สรุปเหรียญรางวัล สพป. ตราด
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลตราด 33 2 0 1 35
2 อนุบาลวัดคลองใหญ่ 22 0 2 1 24
3 บ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) 20 5 2 1 27
4 บ้านโป่ง 16 7 0 2 23
5 บ้านคลองมะขาม 14 5 0 1 19
6 บ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3) 13 6 3 0 22
7 บ้านเนินตาล 13 3 0 2 16
8 บ้านสระใหญ่ 12 7 2 0 21
9 บ้านหนองบอน 12 4 1 2 17
10 คลองขวาง 12 4 0 1 16
11 บ้านคลองพร้าว 11 7 4 1 22
12 วัดท่าโสม (คุณสารราษฎร์บำรุง) 10 3 1 0 14
13 วัดวรุณดิตถาราม 9 2 1 4 12
14 บ้านคลองประทุน 9 1 1 1 11
15 บ้านดอนสูง 8 7 2 0 17
16 ชุมชนบ้านเขาสมิง 8 1 3 1 12
17 อนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ 8 1 1 0 10
18 บ้านคลองจาก 8 1 0 3 9
19 ชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์) 6 8 0 1 14
20 เทศบาลชุมชนวิมลวิทยา 6 1 0 1 7
21 บ้านเกษมสุข 5 8 2 1 15
22 บ้านปะอา 5 3 2 1 10
23 วัดพนมพริก 5 3 0 0 8
24 วัดสลักเพชร 5 2 0 1 7
25 บ้านหนองบัว 5 1 2 0 8
26 บ้านเจียรพัฒนา 4 5 2 1 11
27 ชุมชนวัดแสนตุ้ง 4 4 0 1 8
28 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัตอุปถัมภ์) 4 3 0 0 7
29 บ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล 4 2 2 0 8
30 คีรีศรีสาครวิทยา 3 6 1 1 10
31 อนุบาลเกาะกูด 3 4 6 2 13
32 ชุมชนวัดบางกระดาน(สวนราษฎร์บำรุง) 3 3 2 0 8
33 วัดคลองสน 3 3 2 0 8
34 บ้านด่านชุมพล 3 3 1 1 7
35 บ้านหาดเล็ก 3 2 1 0 6
36 เพียงหลวง6ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี 3 1 1 0 5
37 วัดเสนาณรงค์ 3 1 1 0 5
38 วัดแหลมกลัด 3 1 1 0 5
39 บ้านคลองแอ่ง 3 1 0 0 4
40 วัดห้วงโสม 3 0 0 0 3
41 บ้านคลองใหญ่ 3 0 0 0 3
42 วัดหนองคันทรง 2 6 0 0 8
43 อัมพรจินตกานนท์ 2 4 1 0 7
44 บ้านไม้รูด(วิสิทธิ์ประชาสรรค์) 2 3 0 2 5
45 บ้านอ่างกะป่อง 2 2 3 5 7
46 ชุมชนบ้านตากแว้ง 2 2 0 0 4
47 วัดบางปรือ 2 2 0 0 4
48 วัดบางปิดล่าง(ราษฎร์สงเคราะห์) 2 1 1 1 4
49 บ้านจัดสรร 2 1 0 0 3
50 บ้านดงกลาง 2 0 1 0 3
51 มารดานุสรณ์ 2 0 1 0 3
52 ชุมชนวัดบ่อไร่ 2 0 0 2 2
53 อนุบาลวัดน้ำเชี่ยว 2 0 0 1 2
54 วัดสะพานหิน 2 0 0 0 2
55 วัดวัง(กิ่ม-บุญอยู่ อุทิศ) 1 5 2 1 8
56 วัดทองธรรมชาติ 1 3 0 1 4
57 บ้านมณฑล 1 2 2 2 5
58 บ้านทุ่งไก่ดัก 1 2 0 0 3
59 บ้านนาเกลือ 1 2 0 0 3
60 วัดดินแดง 1 2 0 0 3
61 บ้านบางเบ้า 1 1 2 1 4
62 อนุบาลเกาะช้าง 1 1 1 0 3
63 วัดคลองขุด 1 1 0 1 2
64 สุนันทาวิทยา 1 1 0 1 2
65 ชุมชนวัดอ่าวช่อ 1 1 0 0 2
66 อนุบาลจุติพร 1 0 1 1 2
67 บ้านปะเดา 1 0 1 0 2
68 อนุบาลสว่างไสว 1 0 1 0 2
69 บ้านอ่าวพร้าว 1 0 0 1 1
70 วัดแหลมหิน 1 0 0 0 1
71 วัดวัชคามคชทวีป 1 0 0 0 1
72 วัดแหลมมะขาม(กัลยาณกิตติวิทยา) 1 0 0 0 1
73 วัดประณีต 1 0 0 0 1
74 บ้านเปร็ดใน 1 0 0 0 1
75 บ้านมะนาว 1 0 0 0 1
76 วัดสลัก 1 0 0 0 1
77 วัดหนองเสม็ด(อรรถพรสงเคราะห์) 1 0 0 0 1
78 วัดบางปิดบน 0 4 2 0 6
79 บ้านโพรงตะเฆ่(จันทร์ประสิทธิ์นุเคราะห์) 0 3 0 0 3
80 วัดช้างทูน 0 2 1 1 3
81 วัดสุวรรณมงคล 0 2 1 0 3
82 บ้านคลองเจ้า 0 2 1 0 3
83 วัดท่าหาด 0 2 0 2 2
84 บ้านตาหนึก 0 2 0 0 2
85 บ้านแหลมพร้าว 0 1 1 3 2
86 บ้านคลองศอก(เพิ่มประชาราษฎร์อุปถัมภ์) 0 1 1 0 2
87 วัดแหลมมะขามสาขาบ้านแหลมทองหลาง 0 1 1 0 2
88 บ้านธรรมชาติล่าง 0 1 0 1 1
89 บ้านหนองม่วง 0 1 0 1 1
90 วัดไทรทอง 0 1 0 0 1
91 ชุมชนวัดท่าพริก(จริยาอุปถัมภ์) 0 1 0 0 1
92 บ้านบางปรง 0 1 0 0 1
93 วัดตะกาง 0 1 0 0 1
94 ไสวนันทวิทย์ 0 1 0 0 1
95 วัดฆ้อ 0 0 1 3 1
96 บ้านตามาง(อมฤทธิ์อุปถัมภ์) 0 0 1 0 1
97 ราชประชานุเคราะห์ 49 0 0 1 0 1
98 วัดตาพลาย 0 0 1 0 1
99 เกาะหมาก(สถิตย์สุทธิวงษ์) 0 0 1 0 1
100 ไทยรัฐวิทยา44(บ้านนนทรีย์) 0 0 1 0 1
101 บ้านอ่าวตาลคู่ 0 0 0 1 0
102 บ้านเนินดินแดง 0 0 0 1 0
103 ต.ช.ด.บ้านเขาฉลาด 0 0 0 0 0
104 วัดห้วงน้ำขาว 0 0 0 0 0
รวม 376 200 80 65 721