เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับชาติ
สรุปตัวแทนแยกตามเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ปฐมวัย
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
สังคมศึกษา ฯ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปะ
หุ่นยนต์ โครงงานออกแบบฯ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น : กลองยาว
 

ตารางการแข่งขัน

 
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
17 ธ.ค. 2558
18 ธ.ค. 2558
19 ธ.ค. 2558
20 ธ.ค. 2558
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 แก้ไขล่าสุด
 
 
ระบบการพิมพ์เกียรติบัตร
สามารถพิมพ์ได้ตั้งแต่ วันที่ 23 ธันวาคม 2558
 
   
   
 
 
 

ดาวน์โหลด  หนังสือนำ
ดาวน์โหลด ประกาศแต่งตั้งกรรมการ
แจ้งวันที่ 15 ธันวาคม 2558แจ้งวันที่ 13 ธันวาคม 2558
 
 
 ประกาศ 
 
(แจ้งวันที่่ 10 ธันวาคม 2558)


(แจ้งวันที่ 8 ธันวาคม 2558)
 
 
ข้อเสนอแนะในการรายงานตัว
1. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกรายการให้ถือบัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน ที่มีรูปภาพสมบูรณ์ และบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยในวันทำการแข่งขันแต่ละกิจกรรม
2. หากจำเป็นต้องมีการแก้ไขชื่อครู/นักเรียน หลังจากที่ปิดระบบแล้ว ให้ประสานงานโดยตรงที่จุดรับลงทะเบียนแต่ละกิจกรรม แต่ละศูนย์การแข่งขัน ในวันที่แข่งขันช่วงรายงานตัว  เอกสารดังนี้
-  หนังสือขอแก้ไข ชื่อ – สกุล ของผู้เข้ารับการแข่งขัน ลงนามจาก ผอ.โรงเรียน ของผู้เข้าร่วมการแข่งขันโดยให้คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลออนไลน์บันทึกข้อมูลการขอแก้ไขชื่อลงในแบบ DOC.5
-  หนังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันและแก้ไขตัว เข้าร่วมการแข่งขัน ลงนามจาก ผอ.โรงเรียนของผู้ขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
-  สำเนาบัตรประชาชน 
คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลออนไลน์บันทึกข้อมูลการขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าร่วมการแข่งขันลงในแบบ DOC 5
3. ให้งดเพิ่มทีมเข้าแข่งขันในวันแข่งขันจริง 

(แจ้งเมื่อ  8  ธันวาคม 2558)
 
 
โรงเรียนสามารถปริ๊นท์บัตรประจำตัวนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน วันที่ 8 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป
( แจ้งวันที่ 1 ธันวาคม 2558 )
 
  แจ้งเปลี่ยนแปลงตารางการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ(สพป.) เพิ่มเติม
  กิจกรรมการประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 จากเดิม 
  แข่งวันที่ 19 ธันวาคม 2558  ลำดับที่ 1-48  
เปลี่ยนแปลงเป็น 
 -แข่งวันที่ 19 ธันวาคม 2558  ลำดับที่ 1-24
 
 -แข่งวันที่ 20 ธันวาคม 2558  ลำดับที่ 25-48 
(แจ้งวันที่ 1 ธันวาคม 2558) 
 
  การแก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียนและครู ขอให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ สพฐ.ข้อ ๑๖-๑๗ และขอให้เป็นไปตามระบบ ถ้าแก้ไขคำนำหน้า ชื่อผิด นามสกุลผิด ไม่ต้องแนบไฟล์ ส่วนการเปลี่ยนตัวขอให้แนบไฟล์ตามแบบที่กำหนด โรงเรียนที่แจ้งเปลี่ยนตัวโดยไม่แนบไฟล์จะไม่อนุญาตให้เปลี่ยนตัว (แจ้ง วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘)  
   แจ้งเปลี่ยนแปลงตารางการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ(สพป.)
         แจ้งโรงเรียนที่เป็นตัวแทนการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ ขอให้ท่านได้ตรวจสอบตารางการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ   ในส่วนของ สพป.มีการเปลี่ยนแปลงล่าสุดโดยตรวจสอบได้ทาง www.central65.sillapa.net/sp-center เมนูตารางการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ (แจ้งวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558)
 
 
 หนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์  การโอนข้อมูลเข้าสู่ระดับภาค การเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน การจัดส่งเอกสารล่วงหน้า การติดตามข่าวสารจากเว็บไซท์
           ดาวน์โหลด หนังสือแจ้ง
           ดาวน์โหลด เอกสารแนบหนังสือ
 
