หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 วัดไผ่ล้อม ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด นางสุพัตรา เรื่องขจิต   0894996391
2 ศูนย์กีฬาในร่ม ถนนสายตราด-คลองใหญ่ ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด นางเสน่ห์ บุญชู   0863250399
3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 356 ม.2 ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด นางธัญญา ฉายศิริ   0868312884
4 โรงเรียนอนุบาลชุมชนวัดหนองบัว ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด นางธัญญา ฉายศิริ   0868312884
5 โรงเรียนอนุบาลตราด ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด นางบูรณ์นรา กนิกนันท์   0894561901

นายวรพจน์ วิสุทธิแพทย์ โทร 0845995015 e-mail : wisutthipaet@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]