หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. สระบุรี เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 81 40 52.63% 13 17.11% 15 19.74% 8 10.53% 76
2 โรงเรียนวัดป่าไผ่ 48 24 58.54% 5 12.2% 8 19.51% 4 9.76% 41
3 โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี 27 16 59.26% 1 3.7% 8 29.63% 2 7.41% 27
4 โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร (ฉัตรราษฎร์บำรุง) 32 13 41.94% 11 35.48% 3 9.68% 4 12.9% 31
5 โรงเรียนวัดถ้ำเต่า 30 13 46.43% 9 32.14% 4 14.29% 2 7.14% 28
6 โรงเรียนบ้านหลังเขา 21 13 61.9% 4 19.05% 2 9.52% 2 9.52% 21
7 โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา 20 13 68.42% 4 21.05% 1 5.26% 1 5.26% 19
8 โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก 39 12 41.38% 9 31.03% 4 13.79% 4 13.79% 29
9 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 23 12 52.17% 6 26.09% 4 17.39% 1 4.35% 23
10 โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) 26 12 57.14% 3 14.29% 1 4.76% 5 23.81% 21
11 โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า 31 11 35.48% 9 29.03% 8 25.81% 3 9.68% 31
12 โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม 34 11 36.67% 8 26.67% 9 30% 2 6.67% 30
13 โรงเรียนบ้านลำสมพุง 23 11 50% 5 22.73% 4 18.18% 2 9.09% 22
14 โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) 24 11 52.38% 3 14.29% 5 23.81% 2 9.52% 21
15 โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 21 11 73.33% 2 13.33% 0 0% 2 13.33% 15
16 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 31 10 43.48% 6 26.09% 6 26.09% 1 4.35% 23
17 โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 24 10 41.67% 2 8.33% 6 25% 6 25% 24
18 โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 29 9 34.62% 5 19.23% 4 15.38% 8 30.77% 26
19 โรงเรียนบ้านท่าพลู 25 9 39.13% 4 17.39% 10 43.48% 0 0% 23
20 โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 18 9 60% 3 20% 2 13.33% 1 6.67% 15
21 โรงเรียนวัดบึงไม้ 14 9 69.23% 1 7.69% 3 23.08% 0 0% 13
22 โรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) 32 8 32% 7 28% 8 32% 2 8% 25
23 โรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียน 9 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
24 โรงเรียนวัดท่ามะปราง 26 7 28% 12 48% 5 20% 1 4% 25
25 โรงเรียนแสงวิทยา 23 7 31.82% 7 31.82% 4 18.18% 4 18.18% 22
26 โรงเรียนวัดบ้านดอน 18 7 38.89% 6 33.33% 4 22.22% 1 5.56% 18
27 โรงเรียนวัดหนองตาบุญ 12 7 70% 3 30% 0 0% 0 0% 10
28 โรงเรียนอนุบาลทับกวาง 23 6 33.33% 4 22.22% 7 38.89% 1 5.56% 18
29 โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์) 14 6 42.86% 4 28.57% 4 28.57% 0 0% 14
30 โรงเรียนวัดหนองสรวง(ถิรอุทิศ) 9 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
31 โรงเรียนบ้านซับดินดำ 12 6 60% 2 20% 1 10% 1 10% 10
32 โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก 10 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
33 โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน 26 5 19.23% 9 34.62% 7 26.92% 5 19.23% 26
34 โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ 22 5 23.81% 8 38.1% 7 33.33% 1 4.76% 21
35 โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) 18 5 29.41% 8 47.06% 3 17.65% 1 5.88% 17
36 โรงเรียนบ้านซับสนุ่น 30 5 20% 6 24% 11 44% 3 12% 25
37 โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง 19 5 26.32% 6 31.58% 7 36.84% 1 5.26% 19
38 โรงเรียนบ้านหินซ้อน 12 5 45.45% 3 27.27% 3 27.27% 0 0% 11
39 โรงเรียนวัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา) 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
40 โรงเรียนวัดบ้านดง 11 5 45.45% 0 0% 3 27.27% 3 27.27% 11
41 โรงเรียนวัดบุรีการาม 9 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
42 โรงเรียนบ้านหนองโป่ง 6 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
43 โรงเรียนวัดหนองโรง 16 4 25% 7 43.75% 4 25% 1 6.25% 16
44 โรงเรียนวัดนาบุญ 18 4 22.22% 6 33.33% 7 38.89% 1 5.56% 18
45 โรงเรียนบ้านป่าวังกวาง 10 4 44.44% 4 44.44% 1 11.11% 0 0% 9
46 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม 13 4 30.77% 3 23.08% 6 46.15% 0 0% 13
47 โรงเรียนอนุบาลวิชชากร 11 4 36.36% 3 27.27% 3 27.27% 1 9.09% 11
