สรุปเหรียญรางวัล สพป. สระบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลวังม่วง 35 12 15 8 62
2 วัดป่าไผ่ 21 5 8 4 34
3 บ้านมณีโชติสามัคคี 16 1 8 2 25
4 บ้านหลังเขา 13 4 2 2 19
5 ไพฑูรย์วิทยา 13 4 1 1 18
6 บ้านหนองผักหนอก 12 9 4 4 25
7 วัดถ้ำเต่า 12 8 4 2 24
8 ชุมชนวัดไทยงาม 11 8 9 2 28
9 บ้านลำสมพุง 11 5 4 2 20
10 ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 11 2 0 2 13
11 วัดราษฎร์บำรุง 10 6 6 1 22
12 บ้านโคกสะอาด 10 5 4 1 19
13 วัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) 10 3 5 2 18
14 วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) 10 3 1 5 14
15 บ้านราษฎร์เจริญ 10 2 6 6 18
16 บ้านท่าพลู 9 4 10 0 23
17 ชุมชนวัดคลองไทร (ฉัตรราษฎร์บำรุง) 8 9 3 4 20
18 วัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) 8 7 8 2 23
19 วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 8 4 4 7 16
20 วัดสวนทองรวมมิตร 8 3 2 1 13
21 บ้านหนองตอตะเคียน 8 1 0 0 9
22 แสงวิทยา 7 7 4 4 18
23 วัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์) 6 4 4 0 14
24 บ้านซับดินดำ 6 2 1 1 9
25 วัดบึงไม้ 6 0 3 0 9
26 บ้านเขาไม้เกวียน 5 9 7 5 21
27 วัดหนองจอกใหญ่ 5 8 7 1 20
28 หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) 5 8 3 1 16
29 บ้านซับสนุ่น 5 6 11 3 22
30 อนุบาลทับกวาง 5 4 7 1 16
31 บ้านหินซ้อน 5 3 2 0 10
32 วัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา) 5 1 0 0 6
33 วัดบ้านดง 5 0 3 3 8
34 วัดท่ามะปราง 4 8 5 1 17
35 วัดหนองโรง 4 7 4 1 15
36 วัดโป่งก้อนเส้า 4 6 8 3 18
37 วัดบ้านดอน 4 6 4 1 14
38 นิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม 4 3 6 0 13
39 อนุบาลวิชชากร 4 3 3 1 10
40 ชุมชนวัดวิหารแดง (วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ประดิษฐ์) 4 2 4 0 10
41 อนุบาลมวกเหล็ก 4 2 1 0 7
42 วัดหนองตาบุญ 4 2 0 0 6
43 รอดณรงค์ศึกษา 4 2 0 0 6
44 วัดเขาลาดวนารามฯ 4 0 1 0 5
45 วัดหนองครก 4 0 1 0 5
46 วัดบ้านลาด 4 0 1 0 5
47 บ้านหนองโป่ง 4 0 0 0 4
48 บ้านหัวถนน 4 0 0 0 4
49 วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) 3 7 7 1 17
50 วัดนาบุญ 3 5 7 1 15
51 อนุบาลวิหารแดง 3 5 7 1 15
52 วัดโคกกรุง 3 5 4 1 12
53 อนุบาลเทศบาลตำบลหินกอง 3 4 15 2 22
54 วัดหนองโพธิ์ 3 4 3 0 10
55 บ้านป่าวังกวาง 3 4 1 0 8
56 วัดเตาปูน 3 4 0 4 7
57 วัดหนองตะเฆ่ 3 3 6 2 12
58 วัดบ้านลำ(บ้านลำวิทยาคาร) 3 3 1 1 7
59 วัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์) 3 3 1 1 7
60 จำรัสวิทยา 3 3 0 1 6
61 วัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร) 3 2 4 2 9
62 วัดหนองผักชี 3 2 2 2 7
63 วัดท่าสีโพธิ์เหนือ 3 2 1 2 6
64 ชุมชนวัดบำรุงธรรม 3 1 6 2 10
65 วัดห้วยคงคาวราวาส 3 1 5 1 9
66 วัดสวนมะเดื่อสามัคคี 3 1 2 0 6
