หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนคลองขวาง 19 39 31
2 004 โรงเรียนคีรีศรีสาครวิทยา 11 25 18
3 006 โรงเรียนชุมชนบ้านตากแว้ง 9 17 13
4 005 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิง 18 55 25
5 007 โรงเรียนชุมชนวัดท่าพริก(จริยาอุปถัมภ์) 1 1 1
6 009 โรงเรียนชุมชนวัดบางกระดาน(สวนราษฎร์บำรุง) 12 33 24
7 008 โรงเรียนชุมชนวัดบ่อไร่ 4 9 7
8 011 โรงเรียนชุมชนวัดอ่าวช่อ 2 6 4
9 010 โรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้ง 10 24 14
10 012 โรงเรียนชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์) 15 28 23
11 020 โรงเรียนบ้านคลองจาก 16 32 23
12 023 โรงเรียนบ้านคลองประทุน 13 77 31
13 025 โรงเรียนบ้านคลองพร้าว 23 65 29
14 026 โรงเรียนบ้านคลองมะขาม 22 65 40
15 027 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว 0 0 0
16 028 โรงเรียนบ้านคลองศอก(เพิ่มประชาราษฎร์อุปถัมภ์) 2 5 3
17 021 โรงเรียนบ้านคลองเจ้า 4 13 8
18 030 โรงเรียนบ้านคลองแอ่ง 4 12 9
19 029 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 6 11 10
20 031 โรงเรียนบ้านจัดสรร 4 9 7
21 033 โรงเรียนบ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3) 23 50 40
22 034 โรงเรียนบ้านดงกลาง 3 11 7
23 035 โรงเรียนบ้านดอนสูง 21 42 32
24 036 โรงเรียนบ้านด่านชุมพล 8 20 10
25 037 โรงเรียนบ้านตางาม 0 0 0
26 038 โรงเรียนบ้านตามาง(อมฤทธิ์อุปถัมภ์) 1 3 2
27 039 โรงเรียนบ้านตาหนึก 2 6 4
28 042 โรงเรียนบ้านทุ่งไก่ดัก 3 9 6
29 040 โรงเรียนบ้านท่าประดู่ 0 0 0
30 041 โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) 34 95 55
31 043 โรงเรียนบ้านธรรมชาติล่าง 2 3 2
32 044 โรงเรียนบ้านนาเกลือ 5 10 8
33 050 โรงเรียนบ้านบางปรง 4 6 5
34 049 โรงเรียนบ้านบางเบ้า 5 12 8
35 053 โรงเรียนบ้านปะอา 11 51 21
36 052 โรงเรียนบ้านปะเดา 3 4 4
37 054 โรงเรียนบ้านปากคลองน้ำเชี่ยว 0 0 0
38 051 โรงเรียนบ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล 8 21 14
39 058 โรงเรียนบ้านมณฑล 8 18 13
40 059 โรงเรียนบ้านมะนาว 1 2 1
41 062 โรงเรียนบ้านสระใหญ่ 21 49 34
42 063 โรงเรียนบ้านสวนใน 0 0 0
43 064 โรงเรียนบ้านหนองบอน 26 43 34
44 065 โรงเรียนบ้านหนองบัว 8 15 14
45 067 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 2 5 3
46 066 โรงเรียนบ้านหนองแฟบ 0 0 0
47 069 โรงเรียนบ้านหาดเล็ก 6 22 12
48 068 โรงเรียนบ้านห้วงพัฒนา 0 0 0
49 071 โรงเรียนบ้านอ่างกะป่อง 15 28 16
50 072 โรงเรียนบ้านอ่าวตาลคู่ 1 2 1
51 073 โรงเรียนบ้านอ่าวพร้าว 2 5 3
52 018 โรงเรียนบ้านเกษมสุข 17 29 23
53 032 โรงเรียนบ้านเจียรพัฒนา 13 31 23
54 045 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 1 2 1
55 046 โรงเรียนบ้านเนินตะบก 1 1 1
56 048 โรงเรียนบ้านเนินตาล 18 42 30
57 047 โรงเรียนบ้านเนินตาแมว 0 0 0
58 055 โรงเรียนบ้านเปร็ดใน 2 12 6
59 070 โรงเรียนบ้านแหลมพร้าว 5 12 7
60 019 โรงเรียนบ้านโขดทราย 0 0 0
61 056 โรงเรียนบ้านโป่ง 27 42 36
62 057 โรงเรียนบ้านโพรงตะเฆ่(จันทร์ประสิทธิ์นุเคราะห์) 3 3 3
63 060 โรงเรียนบ้านไม้รูด(วิสิทธิ์ประชาสรรค์) 8 14 11