48 โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 13 4 40% 3 30% 3 30% 0 0% 10
49 โรงเรียนชุมชนวัดวิหารแดง (วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ประดิษฐ์) 10 4 40% 2 20% 4 40% 0 0% 10
50 โรงเรียนรอดณรงค์ศึกษา 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
51 โรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคี 7 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 7
52 โรงเรียนวัดบ้านลาด 7 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
53 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
54 โรงเรียนวัดหนองครก 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
55 โรงเรียนวัดเขาลาดวนารามฯ 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
56 โรงเรียนบ้านหัวถนน 7 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
57 โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) 19 3 16.67% 7 38.89% 7 38.89% 1 5.56% 18
58 โรงเรียนวัดโคกกรุง 13 3 23.08% 5 38.46% 4 30.77% 1 7.69% 13
59 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหินกอง 26 3 12.5% 4 16.67% 15 62.5% 2 8.33% 24
60 โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ 10 3 30% 4 40% 3 30% 0 0% 10
61 โรงเรียนวัดเตาปูน 13 3 27.27% 4 36.36% 0 0% 4 36.36% 11
62 โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ 16 3 21.43% 3 21.43% 6 42.86% 2 14.29% 14
63 โรงเรียนวัดบ้านลำ(บ้านลำวิทยาคาร) 9 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
64 โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์) 8 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
65 โรงเรียนจำรัสวิทยา 8 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
66 โรงเรียนวัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร) 17 3 27.27% 2 18.18% 4 36.36% 2 18.18% 11
67 โรงเรียนวัดหนองผักชี 11 3 33.33% 2 22.22% 2 22.22% 2 22.22% 9
68 โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ 8 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 2 25% 8
69 โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม 14 3 25% 1 8.33% 6 50% 2 16.67% 12
70 โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส 13 3 30% 1 10% 5 50% 1 10% 10
71 โรงเรียนวัดสองคอนกลาง 8 3 37.5% 1 12.5% 4 50% 0 0% 8
72 โรงเรียนวัดเขาน้อยจอมสวรรค์ 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
73 โรงเรียนวัดโพนทอง 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
74 โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ 24 2 13.33% 8 53.33% 2 13.33% 3 20% 15
75 โรงเรียนบ้านซับบอน 10 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 7
76 โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 10 2 28.57% 2 28.57% 3 42.86% 0 0% 7
77 โรงเรียนบ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1) 7 2 28.57% 2 28.57% 3 42.86% 0 0% 7
78 โรงเรียนวัดเจริญธรรม 7 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
79 โรงเรียนวัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์) 6 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
80 โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ 6 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 2 33.33% 6
81 โรงเรียนวัดหนองปลิง 9 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
82 โรงเรียนวัดบ้านหมาก 9 2 25% 1 12.5% 4 50% 1 12.5% 8
83 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 9 2 28.57% 1 14.29% 3 42.86% 1 14.29% 7
84 โรงเรียนวัดตาลเดี่ยว 7 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 2 28.57% 7
85 โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง 5 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
86 โรงเรียนบำรุงปัญญา 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
87 โรงเรียนบ้านเขานมนาง 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
88 โรงเรียนบ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง) 4 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
89 โรงเรียนบ้านบางกง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
90 โรงเรียนวัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ์) 14 1 7.69% 7 53.85% 5 38.46% 0 0% 13
91 โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว 26 1 5.56% 4 22.22% 10 55.56% 3 16.67% 18
92 โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) 9 1 12.5% 4 50% 3 37.5% 0 0% 8
