สรุปเหรียญรางวัล สพป. สระบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลวังม่วง 40 13 15 8 68
2 วัดป่าไผ่ 24 5 8 4 37
3 บ้านมณีโชติสามัคคี 16 1 8 2 25
4 ชุมชนวัดคลองไทร (ฉัตรราษฎร์บำรุง) 13 11 3 4 27
5 วัดถ้ำเต่า 13 9 4 2 26
6 บ้านหลังเขา 13 4 2 2 19
7 ไพฑูรย์วิทยา 13 4 1 1 18
8 บ้านหนองผักหนอก 12 9 4 4 25
9 บ้านโคกสะอาด 12 6 4 1 22
10 วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) 12 3 1 5 16
11 วัดโป่งก้อนเส้า 11 9 8 3 28
12 ชุมชนวัดไทยงาม 11 8 9 2 28
13 บ้านลำสมพุง 11 5 4 2 20
14 วัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) 11 3 5 2 19
15 ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 11 2 0 2 13
16 วัดราษฎร์บำรุง 10 6 6 1 22
17 บ้านราษฎร์เจริญ 10 2 6 6 18
18 วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 9 5 4 8 18
19 บ้านท่าพลู 9 4 10 0 23
20 วัดสวนทองรวมมิตร 9 3 2 1 14
21 วัดบึงไม้ 9 1 3 0 13
22 วัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) 8 7 8 2 23
23 บ้านหนองตอตะเคียน 8 1 0 0 9
24 วัดท่ามะปราง 7 12 5 1 24
25 แสงวิทยา 7 7 4 4 18
26 วัดบ้านดอน 7 6 4 1 17
27 วัดหนองตาบุญ 7 3 0 0 10
28 อนุบาลทับกวาง 6 4 7 1 17
29 วัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์) 6 4 4 0 14
30 วัดหนองสรวง(ถิรอุทิศ) 6 3 0 0 9
31 บ้านซับดินดำ 6 2 1 1 9
32 อนุบาลมวกเหล็ก 6 2 1 0 9
33 บ้านเขาไม้เกวียน 5 9 7 5 21
34 วัดหนองจอกใหญ่ 5 8 7 1 20
35 หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) 5 8 3 1 16
36 บ้านซับสนุ่น 5 6 11 3 22
37 อนุบาลวิหารแดง 5 6 7 1 18
38 บ้านหินซ้อน 5 3 3 0 11
39 วัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา) 5 1 0 0 6
40 วัดบ้านดง 5 0 3 3 8
41 วัดบุรีการาม 5 0 1 0 6
42 บ้านหนองโป่ง 5 0 0 0 5
43 วัดหนองโรง 4 7 4 1 15
44 วัดนาบุญ 4 6 7 1 17
45 บ้านป่าวังกวาง 4 4 1 0 9
46 นิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม 4 3 6 0 13
47 อนุบาลวิชชากร 4 3 3 1 10
48 นิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 4 3 3 0 10
49 ชุมชนวัดวิหารแดง (วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ประดิษฐ์) 4 2 4 0 10
50 รอดณรงค์ศึกษา 4 2 0 0 6
51 วัดสวนมะเดื่อสามัคคี 4 1 2 0 7
52 วัดเขาลาดวนารามฯ 4 0 1 0 5
53 วัดสว่างอารมณ์ 4 0 1 0 5
54 วัดหนองครก 4 0 1 0 5
55 วัดบ้านลาด 4 0 1 0 5
56 บ้านหัวถนน 4 0 0 0 4
57 วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) 3 7 7 1 17
58 วัดโคกกรุง 3 5 4 1 12
59 อนุบาลเทศบาลตำบลหินกอง 3 4 15 2 22
60 วัดหนองโพธิ์ 3 4 3 0 10
61 วัดเตาปูน 3 4 0 4 7
62 วัดหนองตะเฆ่ 3 3 6 2 12
63 วัดบ้านลำ(บ้านลำวิทยาคาร) 3 3 1 1 7
64 วัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์) 3 3 1 1 7
65 จำรัสวิทยา 3 3 0 1 6
66 วัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร) 3 2 4 2 9
