หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 สนามกีฬา 7 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 34
09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 สนามกีฬา 7 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 21
09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 สนามกีฬา 7 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 3
09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
4 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดป่าไผ่ โรงอาหาร 1 8 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 33
09.00-15.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
5 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดป่าไผ่ โรงอาหาร 2 8 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 17
09.00-15.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.


นางธัญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี โทร.0891833956 นางชนินทร พันธุ์หล้า โทร.0817806787 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]