93 โรงเรียนวัดเกาะเซิงหวาย 7 1 16.67% 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 6
94 โรงเรียนวัดสร้างบุญ 11 1 9.09% 3 27.27% 5 45.45% 2 18.18% 11
95 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 10 1 10% 3 30% 5 50% 1 10% 10
96 โรงเรียนวัดขอนหอม 9 1 12.5% 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 8
97 โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฎร์บำรุง 9 1 14.29% 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 7
98 โรงเรียนวัดท่าคล้อ 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
99 โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง 13 1 16.67% 3 50% 0 0% 2 33.33% 6
100 โรงเรียนวัดน้อยสามัคคีธรรม (ซับกระทิงเหนือ) 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
101 โรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอ 9 1 12.5% 2 25% 5 62.5% 0 0% 8
102 โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์) 7 1 16.67% 2 33.33% 3 50% 0 0% 6
103 โรงเรียนบ้านลำพญากลาง 9 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 6
104 โรงเรียนบ้านโป่งไทร 9 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 6
105 โรงเรียนบ้านช่อง 6 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 6
106 โรงเรียนบ้านท่าฤทธิ์ 5 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
107 โรงเรียนวัดชัยเฉลิมมิตร 6 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 6
108 โรงเรียนบ้านคลองไทร 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
109 โรงเรียนวัดหนองปลาหมอ 6 1 16.67% 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 6
110 โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง 6 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
111 โรงเรียนวัดปากน้ำ 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
112 โรงเรียนวัดบ้านจาน 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
113 โรงเรียนวัดศรัทธาเรืองศรี 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
114 โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า 9 1 20% 0 0% 4 80% 0 0% 5
115 โรงเรียนวัดคลองใหม่ 4 1 25% 0 0% 3 75% 0 0% 4
116 โรงเรียนอนุบาลหนองแค 4 1 25% 0 0% 3 75% 0 0% 4
117 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68 (วัดเหวลาด) 5 1 25% 0 0% 2 50% 1 25% 4
118 โรงเรียนบ้านซับกระดาน 4 1 25% 0 0% 2 50% 1 25% 4
119 โรงเรียนวัดลำบัว 4 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
120 โรงเรียนบ้านโป่งตะขบ 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
121 โรงเรียนวัดโป่งมงคล 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
122 โรงเรียนบ้านซับน้อยใต้สามัคคี 8 0 0% 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 8
123 โรงเรียนบ้านซับพริก 6 0 0% 4 80% 1 20% 0 0% 5
124 โรงเรียนวัดคลองห้า 9 0 0% 3 33.33% 6 66.67% 0 0% 9
125 โรงเรียนวัดศรีสัจจาวาส 6 0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 4
126 โรงเรียนจิ่นเต๊อะแก่งคอย 4 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
127 โรงเรียนวัดมวกเหล็กใน 8 0 0% 2 25% 4 50% 2 25% 8
128 โรงเรียนวัดสุนทริกาวาส 10 0 0% 2 28.57% 4 57.14% 1 14.29% 7
129 โรงเรียนบ้านคลองม่วงเหนือ 7 0 0% 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 6
130 โรงเรียนวัดเขาแก้วมุขดาราม 6 0 0% 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 6
131 โรงเรียนวัดบ่อโศรก 5 0 0% 2 40% 3 60% 0 0% 5
132 โรงเรียนบ้านป่าลานหินดาด 6 0 0% 2 40% 2 40% 1 20% 5
133 โรงเรียนวัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล) 11 0 0% 1 9.09% 9 81.82% 1 9.09% 11
134 โรงเรียนสันมะค่าบกน้อยสามัคคี 10 0 0% 1 11.11% 5 55.56% 3 33.33% 9
135 โรงเรียนวัดคำพราน 5 0 0% 1 20% 4 80% 0 0% 5
136 โรงเรียนวัดชำผักแพว 4 0 0% 1 25% 3 75% 0 0% 4
137 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
138 โรงเรียนวัดบ้านไผ่ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
139 โรงเรียนวัดหนองอ่างทอง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
140 โรงเรียนบ้านหนองกรดสามัคคี 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
141 โรงเรียนบ้านผังสามัคคี 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

นางธัญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี โทร.0891833956 นางชนินทร พันธุ์หล้า โทร.0817806787 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]