สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ตราด
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลตราด 19 7 5 31 33 2 0 1 35
2 อนุบาลวัดคลองใหญ่ 10 7 5 22 22 0 2 1 24
3 วัดท่าโสม (คุณสารราษฎร์บำรุง) 9 2 0 11 10 3 1 0 14
4 บ้านโป่ง 7 3 3 13 16 7 0 2 23
5 บ้านคลองมะขาม 6 3 3 12 14 5 0 1 19
6 คลองขวาง 6 1 2 9 12 4 0 1 16
7 บ้านสระใหญ่ 5 4 3 12 12 7 2 0 21
8 บ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) 4 8 3 15 20 5 2 1 27
9 บ้านคลองจาก 4 0 3 7 8 1 0 3 9
10 วัดวรุณดิตถาราม 3 2 0 5 9 2 1 4 12
11 บ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3) 2 4 2 8 13 6 3 0 22
12 บ้านหนองบอน 2 3 5 10 12 4 1 2 17
13 บ้านคลองพร้าว 2 3 2 7 11 7 4 1 22
14 บ้านดอนสูง 2 3 2 7 8 7 2 0 17
15 บ้านเกษมสุข 2 3 2 7 5 8 2 1 15
16 เทศบาลชุมชนวิมลวิทยา 2 3 0 5 6 1 0 1 7
17 บ้านปะอา 2 2 1 5 5 3 2 1 10
18 บ้านคลองประทุน 2 1 2 5 9 1 1 1 11
19 ชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์) 2 0 2 4 6 8 0 1 14
20 บ้านด่านชุมพล 2 0 2 4 3 3 1 1 7
21 วัดสะพานหิน 2 0 0 2 2 0 0 0 2
22 บ้านเนินตาล 1 3 4 8 13 3 0 2 16
23 อนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ 1 3 2 6 8 1 1 0 10
24 ชุมชนบ้านเขาสมิง 1 2 4 7 8 1 3 1 12
25 วัดพนมพริก 1 2 1 4 5 3 0 0 8
26 ชุมชนวัดบ่อไร่ 1 1 0 2 2 0 0 2 2
27 บ้านหาดเล็ก 1 0 3 4 3 2 1 0 6
28 บ้านเจียรพัฒนา 1 0 2 3 4 5 2 1 11
29 วัดวัง(กิ่ม-บุญอยู่ อุทิศ) 1 0 2 3 1 5 2 1 8
30 บ้านหนองบัว 1 0 1 2 5 1 2 0 8
31 ชุมชนวัดบางกระดาน(สวนราษฎร์บำรุง) 1 0 1 2 3 3 2 0 8
32 เพียงหลวง6ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี 1 0 0 1 3 1 1 0 5
33 อนุบาลเกาะช้าง 1 0 0 1 1 1 1 0 3
34 วัดแหลมหิน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
35 วัดวัชคามคชทวีป 1 0 0 1 1 0 0 0 1
36 วัดฆ้อ 1 0 0 1 0 0 1 3 1
37 บ้านอ่างกะป่อง 0 3 1 4 2 2 3 5 7
38 ชุมชนวัดแสนตุ้ง 0 2 2 4 4 4 0 1 8
39 บ้านไม้รูด(วิสิทธิ์ประชาสรรค์) 0 2 1 3 2 3 0 2 5
40 วัดบางปิดล่าง(ราษฎร์สงเคราะห์) 0 2 0 2 2 1 1 1 4
41 วัดสลักเพชร 0 1 1 2 5 2 0 1 7
42 บ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล 0 1 1 2 4 2 2 0 8
43 คีรีศรีสาครวิทยา 0 1 1 2 3 6 1 1 10
44 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัตอุปถัมภ์) 0 1 0 1 4 3 0 0 7
45 วัดคลองสน 0 1 0 1 3 3 2 0 8
46 อัมพรจินตกานนท์ 0 1 0 1 2 4 1 0 7
47 บ้านดงกลาง 0 1 0 1 2 0 1 0 3
48 วัดแหลมมะขาม(กัลยาณกิตติวิทยา) 0 1 0 1 1 0 0 0 1
49 วัดสุวรรณมงคล 0 1 0 1 0 2 1 0 3
50 วัดไทรทอง 0 1 0 1 0 1 0 0 1
51 ชุมชนวัดท่าพริก(จริยาอุปถัมภ์) 0 1 0 1 0 1 0 0 1
52 วัดห้วงโสม 0 0 2 2 3 0 0 0 3
53 อนุบาลเกาะกูด 0 0 1 1 3 4 6 2 13
54 บ้านคลองใหญ่ 0 0 1 1 3 0 0 0 3
55 ชุมชนบ้านตากแว้ง 0 0 1 1 2 2 0 0 4
56 วัดประณีต 0 0 1 1 1 0 0 0 1
