หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ตราด

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลตราด 37 33 91.67% 2 5.56% 0 0% 1 2.78% 36
2 โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 32 28 90.32% 0 0% 2 6.45% 1 3.23% 31
3 โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) 34 22 70.97% 6 19.35% 2 6.45% 1 3.23% 31
4 โรงเรียนบ้านโป่ง 27 16 64% 7 28% 0 0% 2 8% 25
5 โรงเรียนบ้านคลองมะขาม 22 15 68.18% 5 22.73% 1 4.55% 1 4.55% 22
6 โรงเรียนบ้านหนองบอน 26 15 68.18% 4 18.18% 1 4.55% 2 9.09% 22
7 โรงเรียนคลองขวาง 19 14 73.68% 4 21.05% 0 0% 1 5.26% 19
8 โรงเรียนบ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3) 23 13 59.09% 6 27.27% 3 13.64% 0 0% 22
9 โรงเรียนบ้านเนินตาล 18 13 72.22% 3 16.67% 0 0% 2 11.11% 18
10 โรงเรียนบ้านสระใหญ่ 21 12 57.14% 7 33.33% 2 9.52% 0 0% 21
11 โรงเรียนบ้านคลองพร้าว 23 11 47.83% 7 30.43% 4 17.39% 1 4.35% 23
12 โรงเรียนวัดท่าโสม (คุณสารราษฎร์บำรุง) 15 10 71.43% 3 21.43% 1 7.14% 0 0% 14
13 โรงเรียนบ้านดอนสูง 21 9 50% 7 38.89% 2 11.11% 0 0% 18
14 โรงเรียนวัดวรุณดิตถาราม 16 9 56.25% 2 12.5% 1 6.25% 4 25% 16
15 โรงเรียนวัดสลักเพชร 12 9 75% 2 16.67% 0 0% 1 8.33% 12
16 โรงเรียนบ้านคลองประทุน 13 9 75% 1 8.33% 1 8.33% 1 8.33% 12
17 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ 13 8 72.73% 2 18.18% 1 9.09% 0 0% 11
18 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิง 18 8 61.54% 1 7.69% 3 23.08% 1 7.69% 13
19 โรงเรียนบ้านคลองจาก 16 8 66.67% 1 8.33% 0 0% 3 25% 12
20 โรงเรียนบ้านเกษมสุข 17 6 35.29% 8 47.06% 2 11.76% 1 5.88% 17
21 โรงเรียนชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์) 15 6 40% 8 53.33% 0 0% 1 6.67% 15
22 โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา 9 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
23 โรงเรียนบ้านปะอา 11 5 45.45% 3 27.27% 2 18.18% 1 9.09% 11
24 โรงเรียนวัดพนมพริก 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
25 โรงเรียนบ้านหนองบัว 8 5 62.5% 1 12.5% 2 25% 0 0% 8
26 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
27 โรงเรียนอนุบาลวัดน้ำเชี่ยว 6 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
28 โรงเรียนบ้านเจียรพัฒนา 13 4 33.33% 5 41.67% 2 16.67% 1 8.33% 12
29 โรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้ง 10 4 44.44% 4 44.44% 0 0% 1 11.11% 9
30 โรงเรียนชุมชนวัดบางกระดาน(สวนราษฎร์บำรุง) 12 4 40% 3 30% 3 30% 0 0% 10
31 โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัตอุปถัมภ์) 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
32 โรงเรียนบ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล 8 4 50% 2 25% 2 25% 0 0% 8
33 โรงเรียนชุมชนบ้านตากแว้ง 9 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
34 โรงเรียนคีรีศรีสาครวิทยา 11 3 27.27% 6 54.55% 1 9.09% 1 9.09% 11
35 โรงเรียนอนุบาลเกาะกูด 16 3 20% 4 26.67% 6 40% 2 13.33% 15
36 โรงเรียนวัดคลองสน 10 3 37.5% 3 37.5% 2 25% 0 0% 8
37 โรงเรียนบ้านด่านชุมพล 8 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
38 โรงเรียนบ้านอ่างกะป่อง 15 3 23.08% 2 15.38% 3 23.08% 5 38.46% 13
39 โรงเรียนบ้านหาดเล็ก 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
40 โรงเรียนบ้านนาเกลือ 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
41 โรงเรียนวัดเสนาณรงค์ 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
42 โรงเรียนวัดแหลมกลัด 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
43 โรงเรียนเพียงหลวง6ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
44 โรงเรียนวัดไทรทอง 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
45 โรงเรียนบ้านคลองแอ่ง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
46 โรงเรียนบ้านจัดสรร 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
47 โรงเรียนวัดห้วงโสม 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
48 โรงเรียนวัดหนองคันทรง 8 2 25% 6 75% 0 0% 0 0% 8
49 โรงเรียนอัมพรจินตกานนท์ 7 2 28.57% 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 7
50 โรงเรียนบ้านไม้รูด(วิสิทธิ์ประชาสรรค์) 8 2 28.57% 3 42.86% 0 0% 2 28.57% 7
51 โรงเรียนวัดบางปรือ 5 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
52 โรงเรียนวัดดินแดง 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
53 โรงเรียนวัดบางปิดล่าง(ราษฎร์สงเคราะห์) 6 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
54 โรงเรียนบ้านบางปรง 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
55 โรงเรียนมารดานุสรณ์ 5 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
