ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 คำสั่งแก้ไขล่าสุด
 
 


โรงเรียนสามารถปริ๊นท์บัตรประจำตัวนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน วันที่ 8 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป
( แจ้งวันที่ 1 ธันวาคม 2558 )
 
  แจ้งเปลี่ยนแปลงตารางการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ(สพป.) เพิ่มเติม
  กิจกรรมการประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 จากเดิม 
  แข่งวันที่ 19 ธันวาคม 2558  ลำดับที่ 1-48  
เปลี่ยนแปลงเป็น 
 -แข่งวันที่ 19 ธันวาคม 2558  ลำดับที่ 1-24
 
 -แข่งวันที่ 20 ธันวาคม 2558  ลำดับที่ 25-48 
(แจ้งวันที่ 1 ธันวาคม 2558) 
 
  การแก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียนและครู ขอให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ สพฐ.ข้อ ๑๖-๑๗ และขอให้เป็นไปตามระบบ ถ้าแก้ไขคำนำหน้า ชื่อผิด นามสกุลผิด ไม่ต้องแนบไฟล์ ส่วนการเปลี่ยนตัวขอให้แนบไฟล์ตามแบบที่กำหนด โรงเรียนที่แจ้งเปลี่ยนตัวโดยไม่แนบไฟล์จะไม่อนุญาตให้เปลี่ยนตัว (แจ้ง วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘)  
  แจ้งเปลี่ยนแปลงตารางการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ(สพป.)
         แจ้งโรงเรียนที่เป็นตัวแทนการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ ขอให้ท่านได้ตรวจสอบตารางการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ   ในส่วนของ สพป.มีการเปลี่ยนแปลงล่าสุดโดยตรวจสอบได้ทาง www.central65.sillapa.net/sp-center เมนูตารางการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ (แจ้งวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558)
 
   กำหนดการพิธีเปิด  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก  ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ดาวน์โหลด 
 หนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์  การโอนข้อมูลเข้าสู่ระดับภาค การเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน การจัดส่งเอกสารล่วงหน้า การติดตามข่าวสารจากเว็บไซท์
           ดาวน์โหลด หนังสือแจ้ง
           ดาวน์โหลด เอกสารแนบหนังสือ
 
 

 
 

ในการแก้ไข-เปลี่ยนตัว ผู้แข่งขันและครูผู้ฝึกสอน ให้โรงเรียนเข้าดำเนินการแก้ไข-เปลี่ยนตัว ในระบบโดยใช้รหัสของโรงเรียนท่านเอง
          ให้โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อกิจกรรมที่เป็นตัวแทนของแต่ละสำนักงานเขตพื้นที่ ว่ามีรายการใดของตนเองตกหล่นอันเนื่องมาจากการโอนฐานข้อมูลเข้าสู่ระดับภาคหรือไม่  ถ้ามีให้ทางโรงเรียนแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่ที่ตนเองสังกัดทำหนังสือแจ้งรายการกิจกรรมนั้นๆ  ส่งถึง  สพป. อ่างทอง(ระดับประถมศึกษา) / สพม.5  (ระดับมัธยมศึกษา) 23-24 พ.ย. 2558  เพื่อประสานดำเนินการต่อไป                                แจ้งโรงเรียนกรุณาแก้ไขรายชื่อในระบบตามขั้นตอน  โดยไม่ต้องส่งเอกสารมายังเขตพื้นที่การศึกษา   รับโดย(วิธีแนบไฟล์เท่านั้น) เมื่อท่านแก้ไขรายชื่อเรียบร้อยแล้ว  แอดภาคจะทำการรับแก้ไขข้อมูลภายใน 24  ชม .  หลังการแก้  หากตรวจสอบไม่พบการแก้ไขสอบถามการแก้ไขได้ ระดับ สพป. 086-783-3684  คุณอรจิรา  พุ่มพฤกษ์      ระดับ สพม. 081-946-4505 คุณพิทักษ์ สุริยะ
   ให้ยึดตามประกาศของ สพฐ.  ข้อที่  16  (หน้าที่ 3) 

ขั้นตอนการแก้ไขเปลี่ยนตัว
ดาวน์โหลดเอกสารการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ ระดับประถมศึกษา /ระดับมัธยมศึกษาได้ตามแบบด้านล่าง แจ้งการเปลี่ยนตัวนักเรียนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และท่านต้องแนบไฟล์  โดยหนังสือส่งออกจากโรงเรียน  ลงนามโดย ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมประทับตราโรงเรียน ระดับประถมส่งถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ระดับมัธยมส่งถึง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 5 โดยยื่นเรื่องได้ตั้งแต่ 25-30พ.ย. 2558 (แนบไฟล์ )

 
 
 
 
 คลิ๊กเพื่อดูตารางการแข่งขันแต่ละสังกัด

 
   รายละเอียดข้อมูลที่พัก  โรงเรียน / วัด ในจังหวัดอ่างทอง   
 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) กำหนดแข่งขันกิจกรรมก่อนงานโดยแข่ง
          ในวันที่ 17 ธันวาคม 2558 (งานวันที่ 18-20 ธ.ค.2558) ได้แก่กิจกรรม

          คอมพิวเตอร์ (ศูนย์แข่งขันโรงเรียนสตรีอ่างทอง)
          หุ่นยนต์ (ศูนย์แข่งขันวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง)                                  

 ข้อมูลการเดินทาง...... สำหรับผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ควบคุม
 
 
แผนที่แสดงโรงเรียนที่เป็นศูนย์การแข่งขันทุกอำเภอในจังหวัดอ่างทอง
ดาวน์โหลด
 
 
 
การประชุมคณะกรรมการศูนย์แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จังหวัดอ่างทอง

ดาวน์โหลด 
ลำดับการแข่งขันของทีม สพป. ๔๘ ทีม
ลำดับการแข่งขันของทีม สพม. ๕๑ ทีม
 
 

ใบสั่งจองเสื้อและตัวอย่างเสื้องานศิลปหัตถกรรม

 Download

 
 

LOGO งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลาง ครั้งที่ 65 จังหวัดอ่างทอง Logo งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก 

        ครั้งที่ 65  จังหวัดอ่างทอง  Download

 
 

                .: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.   

รับลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ => 
ตรวจสอบรายชื่อ แก้ไข => 
สิ้นสุดการปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู => 
จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ => 
ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ => หลังจบการแข่งขัน x วัน
พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน => ตั้งแต่ ...... เป็นต้นไป
โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค => ก่อน 22 พฤศจิกายน 2558
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค =>  23-24 พฤศจิกายน 2558
แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค =>  25-30 พฤศจิกายน 2558
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค =>  1-4 ธันวาคม 2558
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค =>  8 - 14 ธันวาคม 2558
การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดอ่างทอง =>  18 - 20 ธันวาคม 2558

 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันเสาร์ ที่ 01 สิงหาคม 2558 เวลา 00:00 น.
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 23
เมื่อวาน 24
สัปดาห์นี้ 108
สัปดาห์ที่แล้ว 302
เดือนนี้ 66
เดือนที่แล้ว 804
ปีนี้ 870
ทั้งหมด 865,925
 

  ผู้ดูแลระบบ