สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ตราด
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลตราด 19 7 5 31 33 2 0 1 35
2 อนุบาลวัดคลองใหญ่ 12 11 5 28 28 0 2 1 30
3 วัดท่าโสม (คุณสารราษฎร์บำรุง) 9 2 0 11 10 3 1 0 14
4 บ้านคลองมะขาม 7 4 3 14 15 5 1 1 21
5 บ้านโป่ง 7 3 3 13 16 7 0 2 23
6 คลองขวาง 7 1 3 11 14 4 0 1 18
7 บ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) 5 9 3 17 22 6 2 1 30
8 บ้านสระใหญ่ 5 4 3 12 12 7 2 0 21
9 บ้านคลองจาก 4 0 3 7 8 1 0 3 9
10 บ้านหนองบอน 3 4 5 12 15 4 1 2 20
11 วัดวรุณดิตถาราม 3 2 0 5 9 2 1 4 12
12 อนุบาลวัดน้ำเชี่ยว 3 0 0 3 5 0 0 1 5
13 บ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3) 2 4 2 8 13 6 3 0 22
14 บ้านดอนสูง 2 3 3 8 9 7 2 0 18
15 บ้านคลองพร้าว 2 3 2 7 11 7 4 1 22
16 บ้านเกษมสุข 2 3 2 7 6 8 2 1 16
17 เทศบาลชุมชนวิมลวิทยา 2 3 0 5 6 1 0 1 7
18 วัดสลักเพชร 2 2 1 5 9 2 0 1 11
19 บ้านปะอา 2 2 1 5 5 3 2 1 10
20 วัดไทรทอง 2 2 0 4 3 1 0 0 4
21 บ้านคลองประทุน 2 1 2 5 9 1 1 1 11
22 ชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์) 2 0 2 4 6 8 0 1 14
23 บ้านด่านชุมพล 2 0 2 4 3 3 1 1 7
24 บ้านคลองใหญ่ 2 0 1 3 5 1 0 0 6
25 ชุมชนบ้านตากแว้ง 2 0 1 3 4 2 0 0 6
26 บ้านนาเกลือ 2 0 0 2 3 2 0 0 5
27 บ้านบางปรง 2 0 0 2 2 1 0 0 3
28 วัดสะพานหิน 2 0 0 2 2 0 0 0 2
29 อนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ 1 4 2 7 8 2 1 0 11
30 บ้านเนินตาล 1 3 4 8 13 3 0 2 16
31 บ้านอ่างกะป่อง 1 3 1 5 3 2 3 5 8
32 ชุมชนบ้านเขาสมิง 1 2 4 7 8 1 3 1 12
33 วัดพนมพริก 1 2 1 4 5 3 0 0 8
34 ชุมชนวัดบางกระดาน(สวนราษฎร์บำรุง) 1 1 2 4 4 3 3 0 10
35 ชุมชนวัดบ่อไร่ 1 1 0 2 2 0 0 2 2
36 บ้านหาดเล็ก 1 0 3 4 3 2 1 0 6
37 บ้านเจียรพัฒนา 1 0 2 3 4 5 2 1 11
38 วัดวัง(กิ่ม-บุญอยู่ อุทิศ) 1 0 2 3 1 5 2 1 8
39 บ้านหนองบัว 1 0 1 2 5 1 2 0 8
40 เพียงหลวง6ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี 1 0 0 1 3 1 1 0 5
41 อนุบาลเกาะช้าง 1 0 0 1 1 1 1 0 3
42 วัดแหลมหิน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
43 วัดวัชคามคชทวีป 1 0 0 1 1 0 0 0 1
44 วัดฆ้อ 1 0 0 1 0 0 1 3 1
45 ชุมชนวัดแสนตุ้ง 0 2 2 4 4 4 0 1 8
46 บ้านไม้รูด(วิสิทธิ์ประชาสรรค์) 0 2 1 3 2 3 0 2 5
47 วัดบางปิดล่าง(ราษฎร์สงเคราะห์) 0 2 0 2 2 1 1 1 4
48 บ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล 0 1 1 2 4 2 2 0 8
49 คีรีศรีสาครวิทยา 0 1 1 2 3 6 1 1 10
50 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัตอุปถัมภ์) 0 1 0 1 4 3 0 0 7
51 วัดคลองสน 0 1 0 1 3 3 2 0 8
52 อัมพรจินตกานนท์ 0 1 0 1 2 4 1 0 7
53 บ้านดงกลาง 0 1 0 1 2 0 1 0 3
54 วัดหนองเสม็ด(อรรถพรสงเคราะห์) 0 1 0 1 2 0 0 0 2
55 วัดแหลมมะขาม(กัลยาณกิตติวิทยา) 0 1 0 1 1 0 0 0 1
