
49 วัดโคกเสลา 0 1 0 1 3 2 0 0 5
50 ราษฏร์ศึกษา 0 1 0 1 2 2 0 1 4
51 วัดหนองกะธาตุ 0 1 0 1 2 2 0 0 4
52 วัฒนานุกูลวิทยา 0 1 0 1 2 1 2 0 5
53 วัดโคกงาม 0 1 0 1 1 3 2 0 6
54 บ้านหนองบัว(ประชาสงเคราะห์) 0 1 0 1 1 2 1 0 4
55 วัดมะขามเรียง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
56 วัดกุดนกเปล้า 0 1 0 1 0 0 2 0 2
57 เกตุพิชัยวิทยา 0 0 3 3 4 1 0 0 5
58 วัดหนองบัว 0 0 2 2 4 3 1 0 8
59 วัดตรีบุญญาราม 0 0 1 1 5 5 2 1 12
60 วัดเจ้าฟ้า(ยอดวิทยานุกูล) 0 0 1 1 4 3 2 0 9
61 บ้านหนองจาน 0 0 1 1 3 3 2 1 8
62 วัดเขาวง 0 0 1 1 3 3 0 0 6
63 บ้านเขาพลัด 0 0 1 1 2 3 3 0 8
64 วัดหัวถนน 0 0 1 1 2 1 1 0 4
65 วัดโคกใหญ่ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
66 วัดใหม่สามัคคีธรรม 0 0 1 1 1 3 1 1 5
67 วัดสาธุประชาสรรค์ 0 0 1 1 1 2 1 0 4
68 วัดบ้านกล้วย 0 0 1 1 1 1 1 0 3
69 ธารเกษม 0 0 1 1 1 0 1 0 2
70 บ้านสันประดู่(คำประชานุสรณ์) 0 0 1 1 0 3 4 0 7
71 วัดห้วยลี่ 0 0 1 1 0 1 2 0 3
72 บ้านซับครก 0 0 0 0 4 6 1 0 11
73 วัดพุแค 0 0 0 0 3 1 4 0 8
74 มัธยมอนุกูลวิทยา 0 0 0 0 3 1 1 1 5
75 อนุบาลหนองโดน(สนิทประชากร) 0 0 0 0 2 4 4 0 10
76 วัดสมุหประดิษฐ์(วันครู ๒๕๐๑) 0 0 0 0 2 3 2 0 7
77 วัดสุนทรเทพมุนีมิตรภาพที่ ๑๘๘ 0 0 0 0 2 3 2 0 7
78 วัดวังเลน 0 0 0 0 2 1 2 0 5
79 พูลเจริญวิทยา 0 0 0 0 2 1 0 0 3
80 บ้านเขาดินใต้ 0 0 0 0 2 0 2 0 4
81 หรเทพ(รุ่้งเรืองประชาสามัคคี) 0 0 0 0 2 0 1 0 3
82 วัดมงคล 0 0 0 0 1 3 3 0 7
83 วัดช้าง 0 0 0 0 1 3 2 0 6
84 พระพุทธบาท 0 0 0 0 1 3 1 0 5
85 วัดพระพุทธฉาย 0 0 0 0 1 3 1 0 5
86 ชุมชนหนองโดน(ประมาณราษฎร์บริบาล) 0 0 0 0 1 2 4 1 7
87 วัดท่าช้าง(ท่าช้างประกฤติศึกษา) 0 0 0 0 1 2 4 0 7
88 วัดสร่างโศก(อบศรีประชาอุปถัมภ์) 0 0 0 0 1 2 3 0 6
89 บ้านคุ้งเขาเขียว(สำเภาราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 1 2 2 0 5
90 วัดส้มป่อย 0 0 0 0 1 2 1 0 4
91 วัดโพธิ์ทอง 0 0 0 0 1 1 2 0 4
92 บ้านสระลำใย 0 0 0 0 1 1 1 0 3
93 วัดศรีจอมทอง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
94 วัดหนองมน(ลอยเคลือบประชานุกูล) 0 0 0 0 1 0 2 0 3
95 วัดบำเพ็ญพรต(ประมาณราษฎร์วิทยานุสรณ์) 0 0 0 0 1 0 1 0 2
96 วัดบ้านชุ้ง(อิสระวิทยา) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
97 วัดบ่อพระอินทร์ 0 0 0 0 0 6 3 1 9
98 วัดพระยาทด(สุชลิตวิทยา) 0 0 0 0 0 5 1 0 6
99 วัดตะเฆ่(ม่วงงามนุเคราะห์) 0 0 0 0 0 2 2 0 4
100 วัดหนองหว้า 0 0 0 0 0 2 2 0 4
101 บ้านหนองกะเบา 0 0 0 0 0 2 1 0 3
102 วัดลาดเขาปูน 0 0 0 0 0 2 1 0 3
103 วัดปัญจาภิรมย์ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
104 วัดบ้านใหม่ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
105 วัดหนองคล้า(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๑๕๓) 0 0 0 0 0 2 0 0 2
106 วัดหนองพันเรือ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบ ๑๖๗) 0 0 0 0 0 2 0 0 2
107 วัดป่าคา 0 0 0 0 0 1 4 0 5
108 วัดสารภี 0 0 0 0 0 1 3 0 4
109 วัดเขาดิน 0 0 0 0 0 1 2 1 3
110 นิคมสงเคราะห์ ๒ 0 0 0 0 0 1 2 0 3
111 บ้านหลังสวนประชาสามัคคี 0 0 0 0 0 1 2 0 3
112 ประชาสงเคราะห์รังสรรค์ 0 0 0 0 0 1 2 0 3
113 วัดต้นตาล(ต้นตาลประชาสฤษฎิ์) 0 0 0 0 0 1 2 0 3
114 วัดโคกโพธิ์(โอภาสราษฎร์สามัคคี) 0 0 0 0 0 1 2 0 3
115 วัดนายาว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๘) 0 0 0 0 0 1 1 0 2
116 วัดป๊อกแป๊ก 0 0 0 0 0 1 1 0 2
117 สว่างรัตน์พิฉายศึกษา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
118 บ้านหนองใหญ่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
119 วัดหนองเขื่อนช้าง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
120 บ้านพุกร่าง(พลอุปถัมภ์) 0 0 0 0 0 0 2 0 2
121 วัดหนองหัวโพ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
122 ชุมชนบ้านตลาดน้อย(ประชานุกูล) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
123 วัดทุ่งสาริกา(ที-สาโรจน์อุปถัมภ์) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
124 วัดท่าวัว 0 0 0 0 0 0 1 0 1
125 วัดนาร่อง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
126 วัดหนองจิก 0 0 0 0 0 0 0 1 0
127 วัดสว่างอารมณ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 101 81 77 259 397 313 215 16 925