สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สระบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลวังม่วง 14 12 9 35 40 13 15 8 68
2 วัดป่าไผ่ 8 8 3 19 24 5 8 4 37
3 บ้านราษฎร์เจริญ 7 4 0 11 10 2 6 6 18
4 บ้านหลังเขา 6 2 1 9 13 4 2 2 19
5 บ้านมณีโชติสามัคคี 5 5 2 12 16 1 8 2 25
6 วัดโป่งก้อนเส้า 5 3 0 8 11 9 8 3 28
7 บ้านหนองผักหนอก 5 1 4 10 12 9 4 4 25
8 วัดสวนทองรวมมิตร 4 3 1 8 9 3 2 1 14
9 วัดถ้ำเต่า 4 2 4 10 13 9 4 2 26
10 ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 4 2 2 8 11 2 0 2 13
11 บ้านโคกสะอาด 4 1 2 7 12 6 4 1 22
12 วัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) 4 0 1 5 11 3 5 2 19
13 ชุมชนวัดคลองไทร (ฉัตรราษฎร์บำรุง) 3 3 5 11 13 11 3 4 27
14 วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) 3 3 3 9 12 3 1 5 16
15 บ้านลำสมพุง 3 2 5 10 11 5 4 2 20
16 อนุบาลทับกวาง 3 2 1 6 6 4 7 1 17
17 วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 3 1 2 6 9 5 4 8 18
18 วัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) 3 1 1 5 8 7 8 2 23
19 วัดหนองจอกใหญ่ 3 1 0 4 5 8 7 1 20
20 วัดบุรีการาม 3 0 1 4 5 0 1 0 6
21 ชุมชนวัดไทยงาม 2 9 0 11 11 8 9 2 28
22 วัดท่ามะปราง 2 2 2 6 7 12 5 1 24
23 บ้านซับสนุ่น 2 2 2 6 5 6 11 3 22
24 วัดสวนมะเดื่อสามัคคี 2 2 0 4 4 1 2 0 7
25 วัดเตาปูน 2 2 0 4 3 4 0 4 7
26 วัดเขาลาดวนารามฯ 2 1 0 3 4 0 1 0 5
27 วัดบึงไม้ 2 0 2 4 9 1 3 0 13
28 อนุบาลวิหารแดง 2 0 1 3 5 6 7 1 18
29 บ้านหนองโป่ง 2 0 1 3 5 0 0 0 5
30 วัดหนองโพธิ์ 2 0 0 2 3 4 3 0 10
31 บ้านบางกง 2 0 0 2 2 0 0 0 2
32 บ้านท่าพลู 1 2 4 7 9 4 10 0 23
33 วัดราษฎร์บำรุง 1 2 2 5 10 6 6 1 22
34 วัดหนองตาบุญ 1 2 2 5 7 3 0 0 10
35 วัดหนองสรวง(ถิรอุทิศ) 1 2 1 4 6 3 0 0 9
36 วัดสว่างอารมณ์ 1 2 1 4 4 0 1 0 5
37 วัดบ้านดอน 1 2 0 3 7 6 4 1 17
38 บ้านซับดินดำ 1 2 0 3 6 2 1 1 9
39 นิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 1 2 0 3 4 3 3 0 10
40 วัดหนองครก 1 2 0 3 4 0 1 0 5
41 วัดหนองตะเฆ่ 1 2 0 3 3 3 6 2 12
42 ไพฑูรย์วิทยา 1 1 4 6 13 4 1 1 18
43 แสงวิทยา 1 1 1 3 7 7 4 4 18
44 อนุบาลมวกเหล็ก 1 1 1 3 6 2 1 0 9
45 วัดบ้านลาด 1 1 1 3 4 0 1 0 5
46 ชุมชนวัดวิหารแดง (วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ประดิษฐ์) 1 1 0 2 4 2 4 0 10
47 บ้านหัวถนน 1 1 0 2 4 0 0 0 4