56 วัดสุวรรณมงคล 0 1 0 1 0 2 1 0 3
57 ชุมชนวัดท่าพริก(จริยาอุปถัมภ์) 0 1 0 1 0 1 0 0 1
58 วัดห้วงโสม 0 0 2 2 3 0 0 0 3
59 อนุบาลเกาะกูด 0 0 1 1 3 4 6 2 13
60 วัดดินแดง 0 0 1 1 2 2 0 0 4
61 บ้านปะเดา 0 0 1 1 2 0 1 0 3
62 วัดประณีต 0 0 1 1 1 0 0 0 1
63 วัดเสนาณรงค์ 0 0 0 0 3 1 1 0 5
64 วัดแหลมกลัด 0 0 0 0 3 1 1 0 5
65 บ้านคลองแอ่ง 0 0 0 0 3 1 0 0 4
66 บ้านจัดสรร 0 0 0 0 3 1 0 0 4
67 วัดหนองคันทรง 0 0 0 0 2 6 0 0 8
68 วัดบางปรือ 0 0 0 0 2 2 0 0 4
69 มารดานุสรณ์ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
70 วัดทองธรรมชาติ 0 0 0 0 1 3 0 1 4
71 บ้านมณฑล 0 0 0 0 1 2 2 2 5
72 บ้านทุ่งไก่ดัก 0 0 0 0 1 2 0 0 3
73 บ้านบางเบ้า 0 0 0 0 1 1 2 1 4
74 วัดคลองขุด 0 0 0 0 1 1 0 1 2
75 สุนันทาวิทยา 0 0 0 0 1 1 0 1 2
76 ชุมชนวัดอ่าวช่อ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
77 อนุบาลจุติพร 0 0 0 0 1 0 1 1 2
78 อนุบาลสว่างไสว 0 0 0 0 1 0 1 0 2
79 บ้านอ่าวพร้าว 0 0 0 0 1 0 0 1 1
80 บ้านเปร็ดใน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
81 วัดสลัก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
82 บ้านมะนาว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
83 บ้านเนินตะบก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
84 วัดบางปิดบน 0 0 0 0 0 4 2 0 6
85 บ้านโพรงตะเฆ่(จันทร์ประสิทธิ์นุเคราะห์) 0 0 0 0 0 3 0 0 3
86 วัดช้างทูน 0 0 0 0 0 2 1 1 3
87 บ้านคลองเจ้า 0 0 0 0 0 2 1 0 3
88 วัดท่าหาด 0 0 0 0 0 2 0 2 2
89 บ้านตาหนึก 0 0 0 0 0 2 0 0 2
90 บ้านแหลมพร้าว 0 0 0 0 0 1 1 3 2
91 บ้านคลองศอก(เพิ่มประชาราษฎร์อุปถัมภ์) 0 0 0 0 0 1 1 0 2
92 วัดแหลมมะขามสาขาบ้านแหลมทองหลาง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
93 บ้านธรรมชาติล่าง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
94 บ้านหนองม่วง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
95 วัดตะกาง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
96 ไสวนันทวิทย์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
97 บ้านตามาง(อมฤทธิ์อุปถัมภ์) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
98 ราชประชานุเคราะห์ 49 0 0 0 0 0 0 1 0 1
99 วัดตาพลาย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
100 เกาะหมาก(สถิตย์สุทธิวงษ์) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
101 ไทยรัฐวิทยา44(บ้านนนทรีย์) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
102 บ้านอ่าวตาลคู่ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
103 บ้านเนินดินแดง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
104 ต.ช.ด.บ้านเขาฉลาด 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105 วัดห้วงน้ำขาว 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 132 102 85 319 417 203 82 65 702