56 โรงเรียนบ้านดงกลาง 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
57 โรงเรียนบ้านปะเดา 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
58 โรงเรียนชุมชนวัดบ่อไร่ 4 2 50% 0 0% 0 0% 2 50% 4
59 โรงเรียนวัดสะพานหิน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
60 โรงเรียนวัดหนองเสม็ด(อรรถพรสงเคราะห์) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
61 โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม-บุญอยู่ อุทิศ) 11 1 11.11% 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 9
62 โรงเรียนวัดทองธรรมชาติ 5 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
63 โรงเรียนบ้านมณฑล 8 1 14.29% 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 7
64 โรงเรียนบ้านทุ่งไก่ดัก 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
65 โรงเรียนบ้านบางเบ้า 5 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
66 โรงเรียนอนุบาลเกาะช้าง 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
67 โรงเรียนวัดคลองขุด 5 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
68 โรงเรียนสุนันทาวิทยา 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
69 โรงเรียนชุมชนวัดอ่าวช่อ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
70 โรงเรียนอนุบาลจุติพร 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
71 โรงเรียนอนุบาลสว่างไสว 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
72 โรงเรียนบ้านอ่าวพร้าว 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
73 โรงเรียนบ้านเปร็ดใน 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
74 โรงเรียนวัดสลัก 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
75 โรงเรียนวัดแหลมหิน 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
76 โรงเรียนบ้านมะนาว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
77 โรงเรียนบ้านเนินตะบก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
78 โรงเรียนวัดประณีต 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
79 โรงเรียนวัดวัชคามคชทวีป 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
80 โรงเรียนวัดแหลมมะขาม(กัลยาณกิตติวิทยา) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
81 โรงเรียนวัดบางปิดบน 11 0 0% 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 6
82 โรงเรียนบ้านโพรงตะเฆ่(จันทร์ประสิทธิ์นุเคราะห์) 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
83 โรงเรียนวัดช้างทูน 4 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
84 โรงเรียนบ้านคลองเจ้า 4 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
85 โรงเรียนวัดสุวรรณมงคล 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
86 โรงเรียนวัดท่าหาด 4 0 0% 2 50% 0 0% 2 50% 4
87 โรงเรียนบ้านตาหนึก 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
88 โรงเรียนบ้านแหลมพร้าว 5 0 0% 1 20% 1 20% 3 60% 5
89 โรงเรียนบ้านคลองศอก(เพิ่มประชาราษฎร์อุปถัมภ์) 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
90 โรงเรียนวัดแหลมมะขามสาขาบ้านแหลมทองหลาง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
91 โรงเรียนบ้านธรรมชาติล่าง 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
92 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
93 โรงเรียนชุมชนวัดท่าพริก(จริยาอุปถัมภ์) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
94 โรงเรียนวัดตะกาง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
95 โรงเรียนไสวนันทวิทย์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
96 โรงเรียนวัดฆ้อ 5 0 0% 0 0% 1 25% 3 75% 4
97 โรงเรียนบ้านตามาง(อมฤทธิ์อุปถัมภ์) 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
98 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 49 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
99 โรงเรียนวัดตาพลาย 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
100 โรงเรียนเกาะหมาก(สถิตย์สุทธิวงษ์) 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
101 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา44(บ้านนนทรีย์) 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
102 โรงเรียนบ้านอ่าวตาลคู่ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
103 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
104 โรงเรียนต.ช.ด.บ้านเขาฉลาด 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
105 โรงเรียนวัดห้วงน้ำขาว 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

นายวรพจน์ วิสุทธิแพทย์ โทร 0845995015 e-mail : wisutthipaet@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]