 
        ในการแก้ไข-เปลี่ยนตัว ผู้แข่งขันและครูผู้ฝึกสอน ให้โรงเรียนเข้าดำเนินการแก้ไข-เปลี่ยนตัวในระบบโดยใช้รหัสของโรงเรียนท่านเอง  ให้โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อกิจกรรมที่เป็นตัวแทนของแต่ละสำนักงานเขตพื้นที่ ว่ามีรายการใดของตนเองตกหล่นอันเนื่องมาจากการโอนฐานข้อมูลเข้าสู่ระดับภาคหรือไม่  ถ้ามีให้ทางโรงเรียนแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่ที่ตนเองสังกัด ทำหนังสือแจ้งรายการกิจกรรมนั้นๆ  ส่งถึง  สพป. อ่างทอง(ระดับประถมศึกษา) / สพม.5  (ระดับมัธยมศึกษา) 23-24 พ.ย. 2558 เพื่อประสานดำเนินการต่อไป
     แจ้งโรงเรียนกรุณาแก้ไขรายชื่อในระบบตามขั้นตอน โดยไม่ต้องส่งเอกสารมายัง  เขตพื้นที่การศึกษา  รับโดย(วิธีแนบไฟล์เท่านั้น) เมื่อท่านแก้ไขรายชื่อเรียบร้อยแล้วแอดภาคจะทำการรับแก้ไขข้อมูลภายใน 24 ชม .หลังการแก้  หากตรวจสอบไม่พบการแก้ไขสอบถามการแก้ไขได้ระดับ สพป. 086-783-3684    คุณอรจิรา พุ่มพฤกษ์    ระดับ สพม.081-946-4505   คุณพิทักษ์ สุริยะ
                          ให้ยึดตามประกาศของ สพฐ.  ข้อที่  16  (หน้าที่ 3) 
      ขั้นตอนการแก้ไขเปลี่ยนตัว
           ดาวน์โหลดเอกสารการข้อเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ ระดับประถมศึกษา /ระดับมัธยมศึกษา  ได้ตามแบบด้านล่าง แจ้งการเปลี่ยนตัวนักเรียนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และท่านต้องแนบไฟล์  โดยหนังสือส่งออกจากโรงเรียน  ลงนามโดยผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมประทับตราโรงเรียน ระดับประถมส่งถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ระดับมัธยมส่งถึง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต5 โดยยื่นเรื่องได้ตั้งแต่ วันที่ 25-30 พ.ย. 2558 (แนบไฟล์ )
 
 
    คุณลักษณะเครื่องคอมพิวเตอร์ของศูนย์แข่งขันโรงเรียนสตรี
         อ่างทอง : ที่ใช้จัดการแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
          ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
          ครั้งที่ 65 ณ จังหวัดอ่างทอง (สพป.).........
ดาวน์โหลด
         ( ประชาสัมพันธ์วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558)
 
 

 รายละเอียดข้อมูลที่พัก  โรงเรียน / วัด ในจังหวัดอ่างทอง 
 
 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) กำหนดแข่งขันกิจกรรมก่อนงานโดยแข่ง
          ในวันที่ 17 ธันวาคม 2558 (งานวันที่ 18-20 ธ.ค.2558) ได้แก่กิจกรรม

          คอมพิวเตอร์ (ศูนย์แข่งขันโรงเรียนสตรีอ่างทอง)
      
 
 
 


การสั่งจองเสื้อ

         ขอเชิญชวนร่วมกันสนับสนุนสั่งจองเสื้อที่ระลึกงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๕
        โดยแจ้งความประสงค์ได้ที่ สพป.อ่างทอง โทรสาร ๐๓๕ ๖๑๑๐๙๒  

แผนที่แสดงโรงเรียนที่เป็นศูนย์แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมในทุกอำเภอ
         ดาวน์โหลด  
 
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันเสาร์ ที่ 01 สิงหาคม 2558 เวลา 00:00 น.
 

 

.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.   

รับลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ => 
ตรวจสอบรายชื่อ แก้ไข => 
สิ้นสุดการปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู => 
จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ => 
ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ => หลังจบการแข่งขัน x วัน
พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน => ตั้งแต่ ...... เป็นต้นไป
โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค => ก่อน 22 พฤศจิกายน 2558
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค =>  23-24 พฤศจิกายน 2558
แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค =>  25-30 พฤศจิกายน 2558
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค =>  1-4 ธันวาคม 2558
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค =>  8 - 14 ธันวาคม 2558
การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดอ่างทอง =>  18 - 20 ธันวาคม 2558

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนเขตพื้นที่ 48
จำนวนโรงเรียน 2,260
จำนวนทีม 6,193
จำนวนนักเรียน 20,956
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 10,752
จำนวนกรรมการ 862
ครู+นักเรียน 31,708
ครู+นักเรียน+กรรมการ 32,570
ประกาศผลแล้ว 168/168 (100.00%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 5
เมื่อวาน 13
สัปดาห์นี้ 25
สัปดาห์ที่แล้ว 15
เดือนนี้ 157
เดือนที่แล้ว 0
ปีนี้ 157
ทั้งหมด 1,335,873