67 วัดหนองผักชี 3 2 2 2 7
68 วัดท่าสีโพธิ์เหนือ 3 2 1 2 6
69 ชุมชนวัดบำรุงธรรม 3 1 6 2 10
70 วัดห้วยคงคาวราวาส 3 1 5 1 9
71 วัดสองคอนกลาง 3 1 4 0 8
72 วัดเขาน้อยจอมสวรรค์ 3 1 0 1 4
73 วัดโพนทอง 3 0 1 0 4
74 บ้านโป่งเกตุ 2 8 2 3 12
75 บ้านซับบอน 2 3 1 1 6
76 บ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1) 2 2 3 0 7
77 บ้านโป่งเก้ง 2 2 3 0 7
78 วัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์) 2 2 2 0 6
79 วัดเจริญธรรม 2 2 2 0 6
80 บ้านซับน้อยเหนือ 2 2 0 2 4
81 วัดหนองปลิง 2 2 0 0 4
82 วัดบ้านหมาก 2 1 4 1 7
83 บ้านหนองสองห้อง 2 1 3 1 6
84 วัดตาลเดี่ยว 2 1 2 2 5
85 บ้านเขานมนาง 2 1 1 0 4
86 วัดห้วยทองหลาง 2 1 1 0 4
87 บำรุงปัญญา 2 1 1 0 4
88 บ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง) 2 0 1 0 3
89 บ้านบางกง 2 0 0 0 2
90 วัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ์) 1 7 5 0 13
91 บ้านหนองเอี่ยว 1 4 10 3 15
92 วัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) 1 4 3 0 8
93 วัดเกาะเซิงหวาย 1 4 0 1 5
94 วัดสร้างบุญ 1 3 5 2 9
95 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 1 3 5 1 9
96 วัดขอนหอม 1 3 3 1 7
97 เทศบาล 1 นาเริ่งราษฎร์บำรุง 1 3 1 2 5
98 วัดท่าคล้อ 1 3 1 0 5
99 บ้านซับปลากั้ง 1 3 0 2 4
100 วัดน้อยสามัคคีธรรม (ซับกระทิงเหนือ) 1 3 0 0 4
101 บ้านใหม่ทุ่งดินขอ 1 2 5 0 8
102 วัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์) 1 2 3 0 6
103 บ้านช่อง 1 2 2 1 5
104 บ้านลำพญากลาง 1 2 2 1 5
105 บ้านโป่งไทร 1 2 2 1 5
106 บ้านท่าฤทธิ์ 1 2 2 0 5
107 วัดชัยเฉลิมมิตร 1 2 1 2 4
108 บ้านคลองไทร 1 2 0 0 3
109 วัดหนองปลาหมอ 1 1 3 1 5
110 บ้านหนองผักบุ้ง 1 1 2 1 4
111 วัดปากน้ำ 1 1 1 1 3
112 วัดบ้านจาน 1 1 1 0 3
113 วัดศรัทธาเรืองศรี 1 1 0 0 2
114 วัดกะเหรี่ยงคอม้า 1 0 4 0 5
115 วัดคลองใหม่ 1 0 3 0 4
116 อนุบาลหนองแค 1 0 3 0 4
117 ไทยรัฐวิทยา 68 (วัดเหวลาด) 1 0 2 1 3
118 บ้านซับกระดาน 1 0 2 1 3
119 วัดลำบัว 1 0 1 1 2
120 บ้านโป่งตะขบ 1 0 0 0 1
121 วัดโป่งมงคล 1 0 0 0 1
122 บ้านซับน้อยใต้สามัคคี 0 4 3 1 7
123 บ้านซับพริก 0 4 1 0 5
124 วัดคลองห้า 0 3 6 0 9
125 วัดศรีสัจจาวาส 0 3 1 0 4
126 จิ่นเต๊อะแก่งคอย 0 3 0 0 3
127 วัดมวกเหล็กใน 0 2 4 2 6
128 วัดสุนทริกาวาส 0 2 4 1 6
129 บ้านคลองม่วงเหนือ 0 2 3 1 5
130 วัดเขาแก้วมุขดาราม 0 2 3 1 5
131 วัดบ่อโศรก 0 2 3 0 5
132 บ้านป่าลานหินดาด 0 2 2 1 4
133 วัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล) 0 1 9 1 10
134 สันมะค่าบกน้อยสามัคคี 0 1 5 3 6
135 วัดคำพราน 0 1 4 0 5
136 วัดชำผักแพว 0 1 3 0 4
137 บ้านหนองมะค่า 0 1 2 0 3
138 วัดบ้านไผ่ 0 1 1 0 2
139 วัดหนองอ่างทอง 0 1 0 0 1
140 บ้านหนองกรดสามัคคี 0 0 1 0 1
141 บ้านผังสามัคคี 0 0 0 0 0
รวม 574 408 430 154 1,566