64 061 โรงเรียนบ้านไร่ป่า 0 0 0
65 078 โรงเรียนวัดคลองขุด 5 18 5
66 080 โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัตอุปถัมภ์) 7 19 13
67 081 โรงเรียนวัดฆ้อ 5 10 7
68 082 โรงเรียนวัดช้างทูน 4 8 6
69 083 โรงเรียนวัดดินแดง 4 6 5
70 084 โรงเรียนวัดตะกาง 1 3 2
71 085 โรงเรียนวัดตาพลาย 1 2 1
72 086 โรงเรียนวัดทองธรรมชาติ 5 12 8
73 088 โรงเรียนวัดท่าหาด 4 7 6
74 087 โรงเรียนวัดท่าโสม (คุณสารราษฎร์บำรุง) 15 69 32
75 090 โรงเรียนวัดบางปรือ 5 10 5
76 091 โรงเรียนวัดบางปิดบน 11 15 14
77 092 โรงเรียนวัดบางปิดล่าง(ราษฎร์สงเคราะห์) 6 15 12
78 093 โรงเรียนวัดบุปผาราม(คุณวุฒิอุปถัมภ์)มิตรภาพที่ 100 0 0 0
79 094 โรงเรียนวัดประณีต 1 6 2
80 095 โรงเรียนวัดพนมพริก 8 18 14
81 096 โรงเรียนวัดวรุณดิตถาราม 16 36 25
82 097 โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม-บุญอยู่ อุทิศ) 11 21 17
83 098 โรงเรียนวัดวัชคามคชทวีป 1 2 1
84 099 โรงเรียนวัดสลัก 2 5 4
85 100 โรงเรียนวัดสลักเพชร 12 20 18
86 101 โรงเรียนวัดสะพานหิน 2 4 4
87 102 โรงเรียนวัดสุวรรณมงคล 3 7 5
88 104 โรงเรียนวัดหนองคันทรง 8 16 14
89 105 โรงเรียนวัดหนองเสม็ด(อรรถพรสงเคราะห์) 2 9 5
90 106 โรงเรียนวัดห้วงน้ำขาว 1 1 1
91 107 โรงเรียนวัดห้วงโสม 3 8 6
92 112 โรงเรียนวัดอ่าวใหญ่ 0 0 0
93 103 โรงเรียนวัดเสนาณรงค์ 5 12 10
94 108 โรงเรียนวัดแหลมกลัด 5 10 8
95 109 โรงเรียนวัดแหลมมะขาม(กัลยาณกิตติวิทยา) 1 6 2
96 110 โรงเรียนวัดแหลมมะขามสาขาบ้านแหลมทองหลาง 2 9 5
97 111 โรงเรียนวัดแหลมหิน 2 4 3
98 089 โรงเรียนวัดไทรทอง 5 9 8
99 113 โรงเรียนวิเวกวราราม(ศุภกิจวิบูลอุปถัมภ์) 0 0 0
100 119 โรงเรียนอนุบาลชุมชนวัดหนองบัว 0 0 0
101 120 โรงเรียนอนุบาลตราด 37 144 66
102 121 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ 13 39 23
103 123 โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 32 112 57
104 124 โรงเรียนอนุบาลวัดน้ำเชี่ยว 6 14 10
105 116 โรงเรียนอนุบาลเกาะกูด 16 35 29
106 117 โรงเรียนอนุบาลเกาะช้าง 3 9 6
107 126 โรงเรียนอัมพรจินตกานนท์ 7 15 12
108 002 โรงเรียนเกาะหมาก(สถิตย์สุทธิวงษ์) 1 1 1
109 075 โรงเรียนเพียงหลวง6ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี 5 13 9
110 016 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา44(บ้านนนทรีย์) 1 1 1
111 079 โรงเรียนวัดคลองสน 10 18 14
112 001 โรงเรียนกิตติวิทยา 0 0 0
113 017 โรงเรียนนคราศึกษา 0 0 0
114 074 โรงเรียนปิยบุตร 0 0 0
115 076 โรงเรียนมารดานุสรณ์ 5 7 7
116 114 โรงเรียนสุนันทาวิทยา 3 6 5
117 118 โรงเรียนอนุบาลจุติพร 3 5 3
118 125 โรงเรียนอนุบาลสว่างไสว 2 6 2
119 115 โรงเรียนไสวนันทวิทย์ 1 3 1
120 015 โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา 9 17 11
121 077 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 49 1 1 1
122 014 โรงเรียนต.ช.ด.บ้านท่ากุ่ม 0 0 0
123 013 โรงเรียนต.ช.ด.บ้านเขาฉลาด 1 1 1
รวม 832 2090 1337
3427

นายวรพจน์ วิสุทธิแพทย์ โทร 0845995015 e-mail : wisutthipaet@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]