ประชาสัมพันธ์

 .: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.   

รับลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับ โรงเรียน => วันที่ 24 - 31 สิงหาคม 2558
ตรวจสอบรายชื่อ แก้ไข => วันที่ 1 - 5 กันยายน 2558
ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู => วันที่ 5 กันยายน 2558

ศูนย์เครือข่ายจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ => วันที่ 6 - 30 กันยายน 2558

ศูนย์เครือข่ายส่งชื่อนักเรียน/ครู ให้เขตภายใน => วันที่ 1-2 ตุลาคม 2558

ศูนย์เครือข่ายตรวจสอบรายชื่อ => วันที่ 3 ตุลาคม 2556
จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ => วันที่ 13 - 14 ตุลาคม 2558
ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ => หลังจบการแข่งขัน 1 วัน
พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน => ตั้งแต่ วันที่ 14 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป
โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค => ก่อน 20 พฤศจิกายน 2558
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค =>  21-23 พฤศจิกายน 2558
แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค =>  24-30 พฤศจิกายน 2558
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค =>  1-4 ธันวาคม 2558
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค =>  8 - 14 ธันวาคม 2558
การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดอ่างทอง =>  18 - 20 ธันวาคม 255

วันจันทร์ ที่ 17 สิงหาคม 2558 เวลา 11:08 น.