สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สระบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลวังม่วง 11 11 9 31 35 12 15 8 62
2 วัดป่าไผ่ 7 7 2 16 21 5 8 4 34
3 บ้านราษฎร์เจริญ 7 4 0 11 10 2 6 6 18
4 บ้านหลังเขา 6 2 1 9 13 4 2 2 19
5 บ้านมณีโชติสามัคคี 5 5 2 12 16 1 8 2 25
6 บ้านหนองผักหนอก 5 1 4 10 12 9 4 4 25
7 ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 4 2 2 8 11 2 0 2 13
8 วัดสวนทองรวมมิตร 3 3 1 7 8 3 2 1 13
9 บ้านลำสมพุง 3 2 5 10 11 5 4 2 20
10 วัดถ้ำเต่า 3 2 4 9 12 8 4 2 24
11 วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) 3 1 3 7 10 3 1 5 14
12 วัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) 3 1 1 5 8 7 8 2 23
13 วัดหนองจอกใหญ่ 3 1 0 4 5 8 7 1 20
14 บ้านโคกสะอาด 3 0 2 5 10 5 4 1 19
15 วัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) 3 0 1 4 10 3 5 2 18
16 ชุมชนวัดไทยงาม 2 9 0 11 11 8 9 2 28
17 บ้านซับสนุ่น 2 2 2 6 5 6 11 3 22
18 อนุบาลทับกวาง 2 2 1 5 5 4 7 1 16
19 วัดเตาปูน 2 2 0 4 3 4 0 4 7
20 ชุมชนวัดคลองไทร (ฉัตรราษฎร์บำรุง) 2 1 4 7 8 9 3 4 20
21 วัดเขาลาดวนารามฯ 2 1 0 3 4 0 1 0 5
22 บ้านหนองโป่ง 2 0 1 3 4 0 0 0 4
23 วัดหนองโพธิ์ 2 0 0 2 3 4 3 0 10
24 วัดบุรีการาม 2 0 0 2 3 0 1 0 4
25 บ้านบางกง 2 0 0 2 2 0 0 0 2
26 บ้านท่าพลู 1 2 4 7 9 4 10 0 23
27 วัดราษฎร์บำรุง 1 2 2 5 10 6 6 1 22
28 บ้านซับดินดำ 1 2 0 3 6 2 1 1 9
29 วัดหนองครก 1 2 0 3 4 0 1 0 5
30 วัดหนองตะเฆ่ 1 2 0 3 3 3 6 2 12
31 วัดสวนมะเดื่อสามัคคี 1 2 0 3 3 1 2 0 6
32 ไพฑูรย์วิทยา 1 1 4 6 13 4 1 1 18
33 วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 1 1 3 8 4 4 7 16
34 แสงวิทยา 1 1 1 3 7 7 4 4 18
35 วัดบ้านลาด 1 1 1 3 4 0 1 0 5
36 ชุมชนวัดวิหารแดง (วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ประดิษฐ์) 1 1 0 2 4 2 4 0 10
37 บ้านหัวถนน 1 1 0 2 4 0 0 0 4
38 วัดห้วยคงคาวราวาส 1 1 0 2 3 1 5 1 9
39 บ้านโป่งเกตุ 1 1 0 2 2 7 2 3 11
40 นิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 1 1 0 2 2 3 3 0 8
41 วัดบ้านหมาก 1 1 0 2 2 1 4 1 7
42 วัดสว่างอารมณ์ 1 1 0 2 2 0 1 0 3
43 หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) 1 0 3 4 5 8 3 1 16
44 อนุบาลวิชชากร 1 0 2 3 4 3 3 1 10
45 บ้านหนองเอี่ยว 1 0 2 3 1 4 10 3 15
46 วัดบึงไม้ 1 0 1 2 6 0 3 0 9
47 วัดโคกกรุง 1 0 0 1 3 5 4 1 12
48 อนุบาลเทศบาลตำบลหินกอง 1 0 0 1 3 4 15 2 22
49 วัดหนองผักชี 1 0 0 1 3 2 2 2 7
50 เทศบาล 1 นาเริ่งราษฎร์บำรุง 1 0 0 1 1 3 1 2 5
51 วัดกะเหรี่ยงคอม้า 1 0 0 1 1 0 4 0 5
52 วัดสุนทริกาวาส 1 0 0 1 0 2 4 1 6
53 วัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์) 0 2 2 4 6 4 4 0 14
54 วัดท่าสีโพธิ์เหนือ 0 2 0 2 3 2 1 2 6
55 วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) 0 1 2 3 3 7 7 1 17
56 วัดบ้านดง 0 1 1 2 5 0 3 3 8
57 อนุบาลมวกเหล็ก 0 1 1 2 4 2 1 0 7
58 วัดหนองตาบุญ 0 1 1 2 4 2 0 0 6
59 วัดโพนทอง 0 1 1 2 3 0 1 0 4
60 วัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์) 0 1 1 2 2 2 2 0 6
61 วัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา) 0 1 0 1 5 1 0 0 6
62 วัดท่ามะปราง 0 1 0 1 4 8 5 1 17
63 วัดหนองโรง 0 1 0 1 4 7 4 1 15
64 นิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม 0 1 0 1 4 3 6 0 13
65 วัดเขาน้อยจอมสวรรค์ 0 1 0 1 3 1 0 1 4
66 บ้านซับน้อยเหนือ 0 1 0 1 2 2 0 2 4
67 วัดเกาะเซิงหวาย 0 1 0 1 1 4 0 1 5
68 วัดขอนหอม 0 1 0 1 1 3 3 1 7
69 บ้านเขานมนาง 0 1 0 1 1 1 1 0 3