57 วัดเสนาณรงค์ 0 0 0 0 3 1 1 0 5
58 วัดแหลมกลัด 0 0 0 0 3 1 1 0 5
59 บ้านคลองแอ่ง 0 0 0 0 3 1 0 0 4
60 วัดหนองคันทรง 0 0 0 0 2 6 0 0 8
61 วัดบางปรือ 0 0 0 0 2 2 0 0 4
62 บ้านจัดสรร 0 0 0 0 2 1 0 0 3
63 มารดานุสรณ์ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
64 อนุบาลวัดน้ำเชี่ยว 0 0 0 0 2 0 0 1 2
65 วัดทองธรรมชาติ 0 0 0 0 1 3 0 1 4
66 บ้านมณฑล 0 0 0 0 1 2 2 2 5
67 บ้านทุ่งไก่ดัก 0 0 0 0 1 2 0 0 3
68 บ้านนาเกลือ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
69 วัดดินแดง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
70 บ้านบางเบ้า 0 0 0 0 1 1 2 1 4
71 วัดคลองขุด 0 0 0 0 1 1 0 1 2
72 สุนันทาวิทยา 0 0 0 0 1 1 0 1 2
73 ชุมชนวัดอ่าวช่อ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
74 อนุบาลจุติพร 0 0 0 0 1 0 1 1 2
75 บ้านปะเดา 0 0 0 0 1 0 1 0 2
76 อนุบาลสว่างไสว 0 0 0 0 1 0 1 0 2
77 บ้านอ่าวพร้าว 0 0 0 0 1 0 0 1 1
78 บ้านเปร็ดใน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
79 บ้านมะนาว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
80 วัดสลัก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
81 วัดหนองเสม็ด(อรรถพรสงเคราะห์) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
82 วัดบางปิดบน 0 0 0 0 0 4 2 0 6
83 บ้านโพรงตะเฆ่(จันทร์ประสิทธิ์นุเคราะห์) 0 0 0 0 0 3 0 0 3
84 วัดช้างทูน 0 0 0 0 0 2 1 1 3
85 บ้านคลองเจ้า 0 0 0 0 0 2 1 0 3
86 วัดท่าหาด 0 0 0 0 0 2 0 2 2
87 บ้านตาหนึก 0 0 0 0 0 2 0 0 2
88 บ้านแหลมพร้าว 0 0 0 0 0 1 1 3 2
89 บ้านคลองศอก(เพิ่มประชาราษฎร์อุปถัมภ์) 0 0 0 0 0 1 1 0 2
90 วัดแหลมมะขามสาขาบ้านแหลมทองหลาง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
91 บ้านธรรมชาติล่าง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
92 บ้านหนองม่วง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
93 บ้านบางปรง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
94 วัดตะกาง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
95 ไสวนันทวิทย์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
96 บ้านตามาง(อมฤทธิ์อุปถัมภ์) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
97 ราชประชานุเคราะห์ 49 0 0 0 0 0 0 1 0 1
98 วัดตาพลาย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
99 เกาะหมาก(สถิตย์สุทธิวงษ์) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
100 ไทยรัฐวิทยา44(บ้านนนทรีย์) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
101 บ้านอ่าวตาลคู่ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
102 บ้านเนินดินแดง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
103 ต.ช.ด.บ้านเขาฉลาด 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 วัดห้วงน้ำขาว 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 110 90 80 280 376 200 80 65 656