48 วัดห้วยคงคาวราวาส 1 1 0 2 3 1 5 1 9
49 บ้านโป่งเกตุ 1 1 0 2 2 8 2 3 12
50 วัดบ้านหมาก 1 1 0 2 2 1 4 1 7
51 หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) 1 0 3 4 5 8 3 1 16
52 อนุบาลวิชชากร 1 0 2 3 4 3 3 1 10
53 บ้านหนองเอี่ยว 1 0 2 3 1 4 10 3 15
54 วัดโคกกรุง 1 0 0 1 3 5 4 1 12
55 อนุบาลเทศบาลตำบลหินกอง 1 0 0 1 3 4 15 2 22
56 วัดหนองผักชี 1 0 0 1 3 2 2 2 7
57 วัดสองคอนกลาง 1 0 0 1 3 1 4 0 8
58 เทศบาล 1 นาเริ่งราษฎร์บำรุง 1 0 0 1 1 3 1 2 5
59 วัดกะเหรี่ยงคอม้า 1 0 0 1 1 0 4 0 5
60 วัดสุนทริกาวาส 1 0 0 1 0 2 4 1 6
61 วัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์) 0 2 2 4 6 4 4 0 14
62 วัดท่าสีโพธิ์เหนือ 0 2 0 2 3 2 1 2 6
63 บ้านเขานมนาง 0 2 0 2 2 1 1 0 4
64 วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) 0 1 2 3 3 7 7 1 17
65 วัดบ้านดง 0 1 1 2 5 0 3 3 8
66 วัดนาบุญ 0 1 1 2 4 6 7 1 17
67 วัดโพนทอง 0 1 1 2 3 0 1 0 4
68 วัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์) 0 1 1 2 2 2 2 0 6
69 วัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา) 0 1 0 1 5 1 0 0 6
70 วัดหนองโรง 0 1 0 1 4 7 4 1 15
71 นิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม 0 1 0 1 4 3 6 0 13
72 วัดเขาน้อยจอมสวรรค์ 0 1 0 1 3 1 0 1 4
73 บ้านซับน้อยเหนือ 0 1 0 1 2 2 0 2 4
74 วัดห้วยทองหลาง 0 1 0 1 2 1 1 0 4
75 วัดเกาะเซิงหวาย 0 1 0 1 1 4 0 1 5
76 วัดขอนหอม 0 1 0 1 1 3 3 1 7
77 บ้านซับพริก 0 1 0 1 0 4 1 0 5
78 บ้านหนองตอตะเคียน 0 0 4 4 8 1 0 0 9
79 บ้านเขาไม้เกวียน 0 0 4 4 5 9 7 5 21
80 บ้านหินซ้อน 0 0 2 2 5 3 3 0 11
81 ชุมชนวัดบำรุงธรรม 0 0 2 2 3 1 6 2 10
82 บ้านหนองสองห้อง 0 0 2 2 2 1 3 1 6
83 วัดบ้านลำ(บ้านลำวิทยาคาร) 0 0 1 1 3 3 1 1 7
84 จำรัสวิทยา 0 0 1 1 3 3 0 1 6
85 บ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1) 0 0 1 1 2 2 3 0 7
86 วัดสร้างบุญ 0 0 1 1 1 3 5 2 9
87 บ้านช่อง 0 0 1 1 1 2 2 1 5
88 วัดศรีสัจจาวาส 0 0 1 1 0 3 1 0 4
89 บ้านป่าวังกวาง 0 0 0 0 4 4 1 0 9
90 รอดณรงค์ศึกษา 0 0 0 0 4 2 0 0 6
91 วัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์) 0 0 0 0 3 3 1 1 7
92 วัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร) 0 0 0 0 3 2 4 2 9
93 บ้านซับบอน 0 0 0 0 2 3 1 1 6
94 บ้านโป่งเก้ง 0 0 0 0 2 2 3 0 7
95 วัดเจริญธรรม 0 0 0 0 2 2 2 0 6