70 บ้านหนองตอตะเคียน 0 0 4 4 8 1 0 0 9
71 บ้านเขาไม้เกวียน 0 0 4 4 5 9 7 5 21
72 บ้านหินซ้อน 0 0 2 2 5 3 2 0 10
73 ชุมชนวัดบำรุงธรรม 0 0 2 2 3 1 6 2 10
74 บ้านหนองสองห้อง 0 0 2 2 2 1 3 1 6
75 วัดนาบุญ 0 0 1 1 3 5 7 1 15
76 อนุบาลวิหารแดง 0 0 1 1 3 5 7 1 15
77 วัดบ้านลำ(บ้านลำวิทยาคาร) 0 0 1 1 3 3 1 1 7
78 จำรัสวิทยา 0 0 1 1 3 3 0 1 6
79 วัดสร้างบุญ 0 0 1 1 1 3 5 2 9
80 วัดโป่งก้อนเส้า 0 0 0 0 4 6 8 3 18
81 วัดบ้านดอน 0 0 0 0 4 6 4 1 14
82 รอดณรงค์ศึกษา 0 0 0 0 4 2 0 0 6
83 บ้านป่าวังกวาง 0 0 0 0 3 4 1 0 8
84 วัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์) 0 0 0 0 3 3 1 1 7
85 วัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร) 0 0 0 0 3 2 4 2 9
86 บ้านซับบอน 0 0 0 0 2 3 1 1 6
87 วัดหนองสรวง(ถิรอุทิศ) 0 0 0 0 2 3 0 0 5
88 บ้านโป่งเก้ง 0 0 0 0 2 2 3 0 7
89 วัดเจริญธรรม 0 0 0 0 2 2 2 0 6
90 วัดหนองปลิง 0 0 0 0 2 2 0 0 4
91 วัดสองคอนกลาง 0 0 0 0 2 1 4 0 7
92 บำรุงปัญญา 0 0 0 0 2 1 1 0 4
93 วัดตาลเดี่ยว 0 0 0 0 2 0 1 2 3
94 บ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 2 0 1 0 3
95 วัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ์) 0 0 0 0 1 7 5 0 13
96 วัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) 0 0 0 0 1 4 3 0 8
97 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 0 0 0 0 1 3 5 1 9
98 วัดท่าคล้อ 0 0 0 0 1 3 1 0 5
99 บ้านซับปลากั้ง 0 0 0 0 1 3 0 2 4
100 วัดน้อยสามัคคีธรรม (ซับกระทิงเหนือ) 0 0 0 0 1 3 0 0 4
101 บ้านใหม่ทุ่งดินขอ 0 0 0 0 1 2 5 0 8
102 วัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์) 0 0 0 0 1 2 3 0 6
103 บ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1) 0 0 0 0 1 2 3 0 6
104 บ้านลำพญากลาง 0 0 0 0 1 2 2 1 5
105 บ้านโป่งไทร 0 0 0 0 1 2 2 1 5
106 บ้านท่าฤทธิ์ 0 0 0 0 1 2 2 0 5
107 วัดชัยเฉลิมมิตร 0 0 0 0 1 2 1 2 4
108 บ้านคลองไทร 0 0 0 0 1 2 0 0 3
109 วัดหนองปลาหมอ 0 0 0 0 1 1 3 1 5
110 บ้านหนองผักบุ้ง 0 0 0 0 1 1 2 1 4
111 วัดปากน้ำ 0 0 0 0 1 1 1 1 3
112 วัดบ้านจาน 0 0 0 0 1 1 1 0 3
113 วัดห้วยทองหลาง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
114 วัดศรัทธาเรืองศรี 0 0 0 0 1 1 0 0 2
115 วัดคลองใหม่ 0 0 0 0 1 0 3 0 4
116 อนุบาลหนองแค 0 0 0 0 1 0 3 0 4
117 ไทยรัฐวิทยา 68 (วัดเหวลาด) 0 0 0 0 1 0 2 1 3
118 บ้านซับกระดาน 0 0 0 0 1 0 2 1 3
119 วัดลำบัว 0 0 0 0 1 0 1 1 2
120 บ้านโป่งตะขบ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
121 วัดโป่งมงคล 0 0 0 0 1 0 0 0 1
122 วัดคลองห้า 0 0 0 0 0 3 6 0 9
123 บ้านซับน้อยใต้สามัคคี 0 0 0 0 0 3 3 1 6
124 บ้านซับพริก 0 0 0 0 0 3 1 0 4
125 จิ่นเต๊อะแก่งคอย 0 0 0 0 0 3 0 0 3
126 วัดมวกเหล็กใน 0 0 0 0 0 2 4 2 6
127 บ้านคลองม่วงเหนือ 0 0 0 0 0 2 3 1 5
128 วัดบ่อโศรก 0 0 0 0 0 2 3 0 5
129 บ้านช่อง 0 0 0 0 0 2 2 1 4
130 บ้านป่าลานหินดาด 0 0 0 0 0 2 2 1 4
131 วัดศรีสัจจาวาส 0 0 0 0 0 2 0 0 2
132 วัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล) 0 0 0 0 0 1 9 1 10
133 สันมะค่าบกน้อยสามัคคี 0 0 0 0 0 1 5 3 6
134 วัดคำพราน 0 0 0 0 0 1 4 0 5
135 วัดเขาแก้วมุขดาราม 0 0 0 0 0 1 3 1 4
136 วัดชำผักแพว 0 0 0 0 0 1 3 0 4
137 วัดบ้านไผ่ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
138 วัดหนองอ่างทอง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
139 บ้านหนองมะค่า 0 0 0 0 0 0 2 0 2
140 บ้านหนองกรดสามัคคี 0 0 0 0 0 0 1 0 1
141 บ้านผังสามัคคี 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 116 101 94 311 510 384 427 153 1,321