หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดป่าไผ่ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง มัลติมีเดีย 8 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 2
09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
2 751 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดป่าไผ่ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง มัลติมีเดีย 8 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 3
09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
3 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดป่าไผ่ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ม.3/2 8 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 46
09.30 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
4 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดป่าไผ่ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง การงานอาชีพ 8 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
5 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดป่าไผ่ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ม.1/1 8 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 23
09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.


นางธัญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี โทร.0891833956 นางชนินทร พันธุ์หล้า โทร.0817806787 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]