96 วัดหนองปลิง 0 0 0 0 2 2 0 0 4
97 วัดตาลเดี่ยว 0 0 0 0 2 1 2 2 5
98 บำรุงปัญญา 0 0 0 0 2 1 1 0 4
99 บ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 2 0 1 0 3
100 วัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ์) 0 0 0 0 1 7 5 0 13
101 วัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) 0 0 0 0 1 4 3 0 8
102 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 0 0 0 0 1 3 5 1 9
103 วัดท่าคล้อ 0 0 0 0 1 3 1 0 5
104 บ้านซับปลากั้ง 0 0 0 0 1 3 0 2 4
105 วัดน้อยสามัคคีธรรม (ซับกระทิงเหนือ) 0 0 0 0 1 3 0 0 4
106 บ้านใหม่ทุ่งดินขอ 0 0 0 0 1 2 5 0 8
107 วัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์) 0 0 0 0 1 2 3 0 6
108 บ้านลำพญากลาง 0 0 0 0 1 2 2 1 5
109 บ้านโป่งไทร 0 0 0 0 1 2 2 1 5
110 บ้านท่าฤทธิ์ 0 0 0 0 1 2 2 0 5
111 วัดชัยเฉลิมมิตร 0 0 0 0 1 2 1 2 4
112 บ้านคลองไทร 0 0 0 0 1 2 0 0 3
113 วัดหนองปลาหมอ 0 0 0 0 1 1 3 1 5
114 บ้านหนองผักบุ้ง 0 0 0 0 1 1 2 1 4
115 วัดปากน้ำ 0 0 0 0 1 1 1 1 3
116 วัดบ้านจาน 0 0 0 0 1 1 1 0 3
117 วัดศรัทธาเรืองศรี 0 0 0 0 1 1 0 0 2
118 วัดคลองใหม่ 0 0 0 0 1 0 3 0 4
119 อนุบาลหนองแค 0 0 0 0 1 0 3 0 4
120 ไทยรัฐวิทยา 68 (วัดเหวลาด) 0 0 0 0 1 0 2 1 3
121 บ้านซับกระดาน 0 0 0 0 1 0 2 1 3
122 วัดลำบัว 0 0 0 0 1 0 1 1 2
123 บ้านโป่งตะขบ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
124 วัดโป่งมงคล 0 0 0 0 1 0 0 0 1
125 บ้านซับน้อยใต้สามัคคี 0 0 0 0 0 4 3 1 7
126 วัดคลองห้า 0 0 0 0 0 3 6 0 9
127 จิ่นเต๊อะแก่งคอย 0 0 0 0 0 3 0 0 3
128 วัดมวกเหล็กใน 0 0 0 0 0 2 4 2 6
129 บ้านคลองม่วงเหนือ 0 0 0 0 0 2 3 1 5
130 วัดเขาแก้วมุขดาราม 0 0 0 0 0 2 3 1 5
131 วัดบ่อโศรก 0 0 0 0 0 2 3 0 5
132 บ้านป่าลานหินดาด 0 0 0 0 0 2 2 1 4
133 วัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล) 0 0 0 0 0 1 9 1 10
134 สันมะค่าบกน้อยสามัคคี 0 0 0 0 0 1 5 3 6
135 วัดคำพราน 0 0 0 0 0 1 4 0 5
136 วัดชำผักแพว 0 0 0 0 0 1 3 0 4
137 บ้านหนองมะค่า 0 0 0 0 0 1 2 0 3
138 วัดบ้านไผ่ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
139 วัดหนองอ่างทอง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
140 บ้านหนองกรดสามัคคี 0 0 0 0 0 0 1 0 1
141 บ้านผังสามัคคี 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 145 123 107 375 574 408 430 154 1,412