หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ห้องเพทาย ชั้น 1 ห้อง 1 14 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 8 - 16
08.30-16.00
-
2 751 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ห้องเพทาย ชั้น 1 ห้อง 1 14 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 8 - 16
08.30-16.00
-
3 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 วัดไผ่ล้อม อาคารราชเขมากร ชั้น 2 ชั้น 2 ห้อง 1 13 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 8 - 16
08.30-16.00
-
4 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 วัดไผ่ล้อม อาคารราชเขมากร ชั้น 2 ชั้น 2 ห้อง 1 13 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 8 - 16
08.30-16.00
-
5 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 วัดไผ่ล้อม เจดีย์ 3 ท่านเจ้าคุณ ชั้น 1 ห้อง 1 13 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 8 - 16
08.30-16.00
-


นายวรพจน์ วิสุทธิแพทย์ โทร 0845995015 e-mail : wisutthipaet@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]