67 วัดเขาน้อยจอมสวรรค์ 3 1 0 1 4
68 วัดบุรีการาม 3 0 1 0 4
69 วัดโพนทอง 3 0 1 0 4
70 บ้านโป่งเกตุ 2 7 2 3 11
71 นิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 2 3 3 0 8
72 บ้านซับบอน 2 3 1 1 6
73 วัดหนองสรวง(ถิรอุทิศ) 2 3 0 0 5
74 บ้านโป่งเก้ง 2 2 3 0 7
75 วัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์) 2 2 2 0 6
76 วัดเจริญธรรม 2 2 2 0 6
77 บ้านซับน้อยเหนือ 2 2 0 2 4
78 วัดหนองปลิง 2 2 0 0 4
79 วัดบ้านหมาก 2 1 4 1 7
80 วัดสองคอนกลาง 2 1 4 0 7
81 บ้านหนองสองห้อง 2 1 3 1 6
82 บำรุงปัญญา 2 1 1 0 4
83 วัดตาลเดี่ยว 2 0 1 2 3
84 วัดสว่างอารมณ์ 2 0 1 0 3
85 บ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง) 2 0 1 0 3
86 บ้านบางกง 2 0 0 0 2
87 วัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ์) 1 7 5 0 13
88 บ้านหนองเอี่ยว 1 4 10 3 15
89 วัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) 1 4 3 0 8
90 วัดเกาะเซิงหวาย 1 4 0 1 5
91 วัดสร้างบุญ 1 3 5 2 9
92 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 1 3 5 1 9
93 วัดขอนหอม 1 3 3 1 7
94 เทศบาล 1 นาเริ่งราษฎร์บำรุง 1 3 1 2 5
95 วัดท่าคล้อ 1 3 1 0 5
96 บ้านซับปลากั้ง 1 3 0 2 4
97 วัดน้อยสามัคคีธรรม (ซับกระทิงเหนือ) 1 3 0 0 4
98 บ้านใหม่ทุ่งดินขอ 1 2 5 0 8
99 วัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์) 1 2 3 0 6
100 บ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1) 1 2 3 0 6
101 บ้านลำพญากลาง 1 2 2 1 5
102 บ้านโป่งไทร 1 2 2 1 5
103 บ้านท่าฤทธิ์ 1 2 2 0 5
104 วัดชัยเฉลิมมิตร 1 2 1 2 4
105 บ้านคลองไทร 1 2 0 0 3
106 วัดหนองปลาหมอ 1 1 3 1 5
107 บ้านหนองผักบุ้ง 1 1 2 1 4
108 วัดปากน้ำ 1 1 1 1 3
109 บ้านเขานมนาง 1 1 1 0 3
110 วัดบ้านจาน 1 1 1 0 3
111 วัดห้วยทองหลาง 1 1 1 0 3
112 วัดศรัทธาเรืองศรี 1 1 0 0 2
113 วัดกะเหรี่ยงคอม้า 1 0 4 0 5
114 วัดคลองใหม่ 1 0 3 0 4
115 อนุบาลหนองแค 1 0 3 0 4
116 ไทยรัฐวิทยา 68 (วัดเหวลาด) 1 0 2 1 3
117 บ้านซับกระดาน 1 0 2 1 3
118 วัดลำบัว 1 0 1 1 2
119 บ้านโป่งตะขบ 1 0 0 0 1
120 วัดโป่งมงคล 1 0 0 0 1
121 วัดคลองห้า 0 3 6 0 9
122 บ้านซับน้อยใต้สามัคคี 0 3 3 1 6
123 บ้านซับพริก 0 3 1 0 4
124 จิ่นเต๊อะแก่งคอย 0 3 0 0 3
125 วัดมวกเหล็กใน 0 2 4 2 6
126 วัดสุนทริกาวาส 0 2 4 1 6
127 บ้านคลองม่วงเหนือ 0 2 3 1 5
128 วัดบ่อโศรก 0 2 3 0 5
129 บ้านช่อง 0 2 2 1 4
130 บ้านป่าลานหินดาด 0 2 2 1 4
131 วัดศรีสัจจาวาส 0 2 0 0 2
132 วัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล) 0 1 9 1 10
133 สันมะค่าบกน้อยสามัคคี 0 1 5 3 6
134 วัดคำพราน 0 1 4 0 5
135 วัดเขาแก้วมุขดาราม 0 1 3 1 4
136 วัดชำผักแพว 0 1 3 0 4
137 วัดบ้านไผ่ 0 1 1 0 2
138 วัดหนองอ่างทอง 0 1 0 0 1
139 บ้านหนองมะค่า 0 0 2 0 2
140 บ้านหนองกรดสามัคคี 0 0 1 0 1
141 บ้านผังสามัคคี 0 0 0 0 0
รวม 510 384 427 153 1,474